26 oktober 2022: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/mrna-vaccins-van-pfizer-en-moderna-geven-meer-kans-op-ernstige-bijwerkingen-dan-dat-ze-een-ziekenhuisopname-voorkomen-blijkt-uit-nieuwe-analyse-van-studiegegevens.html

Lees ook dit artikel: Medische behandeling vanwege vaccinatieschade in Duitsland sterk gestegen

Lees ook dit artikel: https://artsencollectief.nl/myocarditis-en-pericarditis-bij-jongens

11 september 2022: Bron: BMJ en artsencollectief

Uit nieuwe berekende gegevens van de mRNA studies die Moderna en Pfizer uitvoerden met hun mRNA vaccins blijkt dat er in vergelijking met de placebogroep meer ernstige bijwerkingen waren opgetreden bij de deelnemers die gevaccineerd werden in vergelijking met de deelnemers aan de placebogroep. In de studie van Moderna was het extra risico 15,1 per 10.000 deelnemers in de mRNA-groep en 6,4 per 10.000 deelnemers in de placebogroep. In de studie van Pfizer waren die getallen respectievelijk 10,1 en 2,3. Wat neerkomt op 16 procent extra ernstige bijwerkingen. 

Ernstige bijwerkingen werden als volgt gedefinieerd:
 • Dood
 • Levensbedreigend op het moment van de gebeurtenis
 • Ziekenhuisopname of verlenging van bestaande ziekenhuisopname
 • Aanhoudende of significante handicap/ongeschiktheid
 • Een aangeboren afwijking/geboorteafwijking
 • Een medisch gezien belangrijke gebeurtenis, gebaseerd op medisch oordeel
Bovenstaande komt uit een artikel van het artsencollectief.

Wel schrijven de onderzoekers (vertaald met hulp van google) :

5. Discussie

Met behulp van een vooraf gespecificeerde lijst van AESI geïdentificeerd door de Brighton Collaboration, werd een hoger risico op ernstige bijwerkingen (AESI) waargenomen in de mRNA COVID-19-vaccingroep in vergelijking met in de placebogroepen in zowel de Pfizer- als de Moderna-fase III-studies voor volwassenen, met 10.1 (Pfizer) en 15.1 (Moderna ) extra gebeurtenissen voor elke 10.000 gevaccineerde personen.
Gecombineerd was er een risicoverschil van 12,5 ernstige AESI's per 10.000 gevaccineerde personen (95% BI 2,1 tot 22,9).
Deze resultaten geven aanleiding tot bezorgdheid dat mRNA-vaccins worden geassocieerd met meer schade dan aanvankelijk werd ingeschat op het moment van de noodtoestemming. Bovendien identificeerde onze analyse een 36% hoger risico op ernstige bijwerkingen bij gevaccineerde deelnemers aan de Pfizer-studie: 18,0 extra SAE's per 10.000 gevaccineerden (95% BI 1,2 tot 34,9). In overeenstemming met de FDA-evaluatie vond onze analyse geen duidelijk verschil in SAE's tussen groepen in de Moderna-studie.
De resultaten tussen de Pfizer- en Moderna-onderzoeken waren vergelijkbaar voor de AESI-analyse, maar vertoonden aanzienlijke variatie in de SAE-analyse. Voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van deze variatie, aangezien deze grotendeels kan worden verklaard door verschillen in SAE-registratiepraktijken in de onderzoeken in plaats van verschillen in feitelijke schadeprofielen van vaccins.
Om redenen die niet zijn gedocumenteerd in het onderzoeksprotocol, heeft Moderna de werkzaamheidsresultaten opgenomen in de SAE-tabellen, terwijl Pfizer deze heeft uitgesloten. Als gevolg hiervan presenteerde de SAE-tabel van Moderna geen traditionele SAE-analyse, maar eerder een SAE-analyse voor alle oorzaken.
De FDA-analyse van de Moderna-studie presenteerde een SAE-analyse voor alle oorzaken, die de totale vaccineffecten op SAE's schat, inclusief effecten die worden overgedragen via effecten op COVID-19. Het presenteerde echter geen traditionele SAE-analyse met verwijderde werkzaamheidseindpunten, waarmee wordt geprobeerd alleen de directe effecten op SAE's te schatten.

