Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief van 30 april 2018. Ook nu weer alleen maar online te lezen. 

Het is dit keer een interessante nieuwsbrief geworden vind ik zelf met mooie hoopgevende berichten.Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.

Voor eerder verschenen of hoe in te schrijven hier onze nieuwsbrieven en zie daar in gerelateerde artikelen.

Als eerste bericht, met dank aan Marina die me hier op wees: heel lang heb ik niet geweten dat de documentaire Zo Nodig Dwars en de Engelse versie The Will to Live niet te zien waren op smartphones. Wel op desktop en laptop daarom heb ik dit zo lang gemist. Nu kan dat wel via You Tube. In dit artikel staan de links naar de twee films op You Tube>>>>>>>>>lees verder  

Verdere berichten heb ik weer geprobeerd in te delen naar onderwerp of vorm van kanker. En beginnen we weer maar met immuuntherapie:

immuuntherapie beeld(2) Immuuntherapie

Larotrectinib (LOXO-101) bij solide tumoren met een specifieke TRK mutatie waren al heel goed. 75 procent van de volwassenen bereikte minimaal een PR = 50 procent tumorvermindering, waaronder ook een aantal complete langdurige remissies (CR).
Bij kinderen (N = 15) blijken uit een deel studie de resultaten nog indrukwekkender. Bijna alle kinderen, 14 uit 15 (93 procent), bereikten minimaal 50 procent tumorvermindering.
Ook bijzonder: bij de oorspronkelijke groep van 24 kinderen (v.a. 1 maand tot 21 jaar) hadden er maar liefst 17 een juiste TRK mutatie. Alle reden dus om vooral bij kinderen altijd een mutatieonderzoek te doen:>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met Pembrolizumab (Keytruda) geeft betere overall overleving in vergelijking met twee verschillende vormen van standaard chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij uitgezaaide niet-kleincellige longkanker met een PD-1 mutatie. Bewijst de fase III studie Keynote-042 uitgevoerd wereldwijd bij totaal 1274 patiënten. Immuuntherapie als eerstelijnsbehandeling is heel mooi nieuws en wordt hopelijk snel opgenomen in de richtlijnen:>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met Pembrolizumab / Keytruda, (anti-PD medicijn) voorkomt beter een recidief na 1 jaar (!!!!!) in vergelijking met placebo bij operabele huidkanker van het type melanoom met stadium III, dus met hoog risico op een recidief. 77 procent uit de pembrolizumabgroep was kankervrij op 1 jaar tegenover slechts 61 procent in de placebogroep. Het relatieve risico op een recidief verminderde daarmee met 43 procent, aldus de onderzoekers. Dit blijkt uit een grote fase III studie met totaal meer dan 1000 patiënten in 23 landen in 123 ziekenhuizen en een deelname van 50 Nederlandse patiënten. Opvallend ook dat deze resultaten niet alleen maar werden beïnvloed door een PD-1 mutatie. Ook patiënten zonder PD-1 mutatie bereikten een goed resultaat: >>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie klik hier:

Dit artikel had ook onder eierstokkanker kunnen worden geplaatst maar geldt ook voor andere vormen van kanker. Vandaar hier geplaatst. PARP-remmers zoals o.a. olaparib, niraparib en rucaparib zijn effectief bij patiënten met vormen van kanker met een BRCA mutatie (bv. Eierstokkanker, borstkanker, maar ook prostaatkanker). Maar meer en meer blijkt dat PARP-remmers ook effectief zijn bij patiënten zonder BRCA mutatie. Zo blijkt uit de studieresultaten van een fase III studie (ARIEL3) dat rucaparib (RUBACA) als onderhoudsbehandeling bij chemo gevoelige eierstokkanker de ziektevrije en progressievrije ziekte minimaal verdubbelde in vergelijking met placebo (5,4 maanden vs 13,6 maanden), ook bij de patiënten zonder BRCA mutatie. Al eerder in 2016 pleitte een groep van oncologen en wetenschappers voor eerder en breder inzetten van PARP-remmers en wordt dus opnieuw bevestigd in deze studie:>>>>>>>lees verder

En in deze rubriek recente studiepublicaties heb ik twee studies toegevoegd. Zoals bv. deze over effect van hormoontherapie op de hersenen en cognitieve functies bij vrouwen met borstkanker en een TEDtalk van Irina Kareva die wiskundige modellen gebruikt om nieuwe medicijnen tegen kanker te ontwikkelen.

