Beste mensen,

In deze nieuwsbrief een mix van berichten over kanker en corona virus. 

Het artikel van de maand is voor mij het artikel over de effecten van vitamine C bij de kankerstamcellen. Een combinatietherapie van reguliere behandelingen met vitamine C blijkt kankerstamcellen te vernietigen doordat het energiemetabolisme in kankerstamcellen wordt verstoord. Daarom heeft vitamine C zo'n groot succes bij de behandeling van vormen van kanker waarbij de kankerstamcellen een grote rol spelen. Een mooie beschrijving van hoe vitamine C een rol speelt bij het voorkomen van een recidief door de kankerstamcellen aan te pakken zonder bijwerkingen.>>>>>lees verder

De berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp:

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Immuuntherapie met nivolumab, een anti-PD medicijn, geeft zowel gegeven samen met 2x chemo (doxorubicin, vinblastine en dacarbazine (N-AVD) of alleen nivolumab plus radiotherapie uitstekende resultaten bij patiënten met een hoog risico van lymfklierkanker - ziekte van Hodgkin. Met minimaal een gedeeltelijke remissie (PR) maar ook veel complete remissies (CR) op 1 jaars meting. Objectieve repsons (minimaal een PR) was respectievelijk 100 en 98 procent.>>>>>lees verder

Het toevoegen van de immuuntherapeutische anti-PD remmer durvalumab en de PARP-remmer olaparib aan de standaard behandeling van pre-operatieve (neoadjuvante) chemotherapie verbeterde de resultaten voor vrouwen met stadium II / III, HER2-negatieve borstkanker met hoog risico met 17 procent snellere complete remissie.>>>>>lees verder

Als update van een eerder geplaatst artikel is een nieuwe reviewstudie in relatie tot biomarkers voor immuuntherapie interessant. In een PDF worden verschillende manieren aangegeven welke bepaalde tumorexpressie en DNA mutaties geschikt zijn voor toepassen van immuuntherapie bij verschillende vormen van kanker en grafisch op een rijtje gezet.>>>>>>>lees verder

Als update van een eerder artikel over radiotherapie en een specifiek vaccin een reviewstudie toegevoegd die een overzicht geeft van hoe vaccins werken en in welke combinaties de beste resultaten worden bereikt. Met mooie gedetailleerde informatie en recente referentielijst van veel lopende of net afgesloten studies met vormen van vaccins en immuuntherapie.>>>>>>>lees verder

1 behandeling met een zogeheten anti-CD19 CAR T-celtherapie heeft bij patiënten met een recidief van  Chronische Lymfatische leukemie (CLL) alsnog voor uitstekende resultaten gezorgd met een aantal complete remissies. De mediane ziektevrije tijd was voor de patiënten die een complete remissie hadden bereikt mediaan 40 maanden versus 1 maand voor de patiënten die slechts een gedeeltelijke remissie hadden bereikt of geen remissie.>>>>>lees verder

Uit een kleine studie blijkt dat immuuntherapie met het anti-PD medicijn pembrolizumab ook gecombineerd kan worden met radiotherapie - bestraling en nagenoeg dezelfde resultaten geeft ( 71 vs 75 procent overleving op 2-jaars meting) dan wanneer gecombineerd met cisplatin bij patiënten met mond- en keelkanker stadium III/IV van het type plaveiselcarcinoom. (Zelf had ik deze vorm van kanker). Sommige patiënten verdragen cisplatin niet wegens de bijwerkingen en dan zou radiotherapie - bestraling dus een alternatief kunnen zijn.>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen: 

Kankerpatiënten waarbij de primaire tumor niet kan worden gevonden komt nog steeds voor. Wel veel minder dan voor zeg 2010 door de verbeterde diagnostiek. En ook het verbeterde receptoren- en DNA onderzoek spoort steeds vaker ook primaire tumoren op. Toch komt het nog steeds voor dat de primaire tumor niet kan worden gevonden of er een verkeerde diagnose wordt gesteld. Een update van een al eerder geplaatst artikel.>>>>>>lees verder

