Beste mensen,

Met het opmaken van deze nieuwsbrief overvalt me een rotgevoel. Het demissionaire kabinet dat door wilt gaan met het 2G beleid. Weer massaal afschalen van de andere reguliere zorg waardoor met name veel kankerpatiënten echt in de problemen komen en dan ook nog een lockdown in het vooruitzicht voor december. Terwijl dat, afgaande op de vele studies helemaal niet nodig zou zijn (geweest). Deze nieuwsbrief heeft helaas weer veel berichten over het coronavirus - Covid-19, al zijn de meeste in feite echt positief voor met name hoe ziek worden van corona te voorkomen en indien je er snel bij bent kunt genezen op eenvoudige manieren vaak. Maar zie onder coronavirus.

Ook bij berichten gerelateerd aan kanker staan aantal interessante berichten. 

De berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie  

In december 2012 werd bij een vrouwelijke patiënt van 78 jaar de diagnose stadium IIIB-melanoom gesteld. Na de eerste operatie voor het melanoom in 2012 en een heroperatie kreeg de vrouw nog verschillende recidieven en progressie van haar ziekte. Nadat de vrouw in 2014 opnieuw werd geopereerd, werd gestart met aanvullend immuuntherapie met het oncolytische virus RIGVIR = ECHO-7-virus. En sinds die toediening heeft de vrouw alleen in mei 2015 nog een keer progressie van haar melanoom doorgemaakt maar is daarna haar ziekte niet meer teruggekomen en was zij december 2020 al 6 jaar klinisch kankervrij en stabie en 10 jaar na 1e diagnose. Deze vrouw heeft geen andere behandeling gekregen dan chirurgie en immuuntherapie met het RIGVIR virus - ECHO-7.>>>>>>lees verder


Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Baarmoederhalskanker: Pre-operatieve chemo (paclitaxel cisplatine) bij lokaal uitgezaaide baarmoederhalskanker met tumoren groter dan 4 cm. gevolgd door standaard behandeling van radiotherapie plus chemotherapie (ook paclitaxel cisplatinegelijktijdig blijkt effectiever te zijn dan alleen de standaard behandeling van radiotherapie plus chemotherapie. Het resultaat bleek een verbetering van het aantal patiënten dat de volle chemokuren plus gelijktijdige radiotherapie konden volhouden. (100 procent versus 88,89 procent). Ook overall overleving verbeterde. >>>>>>>lees verder

Borstkanker

Uit een grote fase II studie bij totaal 486 borstkankerpatiënten met hormoonreceptor positieve, ERBB2-negatieve gevorderde borstkanker blijkt dat fulvestrant-palbociclib vergeleken met letrozole (femara) - palbociclib betere resultaten gaf met een langere ziekteprogressievrije tijd van 3 maanden,  32,8 maanden versus 29,9 maanden en een 3-jaars overlevingspercentage van 79,4% vs. 77,1%.>>>>>>>lees verder

Vrouwen met beginnende borstkanker (DCIS - ductaal in situ) die na de operatie ook nog bestraald werden hadden mediaan een langere ziektevrije tijd tot een recidief optrad dan de vrouwen die alleen waren geopereerd. Echter als er een recidief optrad was dit wel invasiever voor de groep vrouwen die ook waren bestraald. Dus meer uitgebreid en agressiever. En de 10 jaars overleving was voor de groep die alleen een operatie kreeg licht hoger, wel als statistisch significant bestempeld, dan de groep die ook bestraling erbij had gekregen. Aan dit artikel uit 2011 heb ik nieuw recente studierapport toegevoegd.>>>>>>>lees verder  