alvleesklier beeld(3) Alvleesklierkanker / galwegenkanker:

Dit artikel over verschillende ablatietechnieken staat in deze nieuwsbrief en op onze website onder primaire leverkanker maar geldt zeker ook voor in de lever uitgezaaide alvleesklierkanker:>>>>>>lees verder

borstkanker Borstkanker

TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden naast chemo verlengen levensduur van vrouwen met gevorderde uitgezaaide borstkanker. Hoe langer vormen van TCM worden gebruikt (30 tot 180 dagen en langer dan een half jaar) hoe beter de overall overleving. Binnen een periode van 10 jaar (2001 t/m/ 2010) bleek uit een gericht bevolkingsonderzoek bij 1 miljoen mensen in Taiwan dat van de vrouwen met borstkanker 12 procent minder vrouwen zijn overleden aan hun borstkanker die een of meerdere vormen van TCM - Chinese Kruiden hadden gebruikt in vergelijking met de vrouwen die alleen chemotherapie hadden gehad en geen vormen van TCM hadden gebruikt. (28 procent vs 40 procent). Een interessante reviewstudie die volgens de Taiwanese onderzoekers de eerste meta-analyse is wereldwijd, die het verschil in overlijden laat zien gerelateerd aan wel of geen TCM gebruik door borstkankerpatiënten:>>>>>>>lees verder

Abemaciclib, een zogeheten kinaseremmer zoals ook palpociclib is, geeft naast fulvestrant wanneer er progressie van de ziekte optreed ondanks hormoontherapie uitstekende resultaten op progressievrije ziekte en verdubbeling van progressievrije overall overleving bij bepaalde vormen van borstkanker. Dit blijkt uit de resultaten van de grote MONARCH-2 fase III studie. Of al snel gemeten kan worden via bloedtest of abemaciclib wel of niet aanslaat zoals bij palpociclib al wel kan durf ik niet te zeggen, maar lijkt me wel, logisch nadenkend:>>>>>>lees verder

darmkanker beeld van leveruitzaaiing(3) Darmkanker

Dit artikel over verschillende ablatietechnieken staat in deze nieuwsbrief en op onze website onder primaire leverkanker maar geldt zeker ook voor in de lever uitgezaaide darmkanker:>>>>>>lees verder

Shenqi Fuzheng injectie, een mengsel van twee Chinese kruiden, Radix Codonopsis en Radix Astragali (Astralagus), gegeven naast chemotherapie bij darmkanker verbetert alle belangrijke doelen van een behandeling tegen kanker. De ziektevrije tijd verbetert, de overall overleving verbetert, de bijwerkingen verminderen zodat de kwaliteit van leven verbetert en ook het immuunsysteem functioneert beter, wat is te zien aan bepaalde belangrijke immuunwaarden in het bloed. Dit alles blijkt uit een meta-analyse gepubliceerd in PLOS, een gerenommeerd medisch tijdschrift. In dit artikel details uit deze meta-analyse en het adres van de Nederlandse arts Dr. Jan Baak die dit studierapport mede hielp opstellen:>>>>>>>>>>lees verder

Dit artikel zou ook onder leefstijl geplaatst kunnen worden maar de studie op zichzelf gaat specifiek over darmkanker. Veel lichamelijke activiteit waaronder vooral wandelen en sporten naast en na een operatie en chemokuur van darmkanker stadium III verbetert ziektevrije overleving met 47 procent in vergelijking met weinig lichamelijke activiteit. Blijkt uit langjarige observatiestudie (15 jaar) bij totaal 832 darmkankerpatiënten door het NCI - National Cancer Institute van Amerika waarvan de onderzoekers zelf zeggen dat deze studie beter weergeeft wat het effect is van leefstijl en voeding / voedingsstoffen dan een gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie. Voor mij is dit een van de beste wetenschappelijke studies naar de effecten van leefstijl en voeding die ik ooit heb gelezen:>>>>>>>lees verder

