Beste mensen,

Omdat het mij afgelopen weken niet lukt om berichten op facebook te plaatsen en er veel ontwikkelingen zijn zowel bij het corona virus als bij kanker (ASCO 2020 studies) hier een extra nieuwe nieuwsbrief om jullie toch op de hoogte houden.

Artikelen van de maand zijn voor mij twee studies omdat de ene studie zowel voor kankerpatiënten als voor patiënten besmet met het coronavirus (COVID-19) belangrijke informatie geeft. Lage vitamine D waarden  komen vaak voor bij ernstig zieke patiënten die besmet zijn met het coronavirus (Covid-19) Dat is de conclusie uit een Amerikaanse landenstudie van de Northwestern University. Aanvullende vitamine D blijkt te beschermen niet alleen tegen vormen van kanker maar door stimulans van het immuunsysteem ook specifiek tegen het coronavirus. >>>>>>lees verder en een andere grote studie omdat die zowel onderbehandeling en overbehandeling van Covid-19 patiënten kan voorkomen op een hele eenvoudige manier: Lymfopenie, een tekort aan lymfocyten in het bloed voorspelt de ernst van klachten die patiënten besmet met het coronavirus (COVID-19) ontwikkelen. De onderzoekers ontdekten dat het snel verminderen van de lymfocyten in het bloed een sterk voorspellende waarde had voor de ernst van de klachten van patiënten besmet met het coronavirus. Patiënten waarbij de lymfocytenwaarden stabiel bleven hadden veel minder ernstige klachten. Bloedonderzoek op lymfocyten kan onderbehandeling en overbehandeling voorkomen.>>>>>>lees verder

De berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. Met veel aanbevolen abstracten gepubliceerd op ASCO 2020 laatste week van mei en geselecteerd per specifieke vorm van kanker. Maar zie hieronder.

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Uit de KEYNOTE-177 (NCT02563002) studie, een gerandomiseerde, open-label fase 3-studie blijkt dat immuuntherapie met het anti-PD medicijn pembrolizumab veel betere mediane overall overleving geeft dan chemotherapie met ook veel minder ernstige bijwerkingen bij uitgezaaide darmkanker stadium IV. Op 2-jaars meting was het verschil in mediane progressievrije ziekte (PFS) maar liefst 30 procent, 48,3 maanden versus 18,6 maanden.>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met de combinatie van het anti-PD medicijn atezolizumab met bevacizumab (Avastin) lijkt een nieuwe, succesvolle aanpak te kunnen zijn voor de behandeling van inoperabele primaire leverkanker. Uit een fase III studie blijkt de progressieve vrije ziekte en overall overleving beter in vergelijking met sorafenib. Zowel de objectieve respons cijfers als de overall overleving waren beter in vergelijking met sorafenib. >>>>>>>lees verder

Op ASCO 2020 is een fase II studie gepresenteerd waarin werd vastgesteld dat als er aan de chemocombinatie cisplatine / carboplatine en etoposide (CE) het anti-PD medicijn nivolumab als eerstelijnsbehandeling met immuuntherapie werd toegevoegd voor vergevorderd stadium kleincellige longkanker de progressievrije tijd en overall overleving (plus 3 maanden) beter was.>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen: 

Baarmoederkanker en baarmoederhalskanker:

Hier aanbevolen abstracten door Dr. Annette Hasenburg gepubliceerd op ASCO 2020 gerelateerd aan baarmoederhalskanker en endometriumkanker (baarmoederkanker)>>>>>>>lees verder

Blaaskanker:

Een aantal aanbevolen abstracten, waaronder veel met immuuntherapie specifiek voor blaaskanker en urinewegkanker   en zaadbalkanker en een studie bij peniskanker van ASCO 2020. >>>>>lees verder

Borstkanker:

Hier een aantal aanbevolen abstracten over borstkanker door verschillende artsen uit de praktijk waarvan sommige zelf ook voor ASCO werken. Het zijn voor borstkanker veel abstracten want door maar liefst vijf verschillende oncologen / artsen zijn lijsten gemaakt. Studies zijn er voor alle stadia van borstkanker. En ook voor zowel borstkanker hormoongerelateerd als triple negatief of mixvormen.>>>>>>>lees verder

Onderzoekers maakten een overzicht van hoe de bijwerkingen die kunnen ontstaan bij alpelisib in combinatie met fulvestrant kunnen worden gedoseerd en gereguleerd zodat borstkankerpatiënten daar de minste last van hebben.>>>>>>>lees verder

Darmkanker:

Hier een aantal aanbevolen abstracten over spijsverteringskanker waaronder darmkanker en maagkanker door artsen / oncologen uit de praktijk die vaak ook voor ASCO werken.>>>>>>lees verder 

