Zie ook in gerelateerde artikelen.

30 mei 2020: Bron: The Lancet

Mensen die afgelopen maanden moesten worden geopereerd aan een aandoening / gezwel of uit voorzorg werden geopereerd om erger te voorkomen en besmet raakten binnen een week vooraf en een maand na de operatie hadden op 30 dagen meting na de operatie beduidend meer ernstige longklachten en was de sterfte ook beduidend hoger in vergelijking met voor de coronacrisis. 

Letterlijke conclusie uit het studierapport gepubliceerd in The Lancet op 29 mei 2020:

Postoperatieve longcomplicaties komen voor bij de helft van de patiënten met perioperatieve SARS-CoV-2-infectie en gaan gepaard met een hoge sterfte. De drempelwaarden voor chirurgie tijdens de COVID-19-pandemie moeten hoger zijn dan tijdens de normale praktijk, vooral bij mannen van 70 jaar en ouder. Er moet worden overwogen om niet-urgente procedures uit te stellen en niet-operatieve behandelingen te bevorderen om een operatie uit te stellen of te vermijden.

Deze internationale cohortstudie in 235 ziekenhuizen in 24 landen analyseerde alle patiënten die een operatie ondergingen en die een SARS-CoV-2-infectie hadden opgelopen binnen 7 dagen voor of 30 dagen na de operatie. Het primaire doel van de studie was 30 dagen postoperatieve sterfte (mortaliteit) en werd beoordeeld bij alle deelnemende patiënten. Het belangrijkste secundaire doel van de studie waren longcomplicaties, gedefinieerd als longontsteking, acute respiratory distress syndrome (acute ademhalingsproblemen) of een onverwachte postoperatieve beademing.

Deze analyse omvat 1128 patiënten die tussen 1 januari en 31 maart 2020 zijn geopereerd, van wie 835 (74,0%) een spoedoperatie en 280 (24,8%) een electieve operatie hebben ondergaan.

Dit zijn de resultaten: Klik op de grafieken voor de grafieken:

Tables

Resultaten vertaald:

  • SARS-CoV-2-infectie werd preoperatief bevestigd bij 294 (26,1%) patiënten.
  • De sterfte na 30 dagen was 23,8% (268 van 1128).
  • Longcomplicaties traden op bij 577 (51,2%) van 1128 patiënten; De sterfte na 30 dagen bij deze patiënten was 38,0% (219 van 577), goed voor 82,6% (219 van 265) van alle sterfgevallen.
  • In aangepaste analyses werd de 30-dagen sterfte geassocieerd met mannelijk geslacht (odds ratio 1,75 [95% BI 1 · 28–2 · 40], p <0,0001), leeftijd 70 jaar of ouder versus jonger dan 70 jaar ( 2 · 30 [1 · 65–3 · 22], p <0 · 0001).
  • American Society of Anesthesiologists graad 3–5 bijwerkingen versus graad 1–2 (2 · 35 [1 · 57–3 · 53], p <0 · 0001), Kwaadaardige versus goedaardige of verloskundige diagnose (1 · 55 [1 · 01–2 · 39], p = 0 · 046),
  • Spoedoperatie versus operatie uit voorzorg (electieve chirurgie) (1 · 67 [1 · 06–2 · 63], p = 0,026)
  • Grote versus kleine operatie (1 52 [1 01-22 31], p = 0,047)

Conclusie:

Postoperatieve longcomplicaties komen voor bij de helft van de patiënten met perioperatieve SARS-CoV-2-infectie en gaan gepaard met een hoge sterfte. De drempelwaarden voor chirurgie tijdens de COVID-19-pandemie moeten hoger zijn dan tijdens de normale praktijk, vooral bij mannen van 70 jaar en ouder. Er moet worden overwogen om niet-urgente procedures uit te stellen en niet-operatieve behandelingen te bevorderen om een operatie uit te stellen of te vermijden.

Het volledige studierapport: Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study is gratis in te zien.

Hier het originele abstract:

Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study

Open AccessPublished:May 29, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31182-

Summary

Background

The impact of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) on postoperative recovery needs to be understood to inform clinical decision making during and after the COVID-19 pandemic. This study reports 30-day mortality and pulmonary complication rates in patients with perioperative SARS-CoV-2 infection.

Methods

This international, multicentre, cohort study at 235 hospitals in 24 countries included all patients undergoing surgery who had SARS-CoV-2 infection confirmed within 7 days before or 30 days after surgery. The primary outcome measure was 30-day postoperative mortality and was assessed in all enrolled patients. The main secondary outcome measure was pulmonary complications, defined as pneumonia, acute respiratory distress syndrome, or unexpected postoperative ventilation.

Findings

This analysis includes 1128 patients who had surgery between Jan 1 and March 31, 2020, of whom 835 (74·0%) had emergency surgery and 280 (24·8%) had elective surgery. SARS-CoV-2 infection was confirmed preoperatively in 294 (26·1%) patients. 30-day mortality was 23·8% (268 of 1128). Pulmonary complications occurred in 577 (51·2%) of 1128 patients; 30-day mortality in these patients was 38·0% (219 of 577), accounting for 82·6% (219 of 265) of all deaths. In adjusted analyses, 30-day mortality was associated with male sex (odds ratio 1·75 [95% CI 1·28–2·40], p<0·0001), age 70 years or older versus younger than 70 years (2·30 [1·65–3·22], p<0·0001), American Society of Anesthesiologists grades 3–5 versus grades 1–2 (2·35 [1·57–3·53], p<0·0001), malignant versus benign or obstetric diagnosis (1·55 [1·01–2·39], p=0·046), emergency versus elective surgery (1·67 [1·06–2·63], p=0·026), and major versus minor surgery (1·52 [1·01–2·31], p=0·047).

Interpretation

Postoperative pulmonary complications occur in half of patients with perioperative SARS-CoV-2 infection and are associated with high mortality. Thresholds for surgery during the COVID-19 pandemic should be higher than during normal practice, particularly in men aged 70 years and older. Consideration should be given for postponing non-urgent procedures and promoting non-operative treatment to delay or avoid the need for surgery.

Funding

National Institute for Health Research (NIHR), Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, Bowel and Cancer Research, Bowel Disease Research Foundation, Association of Upper Gastrointestinal Surgeons, British Association of Surgical Oncology, British Gynaecological Cancer Society, European Society of Coloproctology, NIHR Academy, Sarcoma UK, Vascular Society for Great Britain and Ireland, and Yorkshire Cancer Research.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Sterfte onder patienten die werden geopereerd voor andere aandoening ligt beduidend hoger bij mensen die vooraf of binnen een maand daarna besmet werden met het coronavirus - Covid-19 blijkt uit grote internationale studie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>