Beste mensen,  

Voor mij is het artikel over Photo Immuno Therapie (PIT), een min of meer nieuwe vorm van immuuntherapie waarbij immuuntherapie gecombineerd wordt met een monoklonaal antilichaam, het belangrijkste artikel van deze maand.
Maar ook andere artikelen zijn weer de moeite waard. Waarbij extra aandacht voor een aantal artikelen over Covid-19 en de aankomende vaccins. En een aantal artikelen vallend onder preventie en leefstijl en voeding.
En komende week is het 26 jaar geleden dat een laatste commando operatie plaatsvond bij mij. Sindsdien ben ik kankervrij. In deze nieuwsbrief links naar de documentaire Zo Nodig Dwars, drie eigenzinnige zoektochten naar genezing van kanker zowel naar de Engelstalige als Nederlandse versie op You Tube. Zie onder patiëntenverhalen.

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 

Photo Immuno Therapie (PIT) is een vorm van immuuntherapie die PDT - Foto Dynamische Therapie combineert met immuuntherapie op basis van het injecteren van een samengestelde behandeling van een fotosensitizer - lichtgevoelige stof en een monoklonaal antilichaam  om deze op een tot expressie gebracht antigeen op het tumoroppervlak van de kwaadaardige tumorcel richt. Deze combinatiebehandeling kan het vermogen van de immuunreactie versterken, waardoor het een goed effect heeft op de behandeling van resterende tumoren die niet weggehaald konden worden en uitgezaaide kanker. In dit artikel uitleg en verschillende studies.>>>>>>lees verder

Wanneer patiënten met operabele niet-kleincellige longkanker (stadium II en IIIA/B) als eerste diagnose vooraf aan de operatie het anti-lichaam durvalumab krijgen naast chemotherapie dan blijkt er geen verschil te zitten tussen de scanuitslagen voordat de operatie plaatsvindt. Wel bereikten meer patiënten uit de durvalumabgroep een complete remissie (94,7 procent versus 91,3 procent op moment van operatie in vergelijking met de chemogroep. Blijkt uit de fase III AEGEAN studie bij totaal 826 deelnemende patiënten.>>>>>>>lees verder

Uit een fase II studie ADMEC-O uitgevoerd in 20 verschillende ziekenhuizen in Duitsland en Nederland bij totaal 179 patiënten die volledig waren geopereerd aan een Merkelcelcarcinoom blijkt immuuntherapie met de anti-PD remmer Nivolumab de ziektevrije overleving met 11 procent te verbeteren (84 vs 73 procent) in vergelijking met de observatiegroep.>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Uit groot internationaal onderzoek (bijna 18000 medische gegevens van kinderen werden bekeken) onder leiding van prof. dr. Leontien Kremer en collega's blijkt dat kinderen die in hun kindertijd behandeld zijn voor kanker met chemotherapie en / of radiotherapie / bestraling en die minimaal 5 jaar hebben overleefd het risico op ontwikkelen van borstkanker voor hun 40e jaar 6x tot 13x hoger is in vergelijking met het bevolkingsrisico.>>>>>>>>lees verder


Borstkanker - Ductaal carcinoom in situ - DICS

Onder het kopje "voorstadium van borstkanker kan worden ontdekt met nieuwe techniek" maakte het Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL) in een nieuwsbrief en persbericht melding van een nieuwe techniek Arc-Well waarmee via oud opgeslagen tumorweefsel in een vroeg stadium van borstkanker al afwijkende gen mutaties kunnen worden ontdekt. Mutaties die voorspellen of beginnende borstkanker - Ductaal carcinoom in situ = DICS zich progressief zal ontwikkelen als borstkanker of Ductaal carcinoom in situ - DICS zal blijven en in feite geen borstkanker is.>>>>>>lees verder 

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) en kleincellig Lymfatisch Lymfoom (SLL)

Voor patiënten met gevorderde zwaar voorbehandelde Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) en met een kleincellig Lymfatisch Lymfoom (SLL) blijkt pirtobrutinib (Jaypirca)  een zogeheten niet-covalente BTK-remmer, na ten minste drie andere behandelingen waaronder systemische therapie (chemokuren), plus een andere covalente BTK-remmer alsnog een effectieve behandeling te zijn met veel complete remissies.>>>>>>lees verder   

Darmkanker


Uit de Interact I en II studies blijkt dat chemo toedienen via een slangetje als spoeling van de buikholte naast systemische chemotherapie bij patiënten met darmkanker met uitzaaiingen in het buikvlies sterk levensverlengend werkt met verdubbeling van de levensverwachting (gemiddeld ging de levensverwachting van 12 tot 14 maanden naar 24 maanden). 1 deelnemende patiënt is zelfs al vier jaar klinisch kankervrij.>>>>>>>lees verder

Mantelcellyfoom

De Food and Drug Administration (FDA) geeft versnelde goedkeuring aan pirtobrutinib (Jaypirca)  een zogeheten BTK-remmer, voor patiënten met een zwaar voorbehandelde recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL) na ten minste twee lijnen systemische therapie (chemokuren), plus een andere BTK-remmer dan pirtobrutinib (Jaypirca).>>>>>>lees verder


Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

In de laatste nieuwsbrief van Winclove staat een interview met oud verpleegkundige Basten van Huizen die enkele jaren geleden (2019) door een klein ongeluk in de sportschool een ernstige infectie met een vleesetende bacterie (necrotiserende fasciitis) ontwikkelde. De infectie had al zijn organen in de buikholte en darmen al aangetast en de artsen vreesden voor zijn leven. Na een lijdensweg van 68 operaties werd hem geadviseerd probiotica - melkzuurbacteriën te proberen en nu na twee jaar probiotica gebruik gaat het beter met hem. Hij weet dat hij nooit meer volledig zal genezen maar doet op dit moment toch twee dagen vrijwilligerswerk en de vleesetende bacterie (necrotiserende fasciitis) is uit zijn lichaam verdwenen. >>>>>>lees verder

Uit het wetenschappelijke Nederlandse onderzoek Plants for joints het Amsterdam UMC blijkt dat reumatoïde artritis (reuma) en artrose weleens verband kunnen houden met een al of niet gezonde leefstijl. Zij deden onderzoek naar het effect van een andere leefstijl bij patiënten met reumatische klachten. De ziekteactiviteit van de reuma nam af binnen 4 maanden en bijna de helft van de patiënten kon de medicatie die zij gebruikten voor de reumatische klachten daarna binnen een jaar afbouwen of stoppen. Bij mensen met artrose nam pijn en stijfheid snel af en verbeterde het fysiek functioneren binnen 4 maanden. En verbeteringen bleken duurzaam.>>>>>>>> lees verder

Coronavirus - Covid-19:

Een Duitse wetenschappelijke studie met 1704 gezondheidwerkers laat zien dat gezondheidswerkers zich steeds vaker ziek meldden na een vaccinatieronde met een mRNA vaccin tegen het coronavirus - COVID-19. Het percentage zieke gezondheidswerkers was 3.8% na de eerste vaccinatie met de mRNA vaccins, 21,8% na de tweede vaccinatieronde en 27,9% na de derde vaccinatie. Ook gebruikten gezondheidswerkers steeds meer medicatie tegen bijwerkingen van de coronavaccins bij elke aanvullende dosis.>>>>>>>lees verder

Uit nieuwe gegevens blijkt dat er een duidelijk verband is ontdekt tussen overgewicht en oversterfte (In 2020 en 2021 overleden 30.000 meer mensen dan normaal) gerelateerd aan het coronavirus - Covid-19. In 2020 en 2021 overleden 30.000 meer mensen dan normaal. Het recente onderzoek van het SEO Economisch Onderzoek bevestigt dat er een relatie is tussen de oversterfte veroorzaakt door een coronabesmetting en met name zwaarlijvigheid en roken. Ook bij jongere mensen hoewel de meeste overlijdens werden gezien in de groep 80-plus.>>>>>>>>lees verder

Uit een nieuwe studie blijkt dat mRNA vaccins bij mensen een immuuntolerantie kan oproepen en daardoor gevaccineerden kwetsbaarder maakt voor een nieuwe corona gerelateerde virusinfectie. Daarentegen blijkt een natuurlijk opgelopen infectie juist voor een langdurige en duurzame bescherming te zorgen.>>>>>>>lees verder

Patientenervaringen:
komende week is het 26 jaar geleden dat mijn laatste operatie plaatsvond. Wie de documentaire Zo Nodig Dwars, drie eigenzinnige zoektochten naar genezing van kanker nog nooit heeft gezien. Hier de links naar zowel Engelstalige als Nederlandse versie op You Tube:>>>>>>lees verder

Preventie
:

Impotentie of een erectiestoornis wordt vaak geweten aan stress, ziekte, psychische klachten enz. Maar uit veel  studies blijkt dat leefstijl en voedingspatroon een veel grotere invloed hebben op het optreden van erectiestoornissen. Zowel negatief als positief waaronder het Mediterrane dieet eruit springt als positief. Zo blijkt ook dat erectieproblemen kunnen wijzen op al of niet aanwezige of opgemerkte lichamelijke problemen zoals cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, hoge bloeddruk en verhoogd vetgehalte in het bloed.>>>>>>>lees verder

Kankerscreening, zoals mammografie voor borstkankercolonoscopie van de darmen, sigmoïdoscopie of fecaal occult bloedonderzoek (FOBT) voor darmkankercomputertomografiescreening op longkanker bij rokers en voormalige rokers; en prostaatspecifieke antigeentesten voor prostaatkanker verlengt mogelijk niet daadwerkelijk de levensduur. Alleen een sigmoïdoscopie bij darmkanker verlengde de mediane levensduur met 110 dagen.>>>>>>>lees verder

Uit Amerikaans epidemologisch onderzoek van 2005 tot 2018 naar relatie tussen PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) en kanker op basis van datagegevens bij volwassenen vanaf 20 jaar uit het National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) blijkt dat vrouwen die veel blootgesteld waren aan bepaalde PFAS bevattende producten, gediagnosticeerd werden met vooral hormoon gerelateerde vormen van kanker, waaronder eierstokkanker maar ook vaker een diagnose hadden van melanomen. Bij mannen werden geen of nauwelijks verschillen ontdekt in diagnoses van kanker gerelateerd aan PFAS bevattende producten.>>>>>>>lees verder

Tot slot

We hebben nog altijd weinig financiële armslag. Ik vind het altijd lastig om te bedelen, zeker in deze tijd maar wie onze website en informatie waardeert wil misschien toch een donatie geven via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U 

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.  De oude facebook pagina functioneert niet meer.

De volgende automatische incasso zal plaatsvinden rond 1 december 2023. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Direct een donatie geven kan via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. Elk bedrag is welkom

Kees Braam, webmaster, namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 30 september 2023"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>