18 januari 2021: 

De Volkskrant meldt in hun coronablog dat het (BCG-vaccin (Bacille Calmette-Querin) niet beschermt tegen Covid-19. Ik kan het studierapport zelf nog niet vinden. Maar dit persbericht staat er op de website van het UMC, zie ook verderop in artikel meer over de studieopzet.:

Het BCG-vaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen ziekteverschijnselen door COVID-19. Dat zijn de eerste resultaten van de BCG-PRIME studie onder 6132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder. Het onderzoek naar het bestaande tuberculosevaccin is in september 2020 gestart en uitgevoerd in 20 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s en de Santeon topklinische ziekenhuizen. Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. Marc Bonten (UMC Utrecht), prof. dr. Mihai Netea (Radboudumc), prof. dr. Frits Rosendaal (LUMC) en prof. dr. Maurice van den Bosch (OLVG). Het ministerie van VWS en ZonMw hebben het onderzoek financieel mogelijk gemaakt.  

Vanwege de klinische implicaties voor patiënten geven de onderzoekers de belangrijkste bevindingen nu al vrij. Er wordt hard gewerkt om de resultaten zo snel mogelijk te analyseren en te publiceren, zodat vakgenoten de bevindingen kunnen beoordelen.

Onderzoeksleider Marc Bonten van UMC Utrecht “De conclusie is duidelijk: het BCG-vaccin biedt geen bescherming tegen COVID-19 voor de kwetsbare ouderen. Hoewel teleurstellend is het belangrijk om juist tijdens de pandemie de voorlopige gegevens meteen te delen. De BCG-PRIME studie gaat door, om te onderzoeken of BCG-vaccinatie bescherming biedt tegen serieuze luchtweginfecties en of ernstige vormen van COVID-19.”

Mihai Netea, Radboudumc: “De resultaten van de BCG-PRIME studie zijn belangrijk omdat ze een langverwacht antwoord geven op de vraag of BCG effect heeft tegen COVID19. Hoewel BCG geen significant effect heeft in deze groep ouderen, kijken we uit naar de resultaten van andere klinische trials. Hierin wordt BCG onderzocht in andere groepen, waaronder zorgmedewerkers.”

Frits Rosendaal, LUMC: "Het grote aantal deelnemers, én dat het onderzoek gerandomiseerd en dubbelblind is uitgevoerd, maken dat de resultaten zeer betrouwbaar zijn."

Maurice van den Bosch, OLVG: “De BCG-Prime studie is het voorbeeld van een bijzondere samenwerking tussen de UMC’s en Santeon topklinische ziekenhuizen. Waarbij de innovatie vanuit de UMC’s snel geschaald en onderzocht kon worden in een groot aantal ziekenhuizen en daarmee patiënten. Deze nieuwe infrastructuur is van waarde voor de toekomst van klinisch onderzoek in ons land.”

De resultaten

In het BCG-PRIME onderzoek trad aangetoonde COVID-19-infectie in combinatie met ziekteverschijnselen even vaak op bij kwetsbare ouderen die placebo of BCG vaccinatie hadden gekregen. De studie gaat door om ook vast te stellen of de BCG vaccinatie de ernst van COVID-19 infectie beïnvloedt, of de gevoeligheid voor andere luchtweginfecties vermindert.

Over het vaccin

Het BCG-vaccin is het meest toegediende vaccin ter wereld en wordt in veel landen gebruikt om tuberculose te voorkomen. Dat maakt dat de mogelijke bijwerkingen bekend zijn. In dit onderzoek onder ouderen is het BCG-vaccin gebruikt dat door de ziekenhuizen direct via het RIVM is besteld. Het onderzoek heeft geen consequenties voor de beschikbaarheid van het vaccin voor het reguliere gebruik in Nederland of in het buitenland.

Het onderzoek

Aan de placebo-gecontroleerde BCG-PRIME studie doen 6132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder mee. Via het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn worden zij gedurende zes maanden na vaccinatie gevolgd. De studie had twee primaire eindpunten: (a) het aantal coronabesmettingen dat optreedt, óf (b) het optreden van luchtweginfecties (inclusief COVID-19) waarvoor een medische behandeling noodzakelijk is. Omdat het benodigde aantal coronabesmettingen bereikt was zijn deze gegevens afgelopen week geanalyseerd en besproken in de veiligheidscommissie. De resultaten van het aantal luchtweginfecties dat optreedt worden later gepresenteerd.>>>>>>>lees verder


13 september 2020: Aanvullend op onderstaande in Kennislink een heel mooi interview met internist-infectioloog Mihai Netea die onderzoek doet naar het BCG vaccin en prima uitleg hoe het BVG vaccin precies werkt en waarom dit interessant is voor patiënten met Covid-19 zowel preventief als curatief. 

Klik op de titel: 

Oud vaccin tegen COVID-19 Interview met hoogleraar experimentele interne geneeskunde Mihai Netea

Het kan nog wel even duren voordat er een vaccin tegen corona is. Tot die tijd is het belangrijk om kwetsbare mensen te beschermen. Lukt dat door ze te vaccineren met het tuberculosevaccin? Dit onderzoekt internist-infectioloog Mihai Netea.>>>>>>>lees verder

1 september 2020: Bron: Algemeen Dagblad

Wetenschappers van de Radboud - Nijmegen gaan een versnelde studie doen bij 1600 vrijwilligers in de leeftijd van 60 plus met het BCG-vaccin (Bacille Calmette-Querin), een vaccin tegen tuberculose. 

Onderzoek van het Radboudumc naar een oud tbc-vaccin (BCG-vaccin (Bacille Calmette-Querin) dat wellicht ook kan beschermen tegen corona heeft toestemming gekregen voor versnelde uitvoering van een placebo gecontroleerde studie. Uit eerder onderzoek met dit BCG-vaccin bij ouderen is gebleken dat gevaccineerde ouderen 80 procent minder luchtweginfecties hebben dan ouderen die het vaccin niet hadden gekregen. Het gaat om het BCG-vaccin, dat oorspronkelijk gemaakt is tegen tuberculose. Het werkt effectief preventief tegen meerdere ziekten – mogelijk ook tegen COVID-19. Onderaan artikel het adres waar u zich op kunt geven eventueel als vijrwilliger.

Het Algemeen Dagblad schrijft:

"Onderzoek van het Radboudumc naar een oud tbc-vaccin dat mogelijk ook beschermt tegen corona is nu bestempeld als ‘urgent’. Gebleken is namelijk dat gevaccineerde ouderen 80 procent minder luchtweginfecties hebben dan ouderen die het vaccin niet hadden gekregen. Het gaat om het BCG-vaccin, dat oorspronkelijk gemaakt is tegen tuberculose. Het werkt effectief preventief tegen meerdere ziekten – mogelijk ook tegen COVID-19. Het vaccin wordt veel aan kinderen gegeven, maar onderzoekers van het Radboudumc en de Universiteit van Athene toonde aan dat ook ouderen er baat bij hebben. 

In het Radboudumc loopt al enkele maanden een onderzoek naar de mogelijke positieve werking van het vaccin op het coronavirus. Hoogleraar experimentele interne geneeskunde Mihai Netea heeft al grote groepen proefpersonen het vaccin gegeven, en een gelijke controlegroep een placebo. Omdat het virus echter nu nog niet zo veel mensen treft, duurt het lang voor de resultaten daarvan bekend zijn.>>>>>>lees verder artikel in AD

De studie is inmiddels vermeld in het Nederlandse trialregister: 

REDUCING HOSPITAL ADMISSION OF ELDERLY IN SARS-CoV-2 PANDEMIC VIA THE INDUCTION OF TRAINED IMMUNITY BY BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN VACCINATION, A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

U kunt zich aanmelden via:

Name:  Simone Moorlag
Email:  Simone.Moorlag@radboudumc.nl
Phone:  +31-24-3667218


Plaats een reactie ...

Reageer op "BCG-vaccin (Bacille Calmette-Querin) werkt effectief preventief tegen meerdere ziekten – mogelijk ook tegen COVID-19. RADBOUD gaat versneld onderzoek doen na uitstekende resultaten uit studie met ouderen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>