Eierstokkanker:

Hieronder aanbevolen abstracten door Dr. Annette Hasenburg gepubliceerd op ASCO 2020 gerelateerd aan eierstokkanker>>>>>>>lees verder

Longkanker: 

Aanbevolen abstracten door Dr. Sarah Goldberg gepubliceerd op ASCO 2020 gerelateerd aan longkanker.>>>>>>>lees verder

Maagkanker:

Hier een aantal aanbevolen abstracten over spijsverteringskanker waaronder darmkanker en maagkanker door artsen / oncologen uit de praktijk die vaak ook voor ASCO werken.>>>>>>lees verder 

Melanomen:

Een aantal aanbevolen abstracten specifiek voor melanomen in alle stadia van ASCO 2020. Aanbevolen door verschillende artsen / oncologen uit de praktijk (ook een oncoloog uit het Anthonie van Leeuwenhoek Amsterdam geeft zijn favoriete studies bij melanomen) en zijn vaak ook werkend voor ASCO zelf. Met veel publicaties over immuuntherapie en combinaties van medicijnen. >>>>>>>Lees verder

Nierkanker:

Dr. Sumanta Pal, hoofdredacteur van het PracticeUpdate Center of Excellence niercelcarcinoom, beveelt de volgende abstracten aan die specifiek gerelateerd zijn aan nierkanker die zijn gepresenteerd op het ASCO Genitourinary Symposium op 13-15 februari 2020 in San Francisco.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

Hier een aantal aanbevolen abstracten specifiek voor gevorderde prostaatkanker van ASCO 2020. Aanbevolen door verschillende artsen / oncologen uit de praktijk en vaak ook werkend voor ASCO zelf.>>>>>>>lees verder

Uit de resultaten van een fase III studie bij  totaal 387 prostaatkankerpatiënten blijkt dat de parpremmer olaparib betere resultaten geeft op progressievrije ziektetijd en overall overleving in vergelijking met enzalutamide of abiraterone met prednison bij die prostaatkankerpatiënten die een BRCA 1 of BRCA 2 mutatie of minimaal 1 andere ATM mutatie hadden. Ter vergelijking in de controlegroep die of enzalutamide of abiraterone met prednison hadden gekregen waren minimaal 1 van 12 andere mutaties gemeten.>>>>>lees verder

Vulvakanker:

Hieronder aanbevolen abstracten door Dr. Annette Hasenburg gepubliceerd op ASCO 2020 gerelateerd aan vulvakanker . Zie de laatste studie in de abstracten.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19:

Dit zijn nieuwe artikelen of artikelen gerelateerd aan het coronavierus - COVID-19 waarvan ik afgelopen maand een update heb gemaakt:

Lymfopenie, een tekort aan lymfocyten in het bloed voorspelt de ernst van klachten die patiënten besmet met het coronavirus (COVID-19) ontwikkelen. Uit een Chinese studie blijkt dat patiënten waarbij het tekort van lymfocyten in het bloed snel daalde veel ernstiger klachten hadden en hun risico op overlijden was ook (veel) groter in vergelijking met patiënten waarbij hun lymfocyten bloedwaarden stabiel bleven. De onderzoekers ontdekten dat het snel verminderen van de lymfocyten in het bloed een sterk voorspellende waarde had voor de ernst van de klachten van patiënten besmet met het coronavirus. Patiënten waarbij de lymfocytenwaarden stabiel bleven hadden veel minder ernstige klachten. Bloedonderzoek op lymfocyten kan onderbehandeling en overbehandeling voorkomen.>>>>>>lees verder

Uit een grote internationale studie verdeeld over meerdere landen blijkt dat van de 800 kankerpatiënten die besmet waren met het coronavirus - Covid-19 er veel patienten overleden zijn (28 procent). Meer dan wordt gezien bij patiënten besmet met het corona virus - Covid-19 maar die geen kanker hebben. Maar uit deze studie blijkt geen hard bewijs te zijn dat kankerpatiënten die onder behandeling waren met bv chemotherapie, radiotherapie of hormoontherapie of immuuntherapie een groter risico zouden lopen te overlijden. Wel spelen leeftijd en andere onderliggende ziektes een rol in het risico op overlijden.>>>>>>>lees verder

Studierapport gepubliceerd in The Lancet op 29 mei 2020 waarschuwt: Ernstige postoperatieve longcomplicaties komen voor bij de helft van de patiënten met perioperatieve SARS-CoV-2-infectie en gaan gepaard met een hoge sterfte. De drempelwaarden voor chirurgie tijdens de COVID-19-pandemie moeten hoger zijn dan tijdens de normale praktijk, vooral bij mannen van 70 jaar en ouder. Er moet worden overwogen om niet-urgente procedures uit te stellen en niet-operatieve behandelingen te bevorderen om een operatie uit te stellen of te vermijden.>>>>>>>lees verder

