Raadpleeg ook onze lijsten van niet-toxische, weinig belastende middelen en behandelingen per vorm van kanker en naast reguliere medicijnen en behandelingen. Kies de lijst van uw interesse.

28 augustus 2017: op verzoek van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar heb ik zijn reactie op deze studie onderaan dit artikel in reacties gekopieerd

alternatieve geneeswijzen

Source: www.altmedicine101.com/alternative-medicine-systems

26 augustus 2017: Bron: Journal of the National Cancer Institute

Afgelopen week werden veel koppen in de  internationale media gezien naar aanleiding van deze studiepublicatie: Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival

Koppen verschenen zoals deze:

“Alternative cancer therapy linked to earlier death” (Alternatieve kanker behandelingen gelinkt aan vroegtijdig overlijden)

“Alternative medicine for cancer more than doubles death risk” (Alternatieve medicijnen verdubbelen risico op overlijden)

“Cancer is way more likely to kill you if you rely on alternative therapies” (Kanker zal je veel eerder doden als je vertrouwt op alternatieve behandelingen)

Maar over deze studie is wel een en ander op te merken want als eerste het was een observatie studie en geen gerandomiseerde studie. Bovendien was de publicatie bedoeld als een "brief communication". En zeker niet bedoeld als conclusie van een volwaardige 'peer reviewed' publicatie, zoals meestal wel de studies zijn die worden gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute. Bovendien zijn niet alle gegevens uit de studie gepubliceerd en is daardoor niet te controleren welke gegevens nu werkelijk resultaat zijn van het onderzoek.

En misschien het belangrijkste: er zijn voor de beoordeling van de weigeraars van conventionele behandelingen individuele patienten gekozen die geregistreerd stonden als gebruikers van "andere onbehandelde kankerbehandelingen die door niet-medisch personeel werden toegediend. " Maar welke alternatieve behandelingen dan werden gekozen zijn niet specifiek vernoemd noch uitgesplitst naar resultaat. Maar zij werden dus wel vergeleken met een groep patienten met vier vormen van kanker, namelijk borstkanker,darmkanker,longkanker en prostaatkanker waarvan bekend is dat de conventionele behandelingen effectief zijn als eerste lijnsbehandeling. En we weten allemaal wel dat pas bij een recidief en in later stadium van de ziekte ook reguliere aanpak niet altijd effectief blijkt te zijn. Bovendien gebruiken weinig mensen alleen maar alternatieve middelen en behandelingen maar veel vaker aanvullend op reguliere aanpak.

Veel media hebben echter misbruik gemaakt van het woord alternatief in de publicatie en gebruikten koppen zoals hierboven enkele van geciteerd.

Maar hoe zat deze studie nu werkelijk in elkaar en wat is het belang ervan?

Pubmed Health gaf een gedegen onderbouwd commentaar, wat m.i. goed weergeeft hoe we de studie moeten bekijken en interpreteren. Ik heb hun kritiek op deze studie vrij vertaald in het Nederlands voor diegenen die medisch Engels lastig vinden. 

Alternatieve kankertherapieën kunnen uw risico op de dood vergroten

Woensdag 16 augustus 2017

"Kankerpatiënten die alleen vertrouwen op alternatieve medicijnen hebben twee keer zoveel kans te overlijden," is de krachtige mening van The Independent in een artikel. "Onderzoekers constateerden dat mensen die alternatieve geneeskunde kozen in plaats van conventionele kankerbehandelingen veel minder kans hebben om gedurende ten minste vijf jaar te overleven."

Conventionele behandelingen omvatten chirurgie, radiotherapie, chemotherapie of hormoonbehandelingen. Het onderzoek is uitgevoerd en alleen van toepassing op mensen die ervoor kozen om geen conventionele behandelingen te nemen.

Uit de studie blijkt dat 78% van de mensen die een conventionele behandeling van kanker hebben gevolgd, minstens vijf jaar hebben overleefd. Ter vergelijking: slechts 55% van de mensen die alleen alternatieve behandeling hebben gekozen waren op 5 jaar nog in leven. Het verschil was het grootste voor borstkanker, waar mensen die alternatieve therapieën kozen, meer dan vijf keer het risico liepen om binnen vijf jaar te sterven in vergelijking met degenen die wel voor conventionele behandelingen kozen.

Omdat dit een observatiestudie is, weten we niet of andere factoren de overlevingskansen van mensen kunnen beïnvloeden, evenals behandelingskeuzes. Echter, de keuze van de behandeling lijkt de meest waarschijnlijke uitleg.

Er zijn wel meldingen van sommige patiënten in deze studie dat zij aanvullende behandelingen een meerwaarde vinden geven tijdens kankerbehandelingen. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben gezegd dat acupunctuur hen heeft geholpen om beter om te gaan met de bijwerkingen van chemotherapie.

