Beste mensen,  

Hoewel ik me altijd realiseer dat het niet voor iedereen een makkelijke tijd is eind december wens ik toch iedereen fijne feestdagen. En ik hoop dat heel veel mensen eind 2023 terug kunnen kijken op een fijn 2023.  En vooral dat het met de gezondheid goed gaat komend nieuwjaar. 

Wat betreft de berichten gerelateerd aan kanker springen de studies van immuuntherapie bij hormoongevoelige borstkanker en prostaatkanker eruit voor mij. Dat hormoongevoelige vormen van kanker goed reageren op een combinatie aanpak van immuuntherapie is heel bijzonder.

Maar ook de nieuwe Europese richtlijn obesitaszorg bij patiënten met  chronische gastro-intestinale aandoeningen (GI) en chronische leverziekte (CLD) - levercirrose is interessant te lezen. 

Zie verder hieronder:

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 

Hoewel immuuntherapie bij borstkankerpatiënten met hormoongevoelige tumoren (ER positief, HER2 negatief) wordt veronderstelt geen effectieve behandeling te kunnen zijn blijkt nu uit een fase II studie dat immuuntherapie met trastuzumab deruxtecan wel degelijk een effectieve behandeling te zijn bij nog niet eerder behandelde borstkankerpatiënten met tumoren met ER positieve expressie en HER2 lage expressie. Zowel solo gegeven als samen met anastrozole - ArimidexBij patienten in de combinatiegroep werd ook een gonadotropine-releasing hormoon-agonist bv leuprorelin - Lupron gegeven. Resp. 2 en 11 patiënten uit 33 evalueerbare patiënten bereikten vooraf aan operatie een complete of gedeeltelijke remissie. >>>>>>>lees verder

Al eerder maakten we melding van deze studie. Tumor-Infiltrerende Lymfocyten behandeling (TIL therapie) waarbij de eigen afweercellen worden ingezet om een tumor te bestrijden, slaat aan bij een vorm van agressieve, uitgezaaide huidkanker - melanomen. Bij een op de vijf patiënten verdwijnt de huidkanker zelfs als gevolg van de behandeling. Het originele studierapport is inmiddels gepubliceerd en aanvraag tot vergoeding vanuit basisverzekering is in werking gezet.>>>>>lees verder  

Uit een kleinschalige fase II studie bij 15 patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker blijkt immuuntherapie met een combinatie van pembrolizumab plus anti-HER2 bispecifieke antilichaam-geladen geactiveerde T-cellen (HER2 BAT's) alsnog aan te slaan bij 5 van de 14 evalueerbare prostaatkankerpatiënten. Mediane progressievrije ziekte (PFS) was 5 maanden en mediane overall overleving was 31.6 maanden. >>>>>>>lees verder


Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Borstkanker

Uit de resultaten van de HER2CLIMB studie blijkt dat de Tyrase Kinase Remmer (TKR)  Tucatinib (Tukysa) in combinatie met herceptin - trastuzumab en capecitabine (Xeloda) de mediane overall overleving verbeterde met maar liefst 9,1 maanden bij borstkankerpatiënten type HER2 positief. Zelfs patiënten met hersenmetastasen profiteerden in gelijke mate van deze aanpak. Ook verminderde deze behandeling het risico op het ontwikkelen van nieuwe hersenuitzaaiingen en verminderde het risico op overlijden met 45,1% bij alle deelnemende patiënten in vergelijking met een placebo ipv tucatinib.>>>>>>>lees verder

Patiënten met hormoonreceptor (HR)-positieve, HER2-negatieve borstkanker in een gevorderd stadium met uitzaaiingen die werden behandeld met ribociclib (Kisqali) plus hormoontherapie (endocriene therapie (ET)) hadden minder bijwerkingen en een significant langere progressievrije overleving (verdubbeling) dan degenen die werden behandeld met combinatie van hormoontherapie en chemotherapie.>>>>>>>lees verder   

Darmkanker


Aanvullende analyses van de fase 2 MOUNTAINEER-studie laat zien dat vroege toediening van de Tyrase Kinase Remmer (TKR)  Tucatinib (Tukysa) in combinatie met trastuzumab (Herceptin) een optimale behandelingsstrategie voor patiënten met eerder behandelde HER2-positieve uitgezaaide darmkanker kan zijn. Wanneer de medicijnen solo werden gegeven hadden deze weinig effect maar in combinatie blijkt er juist wel een goed effect te zijn. Beide medicijnen versterken elkaar blijkbaar. >>>>>>>lees verder

Mond- en keelkanker

Op de website van het UMCG Groningen wordt met trots melding gemaakt van de eerste stamceltransplantie van eigen cellen uit gekweekte minispeekselkliertjes (organoïden) bij een kankerpatiënt met tongkanker.  15 december 2022 werd de eerste patiënt ermee behandeld. Volgend jaar zal duidelijk worden of de stamceltransplantatie ook tot het gewenste resultaat heeft geleid. daarna kunnen meer patiënten hiermee behandeld worden. Een droge mond en minder speekselaanmaak wordt veroorzaakt door radiotherapie - bestraling van het mond-en keelgebied. Bij mij lukte dit met levertraanspoelen.>>>>>>>lees verder

Multiple Myeloma - Ziekte van Kahler (botkanker:

Toevoeging van isatuximab , een anti-CD38 monoklonaal antilichaam, aan de medicijnencombinatie lenalidomidebortezomib en dexamethason vooraf gegeven bij patiënten met de ziekte van Kahler - multiple myeloma (botkanker)  die in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie geeft betere MRD-negativiteit (= meetbare restziekte) (50 vs 36 procent) dan zonder isatuximab op moment van de stamceltransplantatie.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