Lage vitamine D waarden  komen vaak voor bij ernstig zieke patiënten die besmet zijn met het coronavirus (Covid-19) Dat is de conclusie uit een Amerikaanse landenstudie van de Northwestern University. Aanvullende vitamine D blijkt te beschermen niet alleen tegen vormen van kanker maar door stimulans van het immuunsysteem ook specifiek tegen het coronavirus>>>>>>lees verder

Ook een studie gepubliceerd in The Lancet blijkt aan te tonen dat hydroxychloroquine geen effectief medicijn is tegen het coronavirus. In tegendeel het sterftecijfer lag hoger bij de hydroxychloroquine groep dan zonder. Maar ook de onderzoekers van deze studie tekenen er nog wel bij aan dat vooral mensen met hart- en vaatklachten als onderliggende ziekte het slachtoffer werden. En zoals eerder gezegd huisarts Rob Elens gebruikte er ook azitromycine en vier dagen oraal zinksuppletie 40 mg bij en dat werd in deze studie niet gebruikt.>>>>>>lees verder

Het coronavirus lijkt seizoensgebonden. Net als bij andere griepachtige virussen duikt corona onder met het hooikoortsseizoen, zo laat een nieuwe studie van het Erasmus MC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zien. Het zou betekenen dat hooikoortspatiënten beter bestand zijn tegen corona. Het slechte nieuws is dat het virus vanaf half augustus terugkeert.>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Hyperthermie (electro hyperthermie) samen met een intraveneuze behandeling met hoge dosis vitamine C (IVC)  verbetert de overall overleving met 40 procent van patiënten met vergevorderde voorbehandelde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in vergelijking met beste zorg.>>>>>>>lees verder

Patiëntenervaringen: 

Naar aanleiding van onze artikelen over hoge dosis vitamine C bij o.a. Covid-19 (zie in gerelateerde artikelen) , maar ook over hoge dosis vitamine C bij verschillende vormen van kanker en recent de studie die aantoont dat hoge dosis vitamine C ook de kankerstamcellen aanpakt krijgen we veel vragen hierover. Zo zijn er verschillende patiënten met borstkanker die mij vragen of dat voor hun zin zou hebben. Hier een case studie die ik wel bijzonder vind van een vrouw met borstkanker.>>>>>>>lees verder

Preventie: 

19 mei 2020 presenteerde Arts en Leefstijl een open brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis voor meer aandacht voor een gezonde leefstijl, ook als preventie tegen het coronavirus (Covid-19) en andere virussen in de toekomst. "Als leefstijl ooit op de agenda zou moeten staan, dan is het nu," staat te lezen in de brief van Arts en Leefstijl. "De overgrote meerderheid van de corona-geïnfecteerde patiënten op de IC heeft overgewicht, obesitas of een of meerdere aandoeningen. Onderliggend cardio-metabool lijden en daarmee gepaard gaande laaggradige ontstekingen verzwakken het immuunsysteem en bieden een goede voedingsbodem voor het virus.">>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer veel nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen:  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Tot slot: Een tip om te lezen / kopen misschien?  Het spook dat kanker heet. Gedichtenbundel van Rob Thiele

Kanker is angst, meedogenloos, afwijzend én: kanker is er voor iedereen. Met deze aangrijpende woorden weet de auteur Rob Thiele de lezer diep te raken. Door van de ziekte een personificatie te maken weet hij het onbeschrijfelijke tastbaar te maken, alsof de lezer het in de ogen kan aankijken. De gedichten, soms rauw, soms troostend, soms niets ontziend, zijn altijd realistisch. Vanuit zijn levenservaring en professie als therapeut voor cliënten die voornamelijk bezig zijn met rouwverwerking had Rob niet verwacht dat de kanker ook hem zou treffen. De teksten komen binnen als helend, maar ook als waarheid. De waarheid dat de ziekte kanker niets ontziend is en iedereen kan overkomen. Maar ook dat het niet het einde hoeft te betekenen, omdat kanker in veel gevallen te genezen is.>>>>>>lees verder

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U. 

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven : De automatische periodieke incasso van 1 juni 2020 is uitgevoerd afgelopen dagen. Nieuwe incasso zal plaatsvinden op 1 september 2020. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. Als u korting wilt krijgen bij de Roode Roos kies voor Stichting Gezondheid Actueel in patientenverenigingen bij hun op de website

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 1 juni 2020"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>