FDA heeft nu al goedkeuring gegeven aan selpercatinib voor longkanker en schildklierkanker met zogeheten RET genmutaties of fusies. Op basis van de uitstekende resultaten uit fase II studies.>>>>>>lees verder

Olanzapine, een atypisch antipsychoticum, blijkt door onbekende oorzaak veroorzaakte misselijkheid en braken bijna volledig te voorkomen en weg te nemen bij kankerpatienten met gevorderde kanker. Bij alle patiënten uit de olanzapinegroep verdwenen de klachten van misselijkheid en braken nagenoeg geheel binnen een week. In tegenstelling tot de placebogroep waar niets veranderde.>>>>>>lees verder

Borstkanker:

Op 17 april 2020 heeft de FDA - Food and Drug Administration Tucatinib (TUKYSA), een orale TKR remmer, (tyrosine kinase remmer) gericht op de HER2 mutatie, goedkeuring verleend voor gebruik bij borstkankerpatiënten die een of meer eerdere behandelingen hebben gekregen met een anti-HER2-therapie (Herceptin - Trastuzumab) voor gevorderde ziekte. Ook voor patiënten met al uitzaaiingen in de hersenen was dit medicijn effectief. >>>>>lees verder

Uit een reviewstudie blijkt dat Ultra Sound als aanvullende diagnose op een mammografie bij vrouwen met zogeheten dicht borstweefsel met verdenkingen van borstkanker 27% meer kwaadaardige borst-laesies werden ontdekt die door een standaard mammografie werden gemist.>>>>>lees verder

Longkanker:

Aanvullend op eerder gepubliceerde studie blijkt dat Afatinib, een TKR remmer ook effectief kan zijn bij niet-kleincellige longkanker met andere mutaties en samengestelde mutaties dan de bekende EGFR-mutaties waarvoor Afatinib uitstekend werkzaam is. Afatinib heeft ook een brede activiteit tegen andere ongebruikelijke EGFR-mutaties en sommige exon 20-inserties blijkt uit nieuwe analyse: >>>>>>lees verder 

Multiple Myeloma (ziekte van Kahler:

Uit nieuwe studiegegevens blijkt dat wie Multiple Myeloma (Ziekte van Kahler - botkanker) heeft met hogere scores in de MM profiler genentest bij de diagnose of recidief van de ziekte deze minder profiteerden van bv alleen lenalidomide als behandeling maar vanaf eerstelijns behandeling beter een combinatiebehandeling kunnen krijgen. De MMprofiler genentest geeft nauwkeurig aan wat patiënten met Multiple Myeloma kunnen verwachten van de verschillende behandelingen.>>>>>>>lees verder 

Schildklierkanker

Mensen in leeftijd tussen 40 en 50 jaar met een primaire papillaire schildklierkanker in een actief wait-and-see programma hebben minder kans op tumorgroei en ziekteprogressie / recidief dan jongere mensen met dezelfde aandoening. Dat blijkt uit een review studie - meta analyse van 5 studies.>>>>>lees verder

Prostaatkanker

Nieuwe studie bewijst opnieuw de waarde van een PSMA CT/Petscan voor prostaatkanker. De diagnose wordt veel nauwkeuriger vastgesteld dan gangbare diagnose (92 versus 65 procent). Zie eerder artikel daarover waar ik de nieuwe studiegegevens aan heb toegevoegd.>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19:

Dit zijn nieuwe artikelen of artikelen gerelateerd aan het coronavierus - COVID-19 waarvan ik afgelopen maand een update heb gemaakt. klik op de titels:

Gerelateerde artikelen
Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Italiaanse wetenschappers hebben ontdekt dat een vastendieet (5 dagen gewoon eten om 2 dagen heel weinig) of een caloriearm, plantaardig dieet als vastend-nabootsend dieet effectiever zou kunnen zijn bij de behandeling van sommige soorten kanker in combinatie met vitamine C. Vooral het effect op zogenoemde KRAS positieve tumoren was erg goed. De combinatiebehandeling liet nagenoeg alle tumoren verdwijnen.Hoewel nog dierstudies zijn de resultaten heel mooi en gemakkelijk om ook zelf toe te passen>>>>>>lees verder

Een combinatietherapie van reguliere behandelingen met vitamine C blijkt kankerstamcellen te vernietigen doordat het energiemetabolisme in kankerstamcellen wordt verstoord. Daarom heeft vitamine C zo'n groot succes bij de behandeling van vormen van kanker waarbij de kankerstamcellen een grote rol spelen. Een mooie beschrijving van hoe vitamine C een rol speelt bij het voorkomen van een recidief door de kankerstamcellen aan te pakken.>>>>>lees verder

Een onderhoudsbehandeling met arsenic trioxide (ATO) en all-trans retinoic acid (ATRA) en ascorbinezuur (vitamine C) na de eerste volledige remissie blijkt uitstekende lange termijn resultaten te geven voor patiënten met Acute Promyelocytische leukemie (APL) nadat een eerste complete remissie was bereikt. Over een mediane studie follow-up van 100 maanden waren de 5-jaars en 10-jaars ziektevrije overlevingspercentages respectievelijk 89% en 85%. Het totale overlevingspercentage na 5 jaar en 10 jaar was respectievelijk 94% en 87%.>>>>>>lees verder

Een dieetbehandeling gebaseerd op uitsluiting van gebruikelijke voedingsstofffen, geven heel snel resultaat en genezing bij kinderen / jongeren met actieve ziekte van Crohn (CD), terwijl bij het opnieuw eten van uitgesloten voedingsstoffen snel weer een nieuwe ontsteking veroorzaakte. Binnen drie weken bleek respectievelijk 82 en 85 procent een sterke vermindering van de klachten te hebben. De kinderen (94 procent) die zich trouw hielden aan het dieet hadden ook na 6 weken nauwelijks klachten meer. Dat blijkt uit een korte studie met 73 kinderen met een actieve vorm van de ziekte van Crohn.>>>>>>>lees verder 

Intraveneus curcumine (kurkuma) naast chemo met paclitaxel voor borstkankerpatiënten met uitgezaaide gevorderde borstkanker geeft uitstekende resultaten. Blijkt uit een placebo gecontroleerde gerandomiseerde studie bij een totaal van 150 vrouwen met gevorderde en uitgezaaide borstkanker die gedurende 12 weken intraveneus paclitaxel (80 mg / m2) plus placebo of paclitaxel plus curcumine (CUC-1®, 300 mg oplossing, eenmaal per week) hadden gekregen met 3 maanden follow-up>>>>>>lees verder

Patiëntenervaringen: staan in alfabetische volgorde 

Preventie: 

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van metaal, zink en koper met name, in urinemonsters een nauwkeurige indicator / voorspeller is van ductaal adenocarcinoom van de alvleesklier (PDAC), een van de dodelijkste vormen van kanker wanneer het eenmaal is uitgezaaid. Deze ontdekking zou mogelijk een nieuwe en volledig niet-invasieve test voor alvleesklierkanker op kunnen leveren.>>>>>>>lees verder.  

Vrouwen die regelmatig een mammografie nemen / krijgen, hebben beduidend minder kans op overlijden aan borstkanker binnen 10 jaar en hebben ook minder ernstige vormen van borstkanker en minder vergevorderde borstkanker. Dit komt uit een analyse van 549.091 Zweedse vrouwen, die ongeveer 30% van de Zweedse voor screening in aanmerking komende populatie bedroegen.>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer veel nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen:  

Tot slot: vorige keer sprak ik de hoop uit dat er deze keer wat positiever nieuws zou zijn over met name het coronavirus. Maar eerlijk  gezegd ben ik zelf eerder pessimistischer dan vorige keer. Ik ben bang dat het virus nog heel lang slachtoffers zal eisen. Ik wens iedereen toch heel veel sterkte en lees toch ook de preventieartikelen. Hoe beter de weerstand hoe beter iemand ook bestand lijkt tegen dit virus. 

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U. 

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven : Volgende automatische incasso zal rond 1 juni 2020 plaatsvinden

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. Als u korting wilt krijgen bij de Roode Roos kies voor Stichting Gezondheid Actueel in patientenverenigingen bij hun op de website

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 18 mei 2020"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>