Darmkankers
Op de website van het UMC Amsterdam vond ik een interessant artikel over hoe darmkanker kan ontstaan vanuit gemuteerde stamcellen. Onderzoekers hoogleraar Moleculaire Oncologie Louis Vermeulen en promovendus Sanne van Neerven ontdekten hoe gemuteerde stamcellen in de darmen uit kunnen groeien tot kankercellen. “Het is een nieuw trucje”, zeggen zij. “We weten dat kankercellen sneller delen of veel taaier zijn dan gezonde cellen. Maar dat is niet het hele verhaal. We laten zien dat er een derde manier is om gezonde cellen te verdringen. Ze spelen als het ware vals en gebruiken een soort ‘gif’ om gezonde cellen uit te schakelen.” Hun onderzoek is gepubliceerd in Nature.>>>>>>>lees verder

Lymfklierkanker

Een vroege FDG-PET (2- deoxy-2[F-18]fluor-D-glucose positron emissie tomografie) aangepaste behandeling verbetert de ziektevrije overleving van eerder gediagnosteerde FDG-PET-positieve patiënten met stadium I/II Hodgkin lymfoom. Met op 5-jaar ziekte progressievrije overlevingspercentages van 91% versus 77%. De Intergroup EORTC/LYSA/FIL H10 20051-studie omvatte 1950 patiënten in de leeftijd van 15-70 jaar met niet eerder behandeld stadium I/II supradiapragmatisch, klassiek Hodgkin-lymfoom.>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Vaak verwijs ik mensen die een voedingsadvies willen naar de natuurdiëstisten. En zij geven uitstekende adviezen.  Adviezen voor borstkankerpatiënten die ook samengevat zijn in deze twee artikelen. Vrouwelijke hormoonbalalans met voeding en meditatie en voedingsadviezen ter preventie van borstkanker.>>>>>>>lees verder


Opnieuw bewijst een injectie met Kanglaite - Shenqi Fuzheng zijn waarde bij kankerpatiënten. In dit geval bij kankerpatiënten met Acute vorm van leukemie. Kangai-injectie plus FLAG-regime ( fludarabine (Flud), cytosine arabinoside (Ara-C), and granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) (FLAG) ) kan de remissiesnelheid verhogen, de periode van beenmergsuppressie verkorten, de incidentie en mate van infectie aanzienlijk verminderen, en een belangrijke rol spelen bij verminderde efficiëntie bij patiënten met een recidief of progressie van Acute Leukemie.>>>>>>>>>lees verder 

Wanneer patiënten met baarmoederhalskanker in verschillende stadia naast een standaardbehandeling van radiotherapie en chemotherapie ook hyperthermie kregen dan verbeterde de ziekteprogressie vrije tijd en overall overleving op 5 jaars meting met bijna 10 procent. (81,9 procent versus 72,3 procent) Dat blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 373 patiënten met baarmoederhalskanker in verschillende stadia (I tot IV).>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19 :  

Vorige week kwam the Japan Times met een heel opmerkelijk bericht. De Delta variant van het coronavirus - Covid-19 zou zichzelf als het ware dood gemuteerd hebben. En daarom zouden er veel minder doden in Japan zijn dan in andere landen. Er zijn dagen dat er niet 1 sterfgeval wordt gemeld in Japan. Het zou vooral gaan om de rol van het nsp14 in het spike eiwit van het coronavirusAls gevolg hiervan had het virus moeite om de fouten op tijd te herstellen, wat uiteindelijk leidde tot 'zelfvernietiging'.>>>>>>>lees verder

Tussen 30 juni en 13 juli werd Sotrovimab - Xevudy toegediend aan 6.175 patiënten met het coronavirus - Covid-19 aan patiënten die al waren besmet met het coronavirus. Ongeveer 52 procent van de patiënten was 50 jaar of ouder en bijna alle patiënten hadden meerdere onderliggende ziektes, waaronder obesitas, kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. 97 procent van de patiënten die Sotrovimab - Xevudy kreeg toegediend via een infuus herstelde volledig binnen 14 dagen. De medicatie resulteerde ook in 100 procent preventie van overlijden onder de patiënten en 99 procent preventie van opname op de IC. EMA gaat dit medicijn voor eind december toelating geven voor algeheel gebruik in Europa. >>>>>>>lees verder 

