Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief met recente publicaties en artikelen van de afgelopen maand. 

Een bericht dat wel opvalt deze maand is dit: 

Anti-oxidanten via voedingssupplementen naast chemo verminderen de bijwerkingen, verbetert de effectiviteit van chemo en zorgt voor betere overall overleving blijkt uit grote meta-analyse van 93 gerandomiseerde studies. Over de laatste 50 jaar!!!!! Ik heb de belangrijkste gegevens vertaald in het Nederlands inclusief de grafieken van 15 verschillende voedingssupplementen - anti-oxidanten of combinaties daarvan. In tegenstelling tot wat artsen vaak tegen hun patienten zeggen helpen bepaalde aanvullende anti-oxidanten dus wel degelijk.>>>>>>>lees verder

De berichten zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp:

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Algemene publicaties over immuuntherapie en vaccins:

In The New Yorker is een interessant artikel te lezen over hoe de stamceltransplantatie zich ontwikkelde tot de hedendaage CAR-T celtherapie en andere vormen van immuuntherapie met eigen of donorcellen.>>>>>>>lees verder 

Israëlische wetenschappers van de Universiteit van Tel Aviv (TAU) hebben een nieuw nano-vaccin voor melanoom ontwikkeld – een van de meest agressieve vormen van huidkanker. Zij gebruikten slechts twee peptiden - aminozuren en de resultaten zijn uitstekend:>>>>>>lees verder

Al een aantal jaren wordt immuuntherapie met de zogeheten checkpointremmers - anti-PD medicijnen ingezet bij nagenoeg alle vormen van kanker met solide tumoren. Maar vooral de laatste jaren in een vroeger stadium van de ziekte dan in de eerste jaren. Uit een analyse van de eerste studies met nivolumab (start 2008) blijkt dat de 5-jaars overall overleving en de duurzaamheid van de overleving dermate goed is in vergelijking met de overlevingsstatistieken van andere behandelingen dat er wordt gesproken van "functionele genezing">>>>>>lees verder

Blaaskanker:

Wanneer blaaskanker of urineleiderkanker eenmaal is uitgezaaid zijn er nog weinig behandelingsmogelijkheden. Maar nu lijkt een gericht medicijn getest in een fase II studie toch weer hoop te geven. Zelfs wanneer immuuntherpaie met anti-PD is uitgewerkt of niet aangeslagen. Uit een fase II studie met Enfortumab vedotin, een zogeheten gericht medicijn op het eiwit Nectin-4, een expressie die vaak voorkomt bij urineleiderkanker, reageerde 44 procent met een gedeeltelijke remissie waaronder 12 procent met een complete remissie.>>>>>>lees verder 

Buikvlieskanker (endometriosekanker):

Primaire buikvlieskanker, ook wel endometriosekanker genoemd, is bijna niet te genezen als het niet meer is te opereren via bv een Hypec. Chemokuren werken vaak niet voldoende. Hoopgevend zijn de resultaten met Durvalumab, (zie ook durvalumab bij longkanker en durvalumab bij prostaatkankerimmuuntherapie), een anti-PD medicijn. Echter alleen voor die patienten die een zogeheten Deficient DNA mismatch repair (dMMR) (gebrekkig functionerend)  hebben en niet bij patienten met een proficient DNA mismatch repair (pMMR) (normaal functionerend) alhoewel die patienten vaak ook een PD-L1 expressie hebben:>>>>>>lees verder

Borstkanker:

Wanneer patienten met snel een recidief van borstkanker met triple negatief maar wel PD-L1-positieve expressie naast eerstelijns chemo met nab-paclitaxel ook atezolizumab wordt toegevoegd dan hebben zij grotere kans om de 2 jaar te overleven dan alleen met chemotherapie. Ook ziektevrije tijd werd beduidend langer. Atezolizumab is een vorm van immuuntherapie met een anti-PD medicijn>>>>>>>lees verder

Longkanker:

Afgelopen weken zijn verschillende studies met immuuntherapie met pembrolizumab bij niet-kleincellige longkanker gepubliceerd met goede resultaten. lees in dit artikel over die verschillende studies:>>>>>>>lees verder

Multiple Myeloma:

