19 september 2021: Bron:  2021 Sep 9;101125. Met dank aan Johan Bolhuis die ons dit toestuurde. 

Wanneer patiënten in het ziekenhuis zijn terecht gekomen door het coronavirus - Covid-19 en zo ziek zijn dat ze zuurstof nodig hebben om goed te kunnen ademhalen verbeterde hun kans op genezing als zij gedurende hun verblijf in het ziekenhuis 2x daags oraal 1.66 g L-arginine kregen. In vergelijking met een placebo werd bij een meting na 10 dagen gezien dat bij 71,1% van de patiënten in de L-arginine-groep en 44,4% in de placebo-groep de ademhalingsondersteuning verminderd was; (p < 0,01) . 
Opvallend was ook dat patiënten die met L-arginine werden behandeld minder lang in het ziekenhuis moesten blijven vergeleken met patiënten uit de placebogroep, met een mediaan verblijf van 46 dagen (45,46) in de placebogroep versus 25 dagen (21,26) in de L-argininegroep (p < 0,0001); deze resultaten werden ook bevestigd na correctie voor mogelijke verstorende factoren, waaronder leeftijd, duur van de symptomen, comorbiditeiten, D-dimeer, evenals antivirale en anticoagulantia-behandelingen.

Dat blijkt uit een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie met parallelle groepen, uitgevoerd bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor ernstige COVID-19. Patiënten kregen tweemaal daags 1,66 g L-arginine of placebo, oraal toegediend. Het primaire doel van de studie was te kijken of er een vermindering plaats zou vinden van de ademhalingsondersteuning, beoordeeld na 10 en 20 dagen na randomisatie. Secundaire uitkomsten waren de duur van het verblijf in het ziekenhuis, de tijd tot normalisatie van het aantal lymfocyten en de tijd om een ​​negatieve test (RT-PCR) voor SARS-CoV-2 op een neusuitstrijkje te verkrijgen.

Hier een grafiek van de resultaten uit de studie die daaronder staat:Het volledige studierapport is gratis in te zien of te downloaden. Klik op de titel van het abstract voor dit studierapport.

Abstract

Background: We and others have previously demonstrated that the endothelium is a primary target of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and L-arginine has been shown to improve endothelial dysfunction. However, the effects of L-arginine have never been evaluated in coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Methods: This is a parallel-group, double-blind, randomized, placebo-controlled trial conducted on patients hospitalized for severe COVID-19. Patients received 1.66 g L-arginine twice a day or placebo, administered orally. The primary efficacy endpoint was a reduction in respiratory support assessed 10 and 20 days after randomization. Secondary outcomes were the length of in-hospital stay, the time to normalization of lymphocyte number, and the time to obtain a negative real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) for SARS-CoV-2 on nasopharyngeal swab. This clinical trial had been registered at ClinicalTrials.gov, identifier: NCT04637906.

Findings: We present here the results of the initial interim analysis on the first 101 patients. No treatment-emergent serious adverse events were attributable to L-arginine. At 10-day evaluation, 71.1% of patients in the L-arginine arm and 44.4% in the placebo arm (p < 0.01) had the respiratory support reduced; however, a significant difference was not detected 20 days after randomization. Strikingly, patients treated with L-arginine exhibited a significantly reduced in-hospital stay vs placebo, with a median (interquartile range 25th,75th percentile) of 46 days (45,46) in the placebo group vs 25 days (21,26) in the L-arginine group (p < 0.0001); these findings were also confirmed after adjusting for potential confounders including age, duration of symptoms, comorbidities, D-dimer, as well as antiviral and anticoagulant treatments. The other secondary outcomes were not significantly different between groups.

Interpretation: In this interim analysis, adding oral L-arginine to standard therapy in patients with severe COVID-19 significantly decreases the length of hospitalization and reduces the respiratory support at 10 but not at 20 days after starting the treatment.

Keywords: Arginine; COVID-19; Clinical trial; Coronavirus; Endothelial dysfunction; Immune response; SARS-CoV-2.

Conflict of interest statement

We declare no competing interests.

Similar articles

References

    1. Cummings M.J., Baldwin M.R., Abrams D. Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with COVID-19 in New York City: a prospective cohort study. Lancet. 2020;395(10239):1763–1770. - PMC PubMed
    1. Gambardella J., Coppola A., Izzo R., Fiorentino G., Trimarco B., Santulli G. Role of endothelial miR-24 in COVID-19 cerebrovascular events. Crit Care. 2021;25(1):306. - PMC PubMed
    1. Estenssoro E., Loudet C.I., Rios F.G. Clinical characteristics and outcomes of invasively ventilated patients with COVID-19 in Argentina (SATICOVID): a prospective, multicentre cohort study. Lancet Respir Med. 2021;9(9):989–998. - PMC PubMed
    1. Tay M.Z., Poh C.M., Renia L., MacAry P.A., Ng L.F.P. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nat Rev Immunol. 2020;20(6):363–374. - PMC PubMed
    1. Paules C.I., Fauci A.S. COVID-19: the therapeutic landscape. Med (N Y) 2021;2(5):493–497. - PMC PubMed

Associated data

LinkOut - more resources

Plaats een reactie ...

Reageer op "L-arginine toegevoegd aan standaard behandeling voor patienten opgenomen met ernstige ziekte door coronavirus - Covid-19 verbetert kans op genezing en verkort ziekenhuisverblijf met"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>