Wat mij betreft, of je nu wel of niet gevaccineerd bent (ik ben het zelf al twee keer) en of je nu wel of niet tegen vaccineren bent, gaat de invoering van 2G mij veel te ver. Het polariseert en heeft als doel mensen uit te sluiten van de samenleving. Ik vind dat verschrikkelijk en heb daarom ook deze petitie ondertekent:>>>>>>>lees verder

Het artsencollectief waaronder inmiddels 2388 medisch opgeleide zorgverleners bij zijn aangesloten doen een oproep aan het kabinet om te stoppen met het 2G beleid. Daarvoor in de plaats doen zij voorstellen om de druk op de zorg te verminderen middels 5 aanbevelingen.>>>>>>>lees verder

Het verhoogde aantal besmettingen van het coronavirus - COVID-19 houden geen verband met de vaccinatieniveaus is de uitkomst van een grootschalig internationaal onderzoek in 68 landen en 2947 provincies in de Verenigde Staten.
Met deze zin uit de samenvatting: zelfs als er inspanningen moeten worden geleverd om de bevolking aan te moedigen zich te laten vaccineren, moet dit met nederigheid en respect gebeuren. Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen kan meer kwaad dan goed doen.>>>>>>>>>lees verder

De werkzaamheid van de mRNAvaccins, ModernaBiontech/Pfizer en het vaccin van AstraZeneca tegen het coronavirus - Covid-19 neemt in de maanden na de tweede prik sterk af. Dat blijkt opnieuw uit een groot Zweeds onderzoek. De effectiviteit blijft de eerste 2 maanden nog goed op peil, rond de 90 procent, maar de maanden daarna gaat de bescherming hard terug in alle onderzochte leeftijdsgroepen. Na 6 maanden over alle vaccins genomen zakte de bescherming om weer ziek te worden naar 42 procent. Na 9 maanden naar onder de 20 procent. Er zit nog wel verschil in type vaccin, maar alarmerend is dat juist bij de groepen waar de vaccins voor bedoeld waren, kwetsbare oudere mensen, ook bij mannen in middelbare leeftijd, mensen met onderliggende ziektes  de bescherming nagenoeg wegvalt.>>>>>>>lees verder

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de vaccins er na verloop van tijd minder in slagen besmettingen te voorkomen. De effectiviteit van het Janssen-vaccin was na een half jaar nog maar 13 procent. Het vaccin van Moderna 42 procent en het Vaccin van Pfizer/biontech 57 procent na half jaar. Dat blijkt uit groot Amerikaans onderzoek onder 800.000 veteranen. En uit onderzoek van Sanquin blijkt dat mensen tussen 61 en 65 jaar oud veel minder antistoffen hebben dan jongeren van 18 tot 25 jaar. Maar ook mensen van 71 tot 75 jaar zien hun antistoffen teruglopen gedurende de tijd na de tweede vaccinatie.>>>>>>>lees verder
 
Een interessant artikel hoe ozontherapie kan bijdragen aan het herstel van patiënten die waren besmet met het coronavirus - Covid-19 en in het ziekenhuis terecht waren gekomen met enkele foto's van wat een vaccin kan veroorzaken en hoe ozontherapie dat kan herstellen. Dit artikel uit de Orthomolecular Medicine News Service (OMNS) toegevoegd aan dit artikel:>>>>>>>>lees verder

Paxlovid - Ritonavir, een virusremmer die veel gebruikt wordt bij HIV en Aids verkleint de kans op ziekenhuisopname en ernstig ziek worden en overlijden bij kwetsbare coronapatiënten met 89 procent mits het medicijn op tijd wordt ingenomen. Het medicijn moet direct na de eerste klachten 2x daags 5 dagen lang worden ingenomen. Dat blijkt uit de tussenresultaten van een gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die nog niet in het ziekenhuis waren opgenomen maar wel al de eerste klachten hadden.>>>>>>>lees verder