Immuuntherapie met pembrolizumab, een anti-PD medicijn faalt bij zowel nog niet behandelde multiple myeloma (ziekte van Kahler - botkanker) als aanvulling op lenalidomide plus dexamethason en ook bij gevorderde multiple myeloma (Kahler) naast pomalidomide plus dexamethason. FDA stopte twee fase III studies wegens te ernstige bijwerkingen en teveel sterfgevallen in pembrolizumabgroep:>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Alvleesklierkanker:

In Nature Genetics werd afgelopen maand een interessante studie gepubliceerd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een verband lijkt te zijn tussen het RABL3 gen en erfelijke alvleesklierkanker. Wat nog interessanter is dat dit RABL3 gen een rol lijkt te spelen in het beinvloeden van het K-RAS eiwit in de tumorcel zelf. K-Ras positief komt veel voor bij alvleesklierkanker en ook bij vormen van darmkanker en longkanker. >>>>>>>lees verder 

Blaaskanker:

Wanneer patienten met blaaskanker naast bestraling of naast chemo plus bestraling 5 behandelingen krijgen met zogeheten diepte hyperthermie van het bekkengebied en daarna een TURP operatie dan verhoogt dat de kansen op een complete response - klinisch kankervrij aanzienlijk. Ook de 5-jaars overall overleving steeg met tientallen procenten in vergelijking zonder hyperthermie.>>>>>>>lees verder

borstkanker Borstkanker

Heeft preventieve borstamputatie voor vrouwen die draagster zijn van het BRCA 1 en / of BRCA 2 gen wel echt zin? Uit een 10 jarige studie van het Erasmus MC blijkt het overall overlevingscijfer op 65 jarige leeftijd nauwelijks verschil te maken tussen de groep vrouwen die een borstamputatie lieten doen en de vrouwen die werden gevolgd d.m.v. regelmatige scans en bloedonderzoek. Toch kan het een overweging zijn dat iemand wel preventief de borsten laat weghalen, maar lees het artikel waarom:>>>>>>>lees verder

Zogeheten kinaseremmers zoals palbociclib, ribociclib en abemaciclib (zie ook in gerelateerde artikelen) aanvullend op hormoontherapie geven allemaal betere progressievrije ziekte en overleving voor borstkankerpatienten met hormoongevoelige borstkanker met alleen botuitzaaiingen. Echter elk van deze kinaseremmers geeft weer een ander bijwerkingenprofiel.>>>>>>lees verder

Een bloedtest gedaan na de behandeling met kinaseremmers en hormoontherapie van uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker  waarbij progressie van de ziekte is ontstaan en dus resistentie traceert alsnog het ontstaan van andere mutaties waaronder HER2 mutaties tijdens de behandelingen>>>>>>lees verder

Bloedtest (TARDIS = TARgeted DIgitial Sequencing ) kan aan de hand van het detecteren en meten van de DNA van in bloed circulerende tumorcellen voor de operatie en voor en na een behandeling van beginnende borstkanker zien of alles schoon is of dat er nog tumorcellen over zijn gebleven, dus resterende ziekte. Hiermee is uitstekende controle mogelijk van beginnende borstkanker.>>>>>>lees verder

Lymfklierkanker:

Wanneer patienten met een zogeheten folliculair lymfoom (indolente non-Hodgkin)binnen twee jaar ziekteprogressie laten zien en zij daarop een autologe stamceltransplantatie krijgen dan kan dat zomaar de laatste behandeling zijn die zij nodig hebben. Uit een vergelijkende studie tussen wel en geen stamceltransplantatie blijkt dat 5 jaar na de stamceltransplantatie bij de patienten met een snelle ziekteprogressie 81 procent van de patienten die deze aanpak hadden gehad ziektevrij nog in leven was.>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Het O²PZ symposium 'Palliatieve zorg kun je leren' van 1 oktober 2019 staat in het teken van integratie van palliatieve zorg in de leerpraktijk en het curriculum. Pasemeco verzorgt er een van de workshops. >>>>>>>lees verder

Het microbioom (darmflora) van de darmen speelt een hele grote rol in het menselijke immuunsysteem. Zowel positief als negatief. Een reviewstudie bespreekt de rol van het microbioom bij het ontstaan en behandelen van verschillende vormen van kanker. >>>>>>>lees verder