Uit een grote langjarige studie van mannelijke patiënten uitgevoerd in de periode van 2005 (n = 4678412) tot 2019 (n = 5371701), en die werden gezien in 128 ziekenhuizen van de Amerikaanse Veterans Health Administration , hadden de ziekenhuizen die vaker een PSA - prostaatspecifieke antigeenscreening uitvoerden in vergelijking met ziekenhuizen die minder vaak een PSA screening deden jaren later beduidend minder patiënten met ernstige uitgezaaide prostaatkanker. Voor mannen met hoog risico lijkt vanaf 40  jaar jaarlijks een PSA meting zinvol, zeggen de onderzoekersa.>>>>>>>lees verder


Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak  


Legalisatie van medische marihuana - cannabis blijkt een gunstige invloed te hebben bij volwassenen tot 65 jaar die worden behandeld voor nieuw gediagnosticeerde vormen van kanker. Uit een studie uitgevoerd bij gegevens van 38.189 patiënten met nieuw gediagnosticeerde borstkanker (100 procent vrouwen); 12.816 met darmkanker (55,4 procent mannen); en 7.190 met longkanker (51,1 procent vrouwen) bleek minder morfine nodig als pijnstilling (5 tot 20 procent minder) en werden er minder ziekenhuisopnames die aan pijn gerelateerd waren gezien bij de marihuana - cannabis gebruikers.>>>>>>>>lees verder

De nieuwe Europese richtlijn obesitaszorg bij patiënten met  chronische gastro-intestinale aandoeningen (GI) en chronische leverziekte (CLD) - levercirrose biedt voor het eerst evidence-based advies over de zorg voor patiënten met obesitas. De Europese richtlijn is recent gepubliceerd en uitgesplitst per ziekte - aandoening met 100 aanbevelingen die voornamelijk gaan over voedingsadviezen en leefstijladviezen.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19

Maurice de Hond heeft enkele artikelen geschreven over de rekenmodellen over de oversterfte. Zowel in Nederland als in het buitenland. Interessant te lezen dat ze hierover bij het RIVM nauwelijks informatie geven. Terwijl de data die Maurice gebruikt overal verkrijgbaar zijn en te gebruiken.>>>>>>>lees verder

De patholoog professor Peter Schirrmacher had al in augustus 2021 aan de Universiteit van Heidelberg bij meer dan 40 mensen een obductie gedaan, die kort na een vaccinatie tegen het coronavirus waren overleden. Vaccinatie was bij ongeveer een derde van hen de doodsoorzaak. Hij waarschuwde voor een hoger aantal niet-gemelde gevallen en eiste systematische obducties van gevaccineerde mensen. Schirrmacher: “Het is onze plicht om deze zaken op te sporen en te registreren en daaruit de juiste conclusies trekken.”>>>>>>>lees verder

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het vaccineren van zwangere vrouwen met de mRNA vaccins gevaarlijk kan  zijn voor de babies die worden geboren van deze moeders. Uit weliswaar een klein maar wel kwalitatief uitstekend onderzoek (zie deze studie uit Science) blijkt dat de babies van in de zwangerschap gevaccineerde moeders veel minder bloedstamcellen hebben in vergelijking met babies die worden geboren van niet-gevaccineerde moeders. Bovendien lijkt het erop dat het bloedplasma van deze babies en de moeders niet gebruikt kan worden voor toekomstige stamceltransplantaties.>>>>>>lees verder

Ervaringsverhalen

De laatste controle 30 november 2022 was prima en dermatologische chirurg was heel tevreden: >>>>>>>lees verder

Preventie: preventief is er natuurlijk een heleboel te doen in het voorkomen van kanker of in het remmen van ziekteprogressie>>>>>>lees verder


ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Ook aan de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn weer een aantal nieuwe studies toegevoegd:>>>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Tot slot: ik realiseerde me vandaag dat het 27 jaar geleden is dat ik de dagen voor Kerst 1995 voor het eerst werd geconfronteerd met mijn kanker. Maar ook dat ik vanaf Kerst 1997 in principe kankervrij bleek na de laatste commando operatie oktober 1997. Dus nu al 25 jaar Kerst kan vieren zonder kanker. Voel me heel dankbaar dat ik dit hier nu op 21 december 2022 kan schrijven. 

Nog een keer herhaald uit vorige nieuwsbrief: 

Wie dit jaar ons een donatie heeft gegeven of nog wilt geven voor 31 december 2022 kan deze donatie / gift invullen bij aftrekposten van de inkomstenbelasting 2022. Mocht u het bedrag niet meer weten dan kunt u dat opvragen bij ons. Gebruik dit registratienummer: Stichting Gezondheid Actueel KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495 

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren. Facebook heeft wel een bericht over het coronavirus geblokkeerd en ik weet niet zo goed of ik wel met facebook wilt doorgaan. 

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 maart 2023. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel. Help ons aub de website online te houden. Direct doneren kan via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Ook dit jaar is de kalender 2023 van Stichting@Overleven weer te bestellen. Zoals elk jaar is deze weer echt mooi geworden. En belangrijk want zij doen er zoveel goeds mee en bieden hulp aan zoveel mensen. Ook ons helpen ze regelmatig met donaties. De editie van 2023 is nog steeds te bestellen: https://stichtingoverleven.com/steun-ons/


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 21 december 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >> Nieuwsbrief van 8 augustus >>