Belangrijker nog, de nadruk ligt op het "complementaire - aanvullende" en niet op het alternatief. Het negeren van een medisch advies over de behandelingskeuzes die mogelijk het meeste voordeel kunnen bieden, kunnen fataal zijn.

Waar kwam het verhaal vandaan?

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Yale School of Medicine. Er is in de publicatie geen financieringsinformatie en belangenverstrengeling verstrekt. Twee van de vier onderzoekers echter hadden eerdere subsidies ontvangen van bedrijven die betrokken waren bij conventionele kankerbehandelingen, en één onderzoeker kreeg geld voor het onderzoek van de organisatie
21st Century Oncology..

De studie werd gepubliceerd in het peer reviewed Journal of the National Cancer Institute als een "biref communication", wat betekent dat niet alle studiegegevens werden gepubliceerd. Sommige extra gegevens werden online gepubliceerd.

De meeste Britse media hebben redelijke nauwkeurige en evenwichtige verhalen gepubliceerd. Verschillende - met name de Mail Online en The Sun - speculeerden over de vormen van alternatieve behandelingen die mensen zouden kunnen hebben gebruikt.

Bijvoorbeeld, de Mail zei: "Borstkankerpatiënten zijn 5,68 keer meer in gevaar als ze kiezen voor homeopathie." De onderzoekers hebben echter geen expliciete alternatieve therapieën geregistreerd, dus we weten niet of homeopathie een van die alternatieve behandelingen was.

De Mail verwijst ook naar "kruiden, planten, diëten of energie kristallen." Terwijl deze soms worden gepromoot als alternatieve behandelingen voor kanker, weten we nog niet welke van hen in deze studie gebruikt werden.
 
Wat voor soort onderzoek was dit?

Dit was een observatie case control studie. Dit betekent dat de onderzoekers mensen met kanker hebben geïdentificeerd die gekozen hebben voor alternatieve therapieën (individuele gevallen - patiënten) en hun resultaten vergeleken met die van een groep mensen met kanker die conventionele behandelingen kozen (controlegroep).

De patiënten uit de controlegroep waren zo goed als mogelijk aangepast aan de individuele patiënten op basis van leeftijd, geslacht, demografie en type kanker. Observatiestudies kunnen trends en koppelingen tonen tussen factoren (in dit geval tussen type behandeling en lengte van overleving na een kankerdiagnose), maar kan niet bewijzen dat die het verschil veroorzaakt.

Wat hield het onderzoek in? Studieopzet:

Onderzoekers gebruikten gegevens uit de Amerikaanse National Cancer Database om patiënten met borstkanker, longkanker, darmkanker of prostaatkanker te identificeren, patiënten die ervoor hadden gekozen geen conventionele kankertherapieën te ondergaan, maar werden geregistreerd als "andere onbehandelde kankerbehandelingen die door niet-medisch personeel werden toegediend. "

Deze patiënten werden voor de studie gecombineerd met twee patiënten met hetzelfde type kanker en die op andere manieren vergelijkbaar waren, maar wel hadden gekozen voor conventionele behandeling. Onderzoekers keken vervolgens naar hoeveel mensen er nog leefden in beide groepen na ten minste vijf jaar en maakten een vergelijking tussen mensen die alternatieve therapieën kozen en degenen die voor conventionele kankerbehandelingen kozen.

Onderzoekers namen alleen patiënten op die kanker hadden die nog niet antoonbaar was uitgezaaid bij de diagnose.  Dit stadium van kanker wordt meestal behandeld door conventionele behandelingen. De onderzoekers hebben ook mensen uitgesloten met stadium 4 (gevorderde) kanker, voor wie een behandeling bedoeld is als palliatief - pijnstillend en niet genezend. En patiënten werden uitgesloten waarvan de behandeling onbekend was.

De onderzoekers vonden 281 mensen die aan de criteria voldeden en die alleen voor alternatieve therapie hadden gekozen. Van deze groep werden 280 patiënten gekoppeld aan 560 mensen met dezelfde vorm van kanker, die wel voor een conventionele kankerbehandeling kozen.

Om het effect van andere factoren te minimaliseren,
deelden de onderzoekers patiënten in op basis van de volgende criteria:

 • Kankersoort
 • Leeftijd
 • Stadium van kanker
 • Ziektekostenverzekering - in de VS hebben mensen met een ziektekostenverzekering de neiging om een ​​betere standaard van behandeling te krijgen
 • Co-morbiditeiten (andere aandoeningen)
 • Ras - etniciteit
 • Jaar van diagnose


Daarnaast hebben de onderzoekers hun cijfers bij de berekening van de relatieve kans op vijf jaar's overleving gecorrigeerd naar de effecten van medische en demografische factoren.