Hoewel onze analyse probeerde een traditionele SAE-analyse uit te voeren door SAE's voor de werkzaamheid (ernstige COVID-19 en de gevolgen ervan) uit te sluiten, werd onze inspanning gehinderd omdat we geen toegang hadden tot gegevens op patiëntniveau. Gemakkelijk herkenbare SAE's voor de werkzaamheid ("COVID-19", "COVID-19-pneumonie" en "SARS-CoV-2-testpositief") zouden kunnen worden verwijderd, maar veel deelnemers die een COVID-19 SAE hebben gehad, hebben waarschijnlijk meerdere andere SAE's ervaren (bijv. longontsteking, hypoxie en trombotische voorvallen) die niet konden worden geïdentificeerd en daarom in onze analyse blijven.

Van de 17 totale werkzaamheid SAE's (16 "COVID-19" en 1 "COVID-19 pneumonie") verwijderd uit onze analyse van de Moderna-studie, waren er 16 in de placebo-arm. Als gevolg hiervan zou het SAE-risico op de achtergrond (risico bij afwezigheid van COVID-19) worden overschat door de Moderna-placebogroep, wat zou resulteren in een onderschatting van het werkelijke risico op SAE's en AESI's dat aan het vaccin kan worden toegeschreven in de Moderna-vergelijkingen en in de gecombineerde analyse. Toegang tot gegevens op patiëntniveau zou aanpassingen voor dit probleem mogelijk maken.

Een ander artikel over ernstige schade gerelateerd wellicht aan de vaccins is dit: Medische behandeling vanwege vaccinatieschade in Duitsland sterk gestegen.

Naar aanleiding van een informatieverzoek aan de Duitse autoriteiten is bekend geworden dat de grote Duitse verzekeringsmaatschappij Techniker Krankenkasse in 2021 ongeveer 30 keer zoveel uitkeringen heeft moeten doen in verband met vaccinatieschade vergeleken met de twee voorgaande jaren. Dit werd 20 juli jl. bekendgemaakt.

De uitkeringen waar het om gaat zijn in verband met de volgende diagnoses:

 • T.88.0: Infectie na immunisatie
 • T.88.1: Overige complicaties na immunisatie
 • U.12.9: Bijwerkingen na Covid-19-immunisatie
 • Y.59.9: Complicaties als gevolg van vaccins of biologische stoffen

Bron: https://fragdenstaat.de/anfrage/abrechnungszahlen-fur-impfnebenwirkungen/#nachricht-716055

In 2019 was het totaal aantal bevestigde diagnoses van deze categorieën 13,777. In 2020 was dat 15,044. In 2021 steeg het naar 437,593. Dit is ongeveer dertig keer het gemiddelde voor die vier diagnoses in 2019-2020, een stijging van 2937%.

De originele gegevens zijn hier te downloaden.

En RIVM lukt het maar niet om de oversterfte te analyseren. Zie ook dit artikel op Twitter van de Volkskrant: https://twitter.com/volkskrant/status/1567740066650361856

Klik op de titel voor het artikel van het artsencollectief en daaronder het originele studierapport uit Science: 

Analyse van Pfizer- en Moderna-studies: 16% meer ernstige bijwerkingen door mRNA-vaccins dan door placebo

Vaccine

Volume 40, Issue 40, 22 September 2022, Pages 5798-5805
Vaccine

Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.036Get rights and content
Under a Creative Commons license
Open access

Abstract

Introduction

In 2020, prior to COVID-19 vaccine rollout, the Brighton Collaboration created a priority list, endorsed by the World Health Organization, of potential adverse events relevant to COVID-19 vaccines. We adapted the Brighton Collaboration list to evaluate serious adverse events of special interest observed in mRNA COVID-19 vaccine trials.

Methods

Secondary analysis of serious adverse events reported in the placebo-controlled, phase III randomized clinical trials of Pfizer and Moderna mRNA COVID-19 vaccines in adults (NCT04368728 and NCT04470427), focusing analysis on Brighton Collaboration adverse events of special interest.

Results

Pfizer and Moderna mRNA COVID-19 vaccines were associated with an excess risk of serious adverse events of special interest of 10.1 and 15.1 per 10,000 vaccinated over placebo baselines of 17.6 and 42.2 (95 % CI −0.4 to 20.6 and −3.6 to 33.8), respectively. Combined, the mRNA vaccines were associated with an excess risk of serