Omdat met name ook kankerpatiénten een lagere afweer hebben en slechter functionerend immuunsysteem en daardoor kwetsbaarder zijn voor het corona virus (COVID-19) zal ik komende dagen wat artikelen die direct met dit virus te maken hebben proberen te selecteren en hier publiceren. 

Zie ook in gerelateerde artikelen

28 maart 2020:

Uit de Volkskrant:

Franse artsen mogen coronapatiënten behandelen met malariapil chloroquine

Franse artsen gaan covid-19-patienten behandelen met het oude antimalariamiddel chloroquine. Dat heeft het Franse ministerie van Volksgezondheid per decreet bekendgemaakt. 

Critici benadrukken dat er geen controlegroep was en het onderzoek geen melding maakte van hoe het de proefpersonen na hun behandeling was vergaan, maar daar hebben Raoults patiënten geen boodschap aan. Een van hen is oud-minister Christian Estrosi, de burgemeester van Nice die onlangs besmet raakte met corona. ‘We hebben nu eenmaal niet de tijd om dit middel eerst zes maanden lang op muizen uit te testen’, zei de burgemeester. Na zes dagen chloroquinebehandeling verkeert hij naar eigen zeggen ‘in blakende vorm’..............>>>>>>>lees verder

21 maart 2020: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/eerste-medicijnen-waaronder-chloroquine-tegen-corona-virus-covid-19-blijken-uitstekend-te-werken-80-procent-minder-virus-in-bloed-melden-belgische-onderzoekers.html

15 maart 2020: verschillende bronnen

Omdat het corona virus (COVID-19) onze samenleving ernstig ontwricht wordt uiteraard ook overal gezocht naar medicijnen of iets dat zou kunnen helpen.

Het belangrijkste medicijn dat overal genoemd wordt is chloroquine. En indien de patiënt toestemming geeft mag de arts die ook geven aan patiënten. Want volgens de eisen van wetenschappelijk onderzoek is chloroquine nog niet officieel goedgekeurd voor gebruik bij het corona virus. Maar mag dus wel gebruikt worden als de patiënt toestemming geeft. 

Er zijn nog enkele andere medicijnen die verwant zijn aan chloroquine. 

Hier een schema van medicijnen die bij het RIVM bekend zijn:

Schema: Medicamenteuze behandelopties bij opgenomen patiënten

 
Ernst ziekte
Algemene kenmerken
Risicofactoren* fataal beloop COVID-19Medicamenteuze behandelingOpmerkingen
Mild
Geen opname-indicatie
Geen extra zuurstofbehoefte
Nee Geen behandeling  
Mild
Geen opname-indicatie
Geen extra zuurstofbehoefte
Ja

In principe geen behandeling

 

 

Zie opmerkingen voor een gedifferentieerd beleid

Monitor het beloop

Bij achteruitgang en noodzaak tot opname: zie ‘matig ernstig’ 

Voor specialist: Overweeg wel te starten alleen bij patiënten met een zeer ernstig onderliggend lijden of immuunstoornis, bijvoorbeeld: recente stamceltransplantatie, ernstig COPD of hartfalen

Matig ernstig
Opname indicatie verpleegafdeling
Extra zuurstoftoediening noodzakelijk
Ja of nee

1e keuze: chloroquine base

Volwassenen: oplaaddosis 600 mg (6 tabletten A-CQ 100 mg), 12 uur later 300 mg (3 tabletten A-CQ 100 mg), gevolgd door 2dd 300 mg per os op dag 2-5**

Kinderen >10 kg: dosering oplaaddosis 10 mg/kg, 12 uur later 5 mg/kg, gevolgd door 2dd 5 mg/kg op dag 2-5**

Voor kinderen <10 kg is lopinavir/ritonavir 1e keuze

 

2e keuze: lopinavir/ritonavir
Volwassenen: dag 1-14 2dd 400/100 mg per os** 
Kinderen: dosering: zie www.kinderformularium.nl.

Gezien het gebrekkige bewijs voor de klinische effectiviteit van deze middelen bij COVID-19, is het bieden van optimale supportieve zorg het meest essentieel

Indien gekozen wordt voor medicamenteuze behandeling, eventueel aanpassing ervan op geleide van het ziektebeloop en virusklaring

Overweeg toevoegen remdesivir bij onvoldoende respons of klinische verslechtering (zie onder ‘Zeer ernstig’)

Zeer ernstig
Opname indicatie MC of IC beademing of ECMO noodzakelijk

Of

Klinische verslechtering onder initiële antivirale therapie (bij matig ernstige ziekte)

Ja of nee Combinatietherapie
chloroquine (doseringen zie boven) plus remdesivir***

Remdesivir:
Volwassenen: Oplaaddosis 200 mg (dag 1), daarna 1dd 100 mg gedurende 9 dagen**

Kinderen (<40 kg): oplaaddosis van 5 mg/kg i.v. op dag 1, gevolgd door 2.5 mg/kg eenmaal per dag gedurende 9 dagen**

Overige potentiële alternatieven voor combinatietherapie:

  • Lopinavir/ritonavir met chloroquine volgens bovenstaande doseringen
  • Lopinavir/ritonavir met remdesivir (cave: geheel onbekende farmacokinetiek)

Monitor verlenging van het QT-interval en overige toxiciteit van combinatiebehandeling zorgvuldig

* Risicofactoren: cardiovasculair belast, onderliggend longlijden, immuunsuppressie, primaire of secundaire immuundeficiëntie, hogere leeftijd (70+), diabetes mellitus.
** Behandelduur: duur 5 dagen chloroquine, 10-14 dagen lopinavir/ritonavir en 10 dagen remdesivir. Optimale duur is onbekend en kan verlengd worden op basis van klinische conditie, optreden van bijwerkingen en/of virusklaring. Continueren van chloroquine in dezelfde dosering van 2 dd 300 mg base na dag 5 wordt niet aangeraden. Indien langere behandeling toch gewenst is, verlaag de dosering naar 1 dd 300 mg in verband met risico op stapeling en mogelijk meer risico op toxiciteit.
*** Remdesivir is een nog niet geregistreerd geneesmiddel, alleen verkrijgbaar via een compassionate use-programma van Gilead d.m.v. contact met het RIVM (LCI 030-2747000), die de behandelend arts de contactgegevens van Gilead doorgeeft, die de indicatie wel/niet goedkeurt. Na akkoord is geautoriseerde import vanuit het buitenland via het RIVM mogelijk van dit niet-geregistreerde middel. Let op: Het aanvraagproces en transport kunnen 48-72 uur in beslag nemen. Zie ook de webpagina Aanvraagprocedure remdesivir voor de procedure.

Een van de middelen dat steeds genoemd wordt en ook wel bewijs geeft dat het kan helpen is chloroquine, een medicijn dat o.a. tegen reuma gebruikt wordt. 

Hier een paar artikelen en studies in willekeurige volgorde op een rijtje gezet:

Deze medicijnfabrikant in Zeewolde maakt als enige in Nederland een medicijn dat kan werken tegen corona

Het bedrijf van Jan Willem Popma produceert als enige in Nederland het zogenaamde chloroquine dat lijkt te werken tegen het snel verspreidende virus. "We zijn voorbereid op wat kan komen."

Eigenlijk is chloroquine een medicijn dat tientallen jaren geleden werd geïntroduceerd in de bestrijding tegen malaria. Inmiddels wordt het alleen nog gebruikt voor een handjevol reumapatiënten in Nederland. Met zijn bedrijf Ace Pharmaceuticals is Jan Willem Popma op dit moment de enige apotheker in ons land die het middel nog in productie heeft. .............

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt alles op alles gezet om medicijnen of vaccins te ontwikkelen die het virus kunnen bestrijden. En zo dook ook het middel chloroquine weer op. De eerste testen met het middel lijken hoopvol.

Chinese onderzoekers gaven het medicijn aan patiënten in verschillende Chinese ziekenhuizen in Hunan, Guangdong en Peking. Zij knapten sneller op dan patiënten die het middel niet kregen. Hun koorts was vaker afgenomen en hun longfunctie meer verbeterd. Wetenschappers van de KU Leuven ontdekten in 2004 al dat chloroquine werkzaam is tegen het SARS-virus, wat net als het huidige COVID-19 ook een variant van het coronavirus is. Het werd toen alleen getest in het laboratorium en niet op mensen, simpelweg omdat er geen SARS-patiënten meer waren.>>>>>lees verder het hele artikel en zie interview met Jan Willem Popma

Medicamenteuze behandelopties bij opgenomen patiënten met COVID-19

Bijlage 8 bij LCI-richtlijn COVID-19

Versie 13 maart 2020

Samenvatting

Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID-19, omdat er nog geen behandelresultaten van therapeutisch onderzoek zijn gepubliceerd. Een therapieadvies voor COVID-19 kan (nog) niet goed wetenschappelijk onderbouwd worden. Op basis van de gegevens die er op dit moment wel zijn, worden medicamenteuze behandelopties besproken voor patiënten die opgenomen zijn met COVID-19 vanwege ernstige symptomen van ziekte.