Patiënten met lokaal gevorderde rectumkanker (LARC) (stadium III, dus hoog risico op een recidief) die om wat voor reden dan ook (meestal slechte lichamelijke conditie) ongeschikt zijn voor de standaard behandeling chemoradiatie (CRT), worden vaak een korter durende periode radiotherapie aangeboden gevolgd door een zogeheten SCRT-delay = kortdurende bestraling met een vertraagde operatie, dus niet dirct na de bestraling. En die resultaten blijken voor de SCRT-delay beduidend slechter dan voor de CRT blijkt uit een Nederlandse studie. Van de 386 patiënten die een SCRT-delay behandeling hadden gehad bereikte slechts 6,4 procent een pathologische complete remissie tegenover 16,2 van de 3659 patiënten die een volledige CRT hadden gehad:>>>>>>>>>lees verder

eierstokkanker moleculaire afwijkingen Eierstokkanker:

Zie ook ander artikel onder reguliere ontwikkelingen een artikel over PARP-remmers. Patiënten met een agressieve vorm van gevorderde eierstokkanker met genetische afwijkingen binnen PARP-7 hebben veel betere mediane overall overleving dan zonder PARP-7 mutaties / expressie. Uit een studie uitgevoerd met hulp van The Cancer Genome Atlas (TCGA) blijkt de mediane overall overleving maar liefst 29 maanden beter te zijn in vergelijking met patiënten met geen PARP-7 mutaties / expressie: (45 vs 16 maanden). Waarom dat zo is werd echter nog niet duidelijk aangetoond door de onderzoekers. Afwijkingen in PARP-7 schijnen wel redelijk gemakkelijk aan te tonen te zijn begrijp ik uit het persbericht:>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Gezondere levensstijl is een onderschat medicijn voor de moderne mens
Erken ‘leefstijlgeneeskunde’ als medisch specialisme, schrijven Martijn van Winkelhof, Hanno Pijl en Margo Vliegenthart. Dat is in het belang van patiënt én premiebetaler. Met deze open brief in de NRC van vandaag 4 april 2018 roepen de initiatiefnemers, waaronder oncoloog Casper van Eyck en voormalig staatssecretaris Margo Vliegenthart de minister op om leefstijlgeneeskunde in te voeren. "Voorwaarde is dan wel, schrijven ze in de brief", dat leefstijlgeneeskunde een volwassen onderzoeksbudget krijgt, meer ruimte in het curriculum en voldoende betaaltitels in de basisverzekering. Daarnaast verdient het wellicht een volwaardig medisch specialisme: de leefstijlspecialist"..Wat zou het mooi zijn als dit door kon gaan:>>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Ook deze maand zijn aan sommige aparte literatuurlijsten  weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar en met een link naar het originele studierapport......lees verder   

Ook heeft Engelbert Valstar twee nieuwe columns toegevoegd aan zijn maandelijkse columns, een column over de effecten van Big Data en de laatste gaat over effecten van alcohol.

Leukemie

Ibrutinib(2) Ibrutinib (Imbruvica) geeft ook in Aziatische fase III studie veel betere resultaten dan Rituximab bij patiënten met een recidief van CLL - Chronische Lymfatische Leukemie en SLL, een vorm van lymfklierkanker. Na een studie follow-up van anderhalf jaar was het verschil in ziektevrije tijd al 45 procent beter voor Ibrutinib in vergelijking met Rituximab. En ook de mediane overall overleving was beter op moment van meten en kan alleen maar beter worden omdat mediane overall overleving nog lang niet is bereikt voor ibrutinibgroep versus 26 maanden voor rituximab:>>>>>>>lees verder

Heliobacter Pylori(2) Maagkanker:

De Helicobacter Pylori bacterie is vaak de oorzaak van maagzweren en maagkanker. Met voeding en voedingsstoffen is deze H. Pylori bacterie goed te bestrijden is al vaker in grote studies aangetoond. Nu blijkt dat ook een antibioticakuur de H. Pylori kan bestrijden en preventief kan werken op krijgen van maagkanker. Maar als ik naar de resultaten kijk, hoewel beter dan placebo, bevestigt een grote reviewstudie dat bepaalde voeding en voedingsstoffen beter zijn want die geven geen bijwerkingen en geven echt betere resultaten, zie o.a. in dit artikel:>>>>>>>>lees verder

Primaire leverkanker:

In een recent bijgewerkt studierapport wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de waarde van zogeheten percutane ablatietechnieken van primaire leverkanker - HCC = hepatocellulair carcinoom. En wat de voordelen zijn en beperkingen en wanneer het beste welke ablatietechniek ingezet kan worden of combinaties daarvan. Eventueel in combinatie met chemotherapie of gedeeltelijke leveroperatie. Onder die zogeheten percutane ablatietechnieken worden o.a. verstaan RFA - Radio Frequency Ablation, Microwave albation, Cryotherapie c.q. Ultra Sound, IRE - Irevesible electroporation (Nanoknife) of combinaties daarvan eventueel gecombineerd met radio embolisatie (Yttrium-90) of Trans Arteriële Chemo Embolisatie (TACE, PEI). Een uitstekend gedetailleerd studierapport met mooie referentielijst en de moeite waard eens te lezen en eventueel aan uw behandelend arts voor te leggen mocht een dergelijke behandeling in uw situatie eventueel van toepassing zijn lijkt mij:>>>>>>>>>lees verder

longkanker mutaties Longkanker:

Crizotinib werkt niet alleen bij longkanker met ALK mutatie maar nu blijkt uit nieuwe studie dat longkankerpatiënten met een ROS1 mutatie ook uitstekend reageren op een behandeling met crizotinib. Van de 127 deelnemende patiënten die zwaar voorbehandeld waren met 1 tot 3 chemokuren reageerde 71 procent met een respons en bereikten er maar liefst 74 een gedeeltelijke remissie met 50 procent minder tumoren en tumoromvang en 17 patiënten bereikten een complete remissie (CR). Een meer dan uitstekend resultaat en de studie toegevoegd aan eerdere studieresultaten met crizotinib:>>>>>>>lees verder

Lees ook artikel over pembrolizumab als eerstelijns behandeling bij niet-klein-cellige longkanker dat in deze nieuwsbrief onder immuuntherapie staat.

MultiMyeloma DNA mutaties overleving(2) Multiple myeloma - Ziekte van Kahler:

De del17p mutatie geeft slechte prognose op overall overleving bij multiple myeloma patiënten (ziekte van Kahler / botkanker), ook bij nieuwe medicijnen combinaties binnen personalised medicine. De resultaten gaven te zien dat de overall overleving van die multiple myeloma patiënten met een del17p mutatie sterk afwijkt van de overall overleving van patiënten met multiple myeloma zonder del17p mutatie. Ondanks de vaak goed werkende nieuwe medicijnen. Slecht nieuws dus wie bij de diagnose een del17p mutatie heeft:>>>>>>lees verder

Patientenervaringen:

Aysha King voetballend In 2014 werd in een ziekenhuis in Engeland een hersentumor ontdekt van het type medullablastoom bij Aysha King, een jongetje van toen 5 jaar. De ouders, Jehova getuigen, wilden hun kind geen chemo of bestraling geven, vooral ingegeven vanuit hun geloof, maar wilden naar het buitenland om Aysha protonenbestraling te geven. Daarnaast geloofden zij dat een suikervrij dieet met veel groenten en fruit enz. beter zou zijn voor hun kind dan chemo en klassieke radiotherapie. Lees dit wonderbaarlijke verhaal van de nu 8-jarige Aysha die al meer dan 3 jaar kankervrij is. Het ontroerde mij te lezen en zien hoe er soms toch wondertjes gebeuren>>>>>>>lees verder

Japanse oncologen publiceerden deze week een bijzondere case studie van een man met bij de diagnose al in de lever en lymfklieren rondom de maag uitgezaaide slokdarmkanker.
De behandelende artsen / oncologen bereikten bij deze man uiteindelijk een complete remissie met een combinatie behandeling van chemo maar vooral door een aantal keren herhaling van protonenbestralingen.
De man leeft nu al ruim 4 jaar na de diagnose (zomer 2013) en was september 2017 al 16 maanden klinisch kankervrij. Dat is voor zijn vorm en stadium van al uitgezaaide slokdarmkanker heel bijzonder. Lees een gedetailleerde beschrijving hoe zijn behandelingen eruit zagen en verliepen:>>>>>>>lees verder

Beter worden is niet voor watjes is een briefuitwisseling in boekvorm van NRC journaliste Danielle Pinedo en AD journalist Bart van Eldert over hun ervaringen in het dagelijkse leven als overlevers van kanker. Danielle kreeg in 2014 de diagnose eierstokkanker en Bart had / heeft leukemie: Hier een omschrijving van het boek en een interview in de NRC met Danielle>>>>>>>>lees verder 

