Zie ook in gerelateerde artikelen

17 juli 2020: Bron: Zeflzorg Covid-19

Een actiegroep onder de naam Zelfzorg Covid-19, waaronder veel huisartsen en andere artsen en o.a. ook huisarts Rob Elens wil dat patiënt de mogelijkheid moet worden geboden om aan de huisarts te vragen om een andere behandeling te krijgen dan nu standaard geldt voor patiënten besmet met het coronavirus - covid-19.

De link naar studies die in de beginfase zijn uitgevoerd in vergelijking met studies die in een later stadium van de ziekte zijn uitgevoerd ondersteunen het initiatief van de actiegroep met 100 procent genezing in de meeste studies die met eerstelijns zorg in het beginstadium werden uitgevoerd: zie dit studierapport: https://c19study.com/

Ik citeer een stukje uit hun voorbeeldbrief opgesteld door de actiegroep die een patiënt aan de huisarts zou kunnen geven:

Richt uw eigen behandelverzoek aan uw eigen huisarts

Omdat onderzoek aantoont dat vroegbehandeling in de eerstelijnszorg dé manier is om COVID-19 effectief te bestrijden en daarmee ziekenhuisopname zoveel mogelijk te voorkomen hebben we voor de lezers van deze website een brief opgesteld met daarin een persoonlijk behandelverzoek.

Update 17/7/2020: op verzoek van het NHG vermelden wij dat “het NHG op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van het artikel of de brief”.

zie : https://www.nhg.org/actueel/nieuws/advies-over-patientenbrief-covid-19-behandelverzoek

Het, in bovenstaande link, door het NHG genoemde JAMA overzicht (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768391)  bevat slechts onderzoeken in het ziekenhuis/tweedelijnsbehandeling terwijl wij juist expliciet pleiten voor huisarts/eerstelijnsbehandeling : zie https://c19study.com/

In versie3 van de brief is de rol van paracetamol gecorrigeerd: het is een symptoombestrijdingsmiddel. Er is dus geen enkele medicamenteuze behandeloptie via de huisarts in de eerste lijn.

Rechtsgeldigheid voor de brief is er wel degelijk want elke patient mag zich richten tot zijn/haar huisarts om die te verzoeken om alles te doen wat mogelijk is in dit geval het legaal off-label voorschrijven van medicatie.

Zo begint de voorbeeldbrief:

Beste huisarts,

Omdat ik mogelijk behoor tot de risicogroep heb ik mij verdiept in de mogelijkheden om COVID-19 te voorkomen of te behandelen. De website zelfzorgcovid19.nl geeft hierover naar mijn mening zeer waardevolle informatie. Om mijn immuunsysteem, daar waar nodig, te ondersteunen gebruik ik de supplementen quercetine, zink, vitamine C, vitamine D en selenium. Ik las dat het huidige protocol voor huisartsen in Nederland zich beperkt tot het voorschrijven van paracetamol. Dit protocol vind ik verbazingwekkend en onbegrijpelijk omdat er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat paracetamol op welke wijze dan ook, in welke mate dan ook effectief is tegen COVID-19. Volstaan met paracetamol voorschrijven in de eerste lijn komt er in feite op neer dat er niets gebeurt totdat ofwel de patiënt vanzelf geneest ofwel wordt opgenomen in het ziekenhuis. Als huisarts heeft U een eed afgelegd : “Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen”. Dat is precies wat ik van U verwacht! Concreet betekent dat momenteel bij COVID-19 het in een vroeg stadium behandelen met off-label behandelprotocollen. Het vroegtijdig stoppen van de virusreplicatie voorkomt schade aan organen en ziekenhuisopname. Er zijn diverse off-label behandelingen die hiervoor wereldwijd succesvol worden toegepast. Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijlage bij deze brief.

>>>>>lees verder op de website van Zelfzorg covid-19


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Actiegroep waaronder aantal artsen en huisartsen wil dat een coronapatiënt de mogelijkheid moet krijgen om de huisarts te vragen om andere behandeling dan standaard aanpak voor covid-19 zoals die nu geldt."

  • J van everen :
    68 studies over Hydroxychloroquine
    https://c19study.com

    Hydroxychloroquine's main function within this treatment approach is to allow zinc to enter the cell. Zinc is the virus killer, and azithromycin prevents secondary bacterial infection in the lungs and reduces the risk of pulmonary complications."
    https://www.thezelenkoprotocol.com

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>