Wat waren de basisresultaten?

De onderzoekers vonden dat mensen die alternatieve therapieën kiezen, waarschijnlijk jonger zijn, vrouwelijk zijn, minder andere aandoeningen hebben, in een later stadium van de ziekte, een hoger inkomen hadden en hoger opleidingsniveau.

Resultaten over alle patiënten en vormen van kanker:

    
78,3% van de mensen die een conventionele kankerbehandeling hebben gehad, leefde ten minste vijf jaar (95% betrouwbaarheidsinterval 74,2% tot 81,8%)
    
54,7% van de mensen die alternatieve therapieën hebben gekozen, leefden minstens vijf jaar (95% CI 47,5% tot 61,3%)
    
Mensen hadden 2,5 keer meer kans om ten minste vijf jaar te leven als ze een conventionele behandeling hadden gehad ( 2,5, 95% CI 1,88 tot 3,27)

Tussen de veschillende vormen van kanker waren grote veschillen te zien. Dit komt waarschijnlijk omdat sommige vormen van primaire kanker zonder behandeling snel kunnne leiden tot overlijden, en er conventionele behandelingen zijn die effectief zijn. We kunnen dit bv. zien in de resultaten van borstkanker:

    
86,6% van de mensen die voor een conventionele behandeling voor borstkanker kozen, leefden minstens vijf jaar (95% CI 80,7% tot 90,7%)
    
58,1% van de mensen die alternatieve therapieën voor borstkanker kozen, leefden minstens vijf jaar (95% CI 46% tot 68,5%)
    Borstkankerpatiënten hadden
5,68 keer meer kans om minstens vijf jaar te leven als ze een conventionele behandeling hadden gekregen voor borstkanker. (HR 5,68, 95% CI 3,22 tot 10,04)

Voor prostaatkanker heeft het echter weinig verschil gemaakt of mensen kozen voor een conventionele behandeling (91,5% leefde nog op vijf jaar) of kozen voor een alternatieve behandeling (86,2% leefde nog op vijf jaar).

Dat er zo weinig mensen aan prostaatkanker overlijden komt waarschijnlijk omdat prostaatkanker meestal erg langzaam groeit in de vroege stadia van de ziekte.

Voor de eerste vijf tot tien jaar is er weinig verschil met degenen die conventionele behandelingen hebben gehad en degenen die hun prostaatkanker hebben gecontroleerd zonder behandeling, tenzij er zich progressie begint voor te doen. Dus men kan niet verwachten om een ​​verschil te zien in een vijf jaar's studie.

Hoe hebben de onderzoekers de resultaten geïnterpreteerd?

De onderzoekers concluderen: "We hebben geconstateerd dat kankerpatiënten die aanvankelijk gekozen hebben voor behandeling met een alternatieve behandeling zonder conventionele kankerbehandeling, meer kans hebben om te sterven."

Zij voegden eraan toe: "Verbeterde communicatie tussen patiënten en verzorgers, en een grotere controle op het gebruik van alternatieve behandelingen voor de eerstelijns behandeling van kanker is nodig."

Conclusie

De resultaten en conclusies van deze studie zijn duidelijk:

patiënten die conventionele behandelingen voor kanker kiezen (zoals chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en hormoonbehandelingen) zullen waarschijnlijk langer leven dan die welke alleen alternatieve medicijnen kiezen.

Het gebeurt echter zelden dat mensen ervoor kiezen om de conventionele behandelingen volledig te negeren wanneer mensen geconfronteerd worden met een diagnose van kanker. Veel vaker kiezen mensen voor complementaire - aanvullende therapieën / behandelingen naast een conventionele kankerbehandeling. Maar deze studie is niet van toepassing op mensen die conventionele en complementaire therapieën combineren.

Er zijn enkele beperkingen voor de studie en belangrijk is om zich daarvan bewust te zijn:

 • Als observatiestudie kan het niet bewijzen dat behandelingskeuze (in tegenstelling tot andere factoren) de enige reden is dat mensen die conventionele behandelingen kozen langer leefden. Het lijkt echter de meest waarschijnlijke verklaring. De onderzoekers hebben pogingen gedaan om andere mogelijke verstorende factoren voor deze studie te corrigeren. Uit andere studies blijkt echter ook dat conventionele kankertherapieën effectief werken.
 • De studie zou bepaalde patienten in de verkeerde groep kunnen hebben geplaatst: zoals sommige mensen die begonnen zijn met alternatieve therapieën bij de diagnose, maar later toch zijn overgestapt naar conventionele behandelingen. Echter als zij in deze studie zouden zijn ingedeeld als gebruikelijke behandelingen, zouden deze de studiebevindingen alleen maar versterken als ze ingedeeld zouden zijn geworden als gebruiker van alternatieve behandelingen.
 • Mensen die met kanker gediagnosticeerd zijn en de beste kans hebben om te overleven, kunnen het beste conventionele kankertherapieën kiezen. Deze geven de beste kans om mensen met kanker te helpen om langer te leven.
 • Aanvullende therapieën zoals acupunctuur en tai chi kunnen sommige mensen helpen, maar ze mogen nooit de plaats innemen van potentieel levensreddende behandelingen zoals chemotherapie, operatie en radiotherapie.

