Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief met recente publicaties en artikelen van de afgelopen maand. Ik ben paar weken in het buitenland geweest voor een prive project maar heb daar ook op mijn laptop wel zo nu en dan doorgewerkt. Met wat minder berichten dan anders maar nog wel de moeite waard denk ik.

Met als eerste aandacht voor een update van een "bedelbrief" die we enkele jaren geleden aan u stuurden en die ik aangepast heb op enkele plaatsen aan de huidige situatie. Want we hebben het financieel wel lastig en zouden wat extra donaties goed kunnen gebruiken: Help ons aan 500 donateurs zodat de website kanker-actueel.nl ook in 2020 online kan blijven: 

De berichten zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp:

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Algemene publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Mannen met kanker met solide tumoren blijken beter te reageren op alleen immuuntherapie met anti-PD medicijnen in vergelijking met immuuntherapie in combinatie met chemotherapie dan vrouwen met kanker met solide tumoren. Dat blijkt uit een meta-analyse van 16 gerandomiseerde fase III studies bij totaal 9291 patienten. >>>>>>>lees verder

Kankerpatienten met verschillende vormen van primaire kanker, waaronder melanomenlongkanker en andere vormen van solide tumoren binnen een maand antibiotica hebben gebruikt voor er gestart werd met immuuntherapie met anti-PD medicijnen dan heeft dat een desastreus effect op de kansen op het aanslaan van de immuuntherapie en op de overall overleving. Ook kregen patienten die antibiotica hadden gebruikt veel vaker een recidief dan de patienten die geen antibiotica hadden gebruikt. De verschillen zijn enorm:>>>>>>>>lees verder

Borstkanker:

Wanneer borstkankerpatienten met niet uitgezaaide borstkanker en een kleine tumor van omvang vooraf aan de operatie cryosurgery wordt toegepast (bevriezen van de tumor) plus 1x immuuntherapie met lage dosis ipilimumab dan blijkt deze combinatie vaak extra immuunreacties te bewerkstelligen , (o.a. te zien aan bepaalde bloedwaarden) en daarmee de kans op een recidief te verminderen. >>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen:

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar wetenschappers die het verband tussen zuurstof en cellen blootlegden>>>>>>>lees verder

2 oktober 2019 vertelde Rene Bernards, wetenschapper in het NKI, in de DWDD dat zijn onderzoeksgroep de sleutel tot een genezende behandeling van kanker hebben gevonden door het toepassen van de one-two-punch strategie bij leverkanker bij muizen en in het laboratorium. Eerst worden kankercellen in een sluimerende / slapende toestand gebracht door een medicijn (sertraline) toe te dienen dat zoveel stress veroorzaakt bij de kankercellen dat deze zich rustig houden. Daarna wordt een medicijn gegeven dat die slapende cellen (senescent cancer cells) aanpakt voordat ze weer actief worden.>>>>>>lees verder 

Wanneer mensen bestraald worden in het bekkengebied dan krijgen veel patienten vaak na een half jaar tot anderhalf jaar later last van blaasontstekingen (cystitis) die soms echt ernstig, pijnlijk en vaak ook chronisch kunnen zijn. Uit een studie met totaal 87 patienten (42 vs 45) blijkt dat als bij patienten na de bestraling van het bekkengebied blaasontstekingen ontstaan kunnen een aantal sessies met hyperbare zuurstof (30 tot 40 keer) deze laat optredende blaasontstekingen worden genezen en verder voorkomen. Niet in alle gevallen maar in ieder geval veel beter dan standaard zorg voor deze bijwerkingen van bestraling. >>>>>>>lees verder

Alvleesklierkanker:

Chemotherapie met nab-paclitaxel plus gemcitabine of chemotherapie met FOLFIRINOX voor lokaal uitgezaaide alvleesklierkanker resulteert soms in toch nog een operabele situatie. Uit een recente studie gepresenteerd op ESMO 2019 blijkt dat wanneer patienten met inoperabele alvleesklierkanker (LAPC) na twee vormen van chemotherapie met of nab-paclitaxel plus gemcitabine of door FOLFIRINOX alsnog werden geopereerd dan verdubbelde de mediane overall overleving van 14 maanden naar 28 maanden.>>>>>>>lees verder

Galwegenkanker:

