13 september 2021: The Lancet en NRC

De Nederlandse moleculair bioloog Tobias Rinke de Wit deed afgelopen jaar samen met zijn Ethiopische collega Dawit Wolday onderzoek naar de rol van darmparasieten in relatie tot het coronavirus - Covid-19 bij Afrikaanse mensen. En uit het onderzoek kwam naar voren dat van de 751 patiënten die meededen aan het onderzoek er 11 overleden. Maar van die 11 patiënten had niemand een darmparasiet. Ook onder de ernstig zieke mensen met het coronavirus - Covid-19 waren weinig mensen met een darmparasiet. Darmparasieten waaronder ook wormen en lintwormen blijken effectief het coronavirus te elimineren.

In hun conclusie schrijven zij dan ook:  Parasitaire co-infectie is geassocieerd met een verminderd risico op ernstige COVID-19 bij Afrikaanse patiënten. Door parasieten aangestuurde immunomodulerende reacties kunnen een cytokinestorm - hyperontsteking die gepaard gaat met ernstige COVID-19 dempen. 

In the Lancet werd hun onderzoek gepubliceerd. Onderzoek dat hij deed samen met zijn Ethiopische collega Dawit Wolday. Zie onderaan artikel abstract van dit onderzoek: 

Effect of co-infection with intestinal parasites on COVID-19 severity: A prospective observational cohort study


De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek waren:

  • 751 met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten werden in de studie opgenomen, van wie 284 (37,8%) een darmparasitaire infectie hadden.
  • Slechts 27 van de 255 (10,6%) ernstige COVID-19-patiënten waren gelijktijdig geïnfecteerd met darmparasieten, terwijl 257 van de 496 (51,8%) niet-ernstige COVID-19-patiënten parasietpositief waren (p<0,0001).
  • Patiënten met co-infectie met parasieten hadden een lagere kans om ernstige COVID-19 te ontwikkelen, met een aangepaste odds ratio (aOR) van 0,23 (95% BI 0,17-0,30; p<0,0001) voor alle parasieten, aOR 0,37 ([95% BI 0,26 -0,51]; p<0,0001) voor protozoa en aOR 0,26 ([95% CI 0,19-0,35]; p<0,0001) voor wormen. 
  • Er waren 11 sterfgevallen (1,5%) en ze waren allemaal onder patiënten zonder parasieten (p = 0,009).

De NRC had afgelopen weekend een interview met moleculair bioloog Tobias Rinke de Wit: 

Wat een worm tegen Covid-19 kan doen


Enkele citaten uit dit interview : 

 „Eind april vorig jaar zagen we al dat er veel minder mensen met Covid-19-klachten zijn in Afrika”, zegt hij in een videogesprek vanuit Amsterdam. „Eén op de zes mensen in de wereld is Afrikaan, en maar 1 op de 30 Covid-19-patiënten is Afrikaan. Men had er allemaal noodziekenhuizen opgezet maar die bleven leeg.”

Nog een citaat: 

Waarom dacht u dat darmparasieten zouden kunnen beschermen tegen ernstige Covid-19?

„In de jaren 1990 deed ik tien jaar lang onderzoek in Ethiopië, in de hoop een vaccin te testen tegen hiv. Het immuunsysteem van Ethiopiërs bleek er heel anders uit te zien dan dat van Nederlanders. Het is chronisch geactiveerd. We veronderstelden dat dat kwam doordat Nederlanders schoner voedsel eten en minder infecties hebben. Daarom keken we naar welke parasieten er allemaal in de ontlasting van Ethiopiërs zaten. Dat bleken gigantische aantallen. In die tijd was iedereen wel geïnfecteerd met minimaal één parasiet.”

En ook deze vraag is interessant:

Hoe kunnen wormen in de darm beschermen tegen een infectieziekte?

„Darmparasieten activeren het immuunsysteem doorlopend, maar wel eenzijdig. Het immuunsysteem bestaat uit twee paden. Linksaf is de antistoffen-route, waarin bepaalde witte bloedcellen, de B-cellen, antistoffen maken tegen een ziekteverwekker. Rechtsaf is de T-cellen-route. Die prikken onder meer geïnfecteerde cellen en bacteriën lek en ruimen die op door ze als het ware ‘op te eten’.

„Het Afrikaanse immuunsysteem staat afgesteld naar links, door al die parasieten: met antistoffen wil het de wormen te lijf. Die zijn namelijk veel te groot voor de T-cellen. Een infectie met het coronavirus vraagt juist om het rechter pad, virussen worden door T-cellen bestreden. Bij Europeanen staat het immuunsysteem aanvankelijk in het neutrale midden.>>>>>>>lees verder het hele interview in de NRC

Hier de studie die gratis is in te zien of te downloaden zoals gepubliceerd in The Lancet:

RESEARCH PAPER| VOLUME 39, 101054, SEPTEMBER 01, 2021

Effect of co-infection with intestinal parasites on COVID-19 severity: A prospective observational cohort study

Open AccessPublished:July 31, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101054

Abstract

Background: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection results in a spectrum of clinical presentations. Evidence from Africa indicates that significantly less COVID-19 patients suffer from serious symptoms than in the industrialized world. We and others previously postulated a partial explanation for this phenomenon, being a different, more activated immune system due to parasite infections. Here, we aimed to test this hypothesis by investigating a potential correlation of co-infection with parasites with COVID-19 severity in an endemic area in Africa.
Methods: Ethiopian COVID-19 patients were enrolled and screened for intestinal parasites, between July 2020 and March 2021. The primary outcome was the proportion of patients with severe COVID-19. Ordinal logistic regression models were used to estimate the association between parasite infection, and COVID-19 severity. Models were adjusted for sex, age, residence, education level, occupation, body mass index, and comorbidities.
Findings: 751 SARS-CoV-2 infected patients were enrolled, of whom 284 (37.8%) had intestinal parasitic infection. Only 27/255 (10.6%) severe COVID-19 patients were co-infected with intestinal parasites, while 257/496 (51.8%) non-severe COVID-19 patients were parasite positive (p<0.0001). Patients co-infected with parasites had lower odds of developing severe COVID-19, with an adjusted odds ratio (aOR) of 0.23 (95% CI 0.17–0.30; p<0.0001) for all parasites, aOR 0.37 ([95% CI 0.26–0.51]; p<0.0001) for protozoa, and aOR 0.26 ([95% CI 0.19–0.35]; p<0.0001) for helminths. When stratified by species, co-infection with Entamoeba spp., Hymenolepis nana, Schistosoma mansoni, and Trichuris trichiura implied lower probability of developing severe COVID-19. There were 11 deaths (1.5%), and all were among patients without parasites (p = 0.009).
Interpretation: Parasite co-infection is associated with a reduced risk of severe COVID-19 in African patients. Parasite-driven immunomodulatory responses may mute hyper-inflammation associated with severe COVID-19.
Funding: European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) – European Union, and Joep Lange Institute (JLI), The Netherlands.
Trial registration: Clinicaltrials.gov: NCT04473365

Plaats een reactie ...

Reageer op "Darmparasieten beschermen Afrikaanse mensen tegen het coronavirus - Covid-19 en hun immuunsysteem reageert anders dan immuunsysteem van westerse mensen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>