Alvleesklierkankerpatienten met een divers microbioom met bepaalde bacterien (pseudoxanthomonas, Streptomyces, Saccharopolyspora en Bacillus clausii) overleefden langer, veel langer. Dat blijkt uit een studie waarbij het microbioom van kortlevenden en langlevenden met operabele alvleesklierkanker werden vergeleken. De patienten die langer dan 5 jaar leefden hadden een divers microbioom met de vier genoemde bacterien die daaruit sprongen. En ook in nauwe verbinding staan met het immuunsysteem>>>>>>lees verder

Patiëntenervaringen:

Afgelopen jaren probeer ik kankerpatienten te helpen via coaching. Soms maar met 1 gesprek, maar meestal blijven we vaker contact houden. Aransa is een van de mensen waar het contact is uitgegroeid tot vriendschap. Ook met haar ouders die haar geweldig ondersteunen. Omdat ik zie dat zij het heel erg goed doet en vooral ook kritisch alles bekijkt wat haar wordt aangeboden, zowel regulier als aanvullend, heb ik gevraagd of zij haar ervaringen van afgelopen jaar zou willen delen met anderen via een ervaringsverhaal.Ook omdat zij naast reguliere aanpak veel doet aan gezond leven en extra niet-toxische ondersteuning via bv TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden en  acupunctuur:>>>>>>lees Aransa haar ervaringsverhaal

En ander mooi ervaringsverhaal is deze van Carley, een patiente die op 15 jarige leeftijd Ewing sarcoma kreeg en ongeneeslijk leek. Maar met een aanpak van immuuntherapie met FANG / Vigil nu toch lijkt genezen te zijn>>>>>>>lees verder

En een bijzondere case studie - ervaringsverhaal van een 81 jarige mevrouw die in april / mei 2017 de diagnose kreeg van reeds uitgezaaide eierstokkanker, laaggradig sereus ovarium carcinoom. Zij weigerde alle reguliere behandelingen en koos in plaats daarvan voor een behandeling met laetrille - B-17 en cannabisolie (CBD). Na een maand (juni 2017) was haar CA-125 terug naar normaal (van 77 naar 22). September 2017, dus na vier maanden en 8 maanden waren de tumoren sterk verminderd in aantal en grootte en na 20 maanden (december 2018) bleek de vrouw uiteindelijk klinisch kankervrij. >>>>>>>lees verder

Preventie: 

Wie veel groenten en fruit eet met veel flavonoiden, waarin veel antioxidanten zitten, heeft minder kans te overlijden aan kanker of hart- en vaatziektes. Mensen die per dag 500 mg flavonoïden eten, zelfs als ze regelmatig roken of alcohol drinken, zouden 36 procent minder kans hebben om te overlijden door kanker of 38 procent minder aan een hartaandoening. Dat blijkt uit een tweede analyse van een groot Deens bevolkingsonderzoek dat al 23 jaar loopt en nu specifiek op het eten en drinken werd geanalyseerd.>>>>>>>lees verder

Binnenkort is een PSA test voor eventueel beginnende of al aanwezige prostaatkanker bij winkels als de ETOS verkrijgbaar. Maar lang niet iedereen hoeft zich ongerust te maken over een verhoogde PSA. 19 september 2019 is er een nascholingsdag voor huisartsen specifiek over dit onderwerp. Hier de aankondiging en hoe in te schrijven en vooral de extra toelichting van prof dr. Jelle Barentsz is wel goed om te lezen denk ik, ook voor iedereen en niet alleen voor huisartsen.>>>>>>Lees verder

Finasteride kan prostaatkanker voorkomen (met 24 procent blijkt uit nieuwe studie onder ruim 18.000 mannen). Maar finasteride en dutasteride, zogeheten 5A-reductaseremmers, zorgen er ook voor dat als er wel prostaatkanker ontstaat deze ernstiger van aard is dan zonder gebruik van deze middelen.>>>>>>lees verder


ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen: soms zie ik interessante antwoorden onder bepaalde vragen. Maar weet nu even niet welke vragen precies afgelopen maand.

Tot slot:

Omdat het vakantietijd was en ook omdat de RABO bank best veel geld rekent voor incasso opdrachten van onze donateurs zullen we de kwartaalincasso's van juli, augustus en september in 1 keer incasseren. rond 1 september a.s.. En daarna weer rond 1 december drie maanden later. Ook eenmalige donaties van afgelopen maand zullen 1 september worden geincasseerd. 

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina 

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien een donatie geven Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U


U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen.

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 20 augustus 2019"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>