Nieuw Nederlands onderzoek bij topsporters op Papendal van sportcardioloog en onderzoeksleider Harald Jørstad (Amsterdam UMC) laat zien dat 1 jaar na besmet te zijn geweest met het coronavirus - Covid-19 nog altijd 4 procent van de 100 onderzochte topsporters sporen hebben van een ontstoken hartspier (myocarditis) en dat zou een risico inhouden dat deze topsporters bij grote inspanningen een hartstilstand zouden kunnen krijgen. Denk bv aan Christian Eriksen tijdens de EK van afgelopen zomer. En natuurlijk geldt dit ook voor de miljoenen amateursporters die regelmatig over hun grenzen gaan in hun sport om of conditie op te bouwen of te presteren in een wedstrijd.>>>>>>>lees verder

Fluvoxamine, een goedkoop, algemeen verkrijgbaar medicijn (anti-depressiva), vermindert zowel het risico op overlijden (met 90 procent) door het coronavirus - COVID-19 als de noodzaak voor mensen met de ziekte om intensieve medische zorg te krijgen (met 65 procent). Dat blijkt uit een gerandomiseerde placebo gecontroleerde Braziliaanse studie bij totaal 1.497 mensen die COVID-19 hadden en een hoog risico liepen op een ernstige ziekte.>>>>>>>lees verder

Patientenervaringen: Het is mooi te lezen op de facebook pagina van Fons (hersentumor glioblastoma) dat het heel goed gaat met hem. Er is laatst weer een scan gemaakt met slechts hele lichte aankleuring. En hij ontmoette ook weer zijn chirurg. Wie op zijn facebookpagina kan lees zijn verslagen daarvan.>>>>>>>lees verder 

En ook Rens (hersentumor)  laat op zijn facebook mooie foto's zien van zijn bezoek aan Boedapest samen met zijn dochter. Met Rens gaat het dus ook goed nog steeds.>>>>>>>lees verder


Boeken: Toegevoegd aan boekenlijst: Andere kost, Auteurs Jaap Seidell en Jutka Halberstadt. Pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem.>>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen en de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Tot slotZoals sommigen wel weten heb ik met wat hulp van anderen de afgelopen jaren een familie wonend in Santo Domingo in een van de armste wijken van Santo Domingo financieel regelmatig en structureel geholpen zodat hun kinderen naar school kunnen en zij te eten hebben elke dag. Omdat er nog wat extra geld nodig is om een winkeltje naast het huis van Yajaira af te bouwen en zo hun een mogelijkheid te geven om in hun eigen levensonderhoud te voorzien ben ik een soort van persoonlijk Crowdfundingproject gestart via de website. Misschien zijn er mensen die willen helpen?>>>>>>>>>lees verder 

FAQ - veelgestelde vragen:  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina, afgelopen weken na de vorige nieuwsbrief heb ik maar liefst meer dan 40 nieuwe berichten geplaatst en gedeeld. Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

Ook beveel ik de facebook pagina aan van Stichting voor Leven al kan ik die zelf niet openen helaas. Maar op de site zelf kunt u nog altijd de kalender 2022 bestellen.

De mond- en neusspray tegen het coronavirus is ook nog steeds te bestellen: https://kanker-actueel.nl/een-neuspray-en-mondspray-zijn-beschikbaar-om-te-beschermen-tegen-het-coronavirus-covid-19-te-bestellen-voor-slechts-26-euro-voor-1-maand-gebruik-per-persoon.html
 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Als u problemen hebt met inloggen, klik op wachtwoord vergeten en dan lukt het meestal wel. 

Beter is wellicht rechtstreeks op dit rekeningnummer een donatie te doen mocht u ons willen helpen financieel, er gaat vaak iets mis met een donatie via ons donatieformulier. 

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 december 2021. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos , waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 26 november 2021"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>