Ivosidenib geeft hoopvolle resultaten bij zwaar voorbehandelde patienten met vergevorderde inoperabele uitgezaaide galwegenkanker (lever o.a.) die de specifieke mutatie IDH1 hebben. 53 procent (66 patienten) bereikte stabiele ziekte met zelfs 3 patienten die een gedeeltelijke remissie bereikten. Wel bijzonder voor deze groep van patienten die allemaal in feite in terminale fase verkeerden>>>>>>>lees verder

Blaaskanker: 

borstkanker Borstkanker

Alle vrouwen met de diagnose borstkanker genetisch testen op BRCA1/BRCA2/PALB2 kan voorkomen dat jaarlijks duizenden patienten aan eierstokkanker en borstkanker overlijden. Dit in vergelijking met alleen die vrouwen genetisch te testen die een familiegeschiedenis hebben van erfelijke afwijkingen of op basis van klinische gegevens van de borstkankerpatienten. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd bij totaal 11.830 patienten met borstkanker in de VK (Verenigd Koninkrijk) en USA. >>>>>>>lees verder

Zowel chemotherapie als hormoontherapie voor borstkanker hebben grote impact op de kwaliteit van leven en geven bijwerkingen die de kwaliteit van leven vaak sterk verminderen tijdens de behandelingen en daarna. Maar de bijwerkingen voor chemotherapie bij beginnende borstkanker zijn 2 jaar na de behandelingen wel zo goed als verdwenen. Echter de bijwerkingen van hormoontherapie zijn veel ernstiger en kunnen wel 5 tot 10 jaar na de behandelingen de kwaliteit van leven beinvloeden.>>>>>>lees verder

Darmkanker:

Wanneer bij patienten met operabele darmkanker stadium III na operatie en tijdens de chemotherapie daarna op bepaalde opeenvolgende momenten het in bloed circulerende DNA wordt gemeten dan kan dat een voorspellende factor zijn om eventueel vroegtijdig in te grijpen in de behandeling en een verdere individuele behandeling aan te passen. Wie in bloed circulerend DNA had blijkt ook bij een 3-jaars meting een veel slechtere ziektevrije tijd te hebben, dus veel grotere kans op een recidief.>>>>>>>lees verder

Standaard eerstelijns voor uitgezaaide endeldarmkanker is vooraf aan een operatie 4 tot 6 kuren met chemo plus eventueel radiotherapie. En na operatie nog eens 4 tot 6 kuren met chemotherapie. Heel veel patienten krijgen als chemo mFOLFOX6 die is samengesteld met gemodificeerde fluorouracil via infuus, leucovorin, en oxaliplatin. Echter uit een fase III studie blijkt nu dat de toevoeging van oxaliplatin geen enkel effect heeft op de 3-jaars overall overleving en de kans op een recidief.>>>>>>lees verder

Eierstokkanker:

Parpremmers niraparib en veliparib geven uitstekende resultaten op mediane overall overleving als onderhoudsbehandeling na chemo voor uitgezaaide eierstokkanker. Dit blijkt uit twee grote fase III studies. Zie in gerelateerde artikelen bij overzicht van parpremmers artikelen:>>>>>>lees verder

Prostaatkanker:

Voor prostaatkanker zijn veel medicijnen / behandelingen beschikbaar en de resultaten op overall overleving verschillen niet zoveel van elkaar. Zie in gerelateerde artikelen. Nu lijkt er een optie bijgekomen. Wanneer prostaatkankerpatienten reeds bij de diagnose uitzaaiingen hebben dan kan vooraf en aanvullend op hormoontherapie een chemokuur met docetaxel de progressievrije ziekte en overall overleving beinvloeden. Dit blijkt uit de resultaten van de STAMPEDE studie.>>>>>>>lees verder 

Apalutamide blijkt het risico op overlijden van patiënten met niet-uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker te verminderen ten opzichte van een placebo. Zelfs nadat later patienten uit de placebogroep overstapten naar de apalutamidegroep blijkt de overall overleving en progressievrije ziekte beter voor apalutamide. Het studierapport toegevoegd aan eerder artikel over apalutamide>>>>>>>lees verder

Sarcomen:

Wanneer kinderen en jongeren tot 21 jaar met een zogeheten rhabdomyosarcoom na succesvolle operatie of bestraling of chemo behandeling in een totale remissie zijn gekomen en daarna als onderhoudsbehandeling 6 kuren krijgen met vinorelbine plus als onderhoudsbehandeling continue cyclofosfamide dan hebben zij grotere kans na 5 jaar nog in leven te zijn ziektevrij dan wanneer na de operatie en postoperatieve chemo deze wordt stopgezet.>>>>>>lees verder

Slokdarmkanker:

Slokdarmkanker aan het zogeheten Barret's (onderste deel van de slokdarm en de verbinding met de maag) blijkt vaker te ontstaan en progressie te vertonen naar daadwerkelijke kanker bij diabetes patienten dan bij niet-diabetes patienten. Patienten met diabetes-2 hebben een 34 procent grotere kans op slokdarmkanker van dit onderste gedeelte en van de verbinding tussen slokdarm en maag.>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Help mee de vragenlijst van het Louis Bolk Instituut te verspreiden en in te vullen voor expertmeeting Leefstijlgeneeskunde Toekomst of Realiteit. Zowel voor patienten als artsen / therapeuten is er een aparte vragenlijst>>>>>>>lees verder

Hoewel oncologen soms anders beweren is er veel bewijs uit gerandomiseerde studies dat visolie naast chemo een uitstekend effect heeft. Als ik visolie in type in zoekmachine op kanker-actueel krijg ik deze artikelen waarin visolie in de titel is vernoemd.  Ook in onderstaande 12 gerandomiseerde studies (gehaald uit de lijst van niet-toxische stoffen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar) blijkt dat bij verschillende vormen van kanker visolie de bijwerkingen sterk te verminderen en de effectiviteit van chemo te vergroten, resulterend in minder recidieven of langere tijd tot er een recidief optreed en soms zelfs betere overall overleving. >>>>>>lees verder

Zie ook de laatste column van arts-bioloog drs. Valstar die ook onder preventie wordt vermeld.

Wie behoefte heeft aan eenvoudige recepten op basis van het Houtsmullerdieet - Moermandieet zou het kookboekje Het 3x Anders Kookboek van Titia Keizer kunnen bestellen. Eenvoudig van opzet, handig te gebruiken en met lekkere recepten>>>>>>lees verder

Een ander boek dat ik aan zou willen bevelen is Undo It , het laatste boek van Medisch specialist Dean Ornish en zijn vrouw Anne Ornish dat in Amerika met lof wordt overgoten. Zij beschrijven hoe je met eenvoudige leefstijl veranderingen, zoals meer en anders bewegen, voeding enz. je gezondheid positief kunt beinvloeden. Wie goed Engels leest echt een aanrader:>>>>>>lees verder

Patiëntenervaringen:

Voor wie nog nooit de documentaire Zo Nodig Dwars, waaruit onze website kanker-actueel.nl  is ontstaan,  heeft gezien hier de twee links naar You Tube waar u deze zowel in het Nederlands als Engels kunt bekijken:

The Will to Live is te zien via onderstaande link: 

https://youtu.be/okUwzcoQ5fE

Zo Nodig Dwars is te zien via deze link: 

https://youtu.be/oAiNmanRwTw

Preventie: 

In een nieuwe column: KWFzalverij revisited gaat arts-bioloog drs. Engelbert Valstar in op het Moermanrapport en de bewezen waarden van een dieet, bv zoals dr. Moerman dat propageerde en in Nederland ook verder werd ontwikkeld door bv dr. Houtsmuller en Valstar zelf. Maar ook internationaal is inmiddels duidelijk dat een dieet - gezonde voeding en bepaalde voedingstoffen kanker kan voorkomen en soms zelfs bij kan dragen aan een genezend proces. Zo noemt Valstar in zijn column verschillende voedingstoffen die hun waarde bij kanker inmiddels hebben bewezen.>>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen: 

Tot slot: Stichting Overleven hebben weer hun nieuwe kalender 2020. Ondersteun deze Stichting met het kopen van de kalenders. Zij doen echt heel goed werk >>>>>bestellen hier

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina 

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U.

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. Als u korting wilt krijgen bij de Roode Roos kies voor Stichting Gezondheid Actueel in patientenverenigingen bij hun op de website

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van kanker-actueel van 2 november 2019"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>