Bovenstaand artikel is geschreven n.a.v. van de publicatie van deze studie: Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival. Journal of the National Cancer Institute. Published online August 10 2017

Referenties:

Cancer patients who use alternative medicine more than twice as likely to die. The Independent, August 15 2017

Cancer patients who rely on herbs, homeopathy or energy crystals over conventional treatment are two-and-a-half times more likely to die within five years of diagnosis. Mail Online, August 15 2017

Cancer patients who shun chemo for alternative therapies ‘are TWICE as likely to die. The Sun, August 15 2017

Cancer warning: THIS treatment option could double your risk of dying. Daily Express, August 15 2017

Hier het abstract van de studie Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival.

Although rare, alternative medicin utilization for curable cancer without any conventional cancer treatment is associated with greater risk of death.

JNCI: Journal of the National Cancer Institute, Volume 110, Issue 1, 1 January 2018, djx145, https://doi.org/10.1093/jnci/djx145
Published: 10 August 2017
Article history

Abstract

There is limited available information on patterns of utilization and efficacy of alternative medicine (AM) for patients with cancer. We identified 281 patients with nonmetastatic breast, prostate, lung, or colorectal cancer who chose AM, administered as sole anticancer treatment among patients who did not receive conventional cancer treatment (CCT), defined as chemotherapy, radiotherapy, surgery, and/or hormone therapy. Independent covariates on multivariable logistic regression associated with increased likelihood of AM use included breast or lung cancer, higher socioeconomic status, Intermountain West or Pacific location, stage II or III disease, and low comorbidity score. Following 2:1 matching (CCT = 560 patients and AM = 280 patients) on Cox proportional hazards regression, AM use was independently associated with greater risk of death compared with CCT overall (hazard ratio = 2.50, 95% confidence interval = 1.88 to 3.27) and in subgroups with breast (HR = 5.68, 95% CI = 3.22 to 10.04), lung (HR = 2.17, 95% CI = 1.42 to 3.32), and colorectal cancer (HR = 4.57, 95% CI = 1.66 to 12.61). Although rare, AM utilization for curable cancer without any CCT is associated with greater risk of death.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Alleen alternatieve behandelingen van kanker zouden risico op overlijden aan kanker hoger maken dan reguliere behandelingen."

 • Valstar :
  Reactie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar:

  Het meest essentiële zit er niet in: 1)complementair versus niets is niet bekeken; 2)Achteraf wordt gepoogd een vergelijking te maken, maar dat benadert nooit de kwaliteit van een RCT;
  3)nog essentiëler is: een groep die regulier plus CAM deed versus regulier zit er ook niet bij ;
  4) 281 patienten is niet veel ;
  5) de nutteloosheid van bijna alle homeopathie bij kanker en expliciet van klassieke homeopathie is al uitbundig door mij aangetoond.

  Dit onderzoek: hier is men naar de conclusie die men wilde op zoek gegaan.
  Reguliere behandeling is meestal (!!) zeer relevant, soms minder relevant en soms zinloos (prostatectomie bijv) ; mijn lijst van meer dan 3000 studies bevat studies waarin complementair met regulier is vergeleken met regulier alleen ; dan wel waarin complementair is vergeleken met of placebo of met niets. Juist omdat RCT’s voor CAM, maar ook voor reguliere behandeling heel vaak gunstig zijn moet je de meest relevante zaken combineren. Het onderzoek dat jij Kees beschrijft heeft op genoemde en andere punten een kleuterschool niveau. Het is uitsluitend voor image-building ; in het stuk is vrijwel niets inhoudelijks te vinden. Niet voor niets wil ik voor mijn lijst uitsluitend gerandomiseerd onderzoek!

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Archief nieuwsberichten over >> Kankerpil - AOH1996, van professor >> Patienten met zeldzame vormen >> Sterkere MRI-scanner met nieuw >> Er dreigt een wereldwijde >> 34 procent van alle kankerpatienten >> Nederlands vaccin gebruikt >> Je hebt kanker en hoe ga je >> Bij meer dan 100 leerlingen >> Frankrijk gaat groot onderzoek >>