In de roman Broer van God verwerkte Ivan Wolffers zijn eigen ervaringen als arts en als patiënt met de medische wereld. Ivan Wolffers werd op zijn 54e gediagnosteerd met prostaatkanker en langzaam maar zeker voelt Ivan zich doodgaan. Toch is hij nog steeds strijdbaar. Ondanks dat hij overal waar hij actief was wordt vervangen en aan de kant gezet. In OVERLEVEN schrijft hij over zijn eigen ervaringen, zijn eigen ziekte, zijn emoties, zijn gevoelens van hem en Marion. Maar Ivan Wolffers schetst eveneens een genadeloos beeld van de medische wereld, die bol staat van de ego's en arrogante artsen die zichzelf boven anderen en de wet verheven voelen. Lees ook het interview met Ivan Wolffers in het Algemeen Dagblad:>>>>>>lees verder

prostaatkanker(2)  Prostaatkanker

Abiraterone voor castratie resistente prostaatkanker wordt standaard gecombineerd met hormoontherapie. Maar nu blijkt uit de resultaten van een kleine 5 jarige studie met patiënten met castratie resistente prostaatkanker dat de progressievrije ziekte en testosteronwaarden dezelfde waren op 5-jaars meting tussen wel of geen hormoontherapie naast abiraterone. De onderzoekers stellen dat door de mindere bijwerkingen patiënten veel betere kwaliteit van leven hebben. En hiermee kan ook veel bespaard worden op de medische kosten zeggen de onderzoekers:>>>>>>lees verder

Gemiddeld 26 procent van alle mannen met prostaatkanker waarbij hun prostaat is verwijderd, heeft blijvende incontinentie. In ziekenhuizen die de operatie vaker uitvoeren (100x per jaar of meer) ligt die kans wel wat lager dan in ziekenhuizen die deze operatie niet zo vaak uitvoeren. Maar gemiddeld heeft dus een kwart van de mannen last van incontinentie na een radicale prostaatverwijdering. Dit blijkt uit een Nederlandse studie op basis van bestellen en declaratie van incontinentiemateriaal bij ziektekostenverzekeraars. >>>>>>>>lees verder

En dit bericht over de urinetest SelectMDX nog maar eens herhaald want lijkt mij persoonlijk bijzonder belangrijk voor prostaatkankerpatienten met oplopende PSA-waarden. Op mijn verzoek hebben zij ook een advertentie geplaatst in onze reclamecaroussel (rechtsboven elk artikel verschijnen advertenties van onze sponsoren en affiliates) en steunen zij ons:>>>>>>>lees verder

Tot slot een paar losse berichten:

Marina haar huis in Suriname advertentie 2 Ik hoorde dat Marina (moeder van Shifra) haar huis in Paramaribo aanbiedt via AIRbnb en heb in onze reclamecaroussel (rechtsboven elk artikel verschijnen advertenties van onze sponsoren en affiliates) haar een plaatsje aangeboden. Dus wie een keer naar Suriname wilt en een goed en veilig AIRbnb adres wilt kan Marina benaderen. En zij kan ook helpen met excursies zowel cultureel als tochten in de natuur. Marina woont aan de rand van Paramaribo en heeft daar al aardig wat ervaring mee en helpt graag: dit is haar AIRbnb adres

En nog een keer aandacht voor dit congres: 1 en 2 juni 2018 wordt in Valencia het eerste Internationale Wetenschappelijke Congres Nutrional Oncology gehouden, georganiseerd door de ISNO - International Society of Nutrional Oncology. O.a. ook arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zal daar spreken. Hoe u aan te melden staat in dit artikel

En ik weet dat onder veelgestelde vragen de laatste maanden verschillende mensen berichten hebben geplaatst maar weet niet meer precies onder welke vragen.

Vragen via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl    probeer ik altijd binnen 48 uur te beantwoorden. Mocht dit niet gebeuren dan vraag het nog een keer of desnoods via mijn prive mail: keesbraam@kpnmail.nl

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden, een donatie via : http://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of een donatie al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen is altijd welkom. En u kunt ook voordeel halen uit uw donatie, zie hier wat acties gekoppeld aan uw lidmaatschap via een donatie>>>>>>>>lees verder

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 30 april 2018"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>