Er zijn in vitro data bekend dat chloroquine en remdesivir bij SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19, antivirale activiteit tonen. Gebruik van deze middelen in de mens wordt op dit moment onderzocht. Chloroquine toont in vitro activiteit ook tegen SARS-CoV (type 1), maar is niet klinisch onderzocht bij deze infectie. Remdesivir is een experimenteel, intraveneus, antiviraal middel, dat nog niet geregistreerd is, zodat effectiviteit en veiligheid onbekend zijn. In vitro activiteit tegen de andere beta-coronavirussen, SARS-CoV (type 1) en MERS-CoV, is aangetoond. In een muismodel is het actief tegen MERS-CoV, maar dat is voor chloroquine niet onderzocht. Bij MERS-CoV in muizen toonde remdesivir betere uitkomsten dan lopinavir/ritonavir of interferon. Remdesivir is niet onderzocht in diermodellen bij SARS-CoV (type 1).

Bij SARS-CoV (type 1) is lopinavir/ritonavir 2 dd 400/100 mg gedurende 10-14 dagen in combinatie met ribavirine en interferon gebruikt, waarbij in vergelijking met historische controles minder ARDS of dood werd aangetoond, met name als er bij diagnose al mee gestart werd. Bij MERS-CoV wordt het klinische effect van lopinavir/ritonavir nog onderzocht en is nog onbekend.

Omdat voor al deze drie middelen nog geen bewezen therapeutisch effect bij COVID-19 is vastgesteld, kan geen gericht medicamenteus therapieadvies gegevens worden totdat de klinische data beschikbaar komen. Toediening van off-label middelen en/of experimentele therapie vereist informed consent van de patiënt. Chloroquine en lopinavir/ritonavir zijn beschikbaar en het bijwerkingenpatroon is bekend en te anticiperen. Het starten met een van deze middelen bij bewezen SARS-CoV-2-infectie bij patiënten met ernstige symptomen kan worden overwogen naast optimale ‘supportive care’.>>>>>>lees verder informatie hierover op de website van het RIVM

Chloroquine als mogelijke behandeling van COVID-19

Een ander artikel over chloroquine staat in het Nederlands Tijdschrijft voor Geneeskunde

Chloroquine als mogelijke behandeling van COVID-19

OPEN
COMMENTAAR
11-03-2020
Jeroen Coumou en Peter J. de Vries

Sinds de uitbraak van COVID-19 wordt chloroquine als potentiële therapie genoemd. In de recent verschenen LCI-richtlijn van het RIVM staan medicamenteuze behandelopties waarin chloroquine bij patiënten met een matig of ernstig ziektebeloop als off-label-therapie wordt genoemd, naast remdesivir en lopinavir/ritonavir. Chloroquine is een veilig, goedkoop en bekend middel, en er is geen alternatief beschikbaar. Bij de dosis en de behandelduur die de Chinese autoriteiten en het RIVM adviseren zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen.

Chloroquine (CQ) is een oud geneesmiddel, dat ontdekt werd in 1934 en vanaf 1944 toegepast wordt als geneesmiddel tegen malaria.1 CQ en het verwante hydroxychloroquine (HCQ) zijn 4-aminoquinolines, en zijn beschikbaar als racemische mengsels: CQ (met een moleculaire massa (‘molecular weight’; MW) van 319 g/mol) als difosfaat (MW: 515 g/mol) en HCQ (MW: 336 g/mol) als sulfaat (MW: 433 g/mol).>>>>>>>lees verder het artikel in NvtG


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Is chloroquine een werkend medicijn tegen het coronavirus (COVIOD-19)? Het lijkt er wel op. Hier een paar studies"

  • J van everen :
    Hydroxychloroquine

    68 studies van HCQ, Het werkt goed, behandeling zo vroeg mogelijk starten.

    https://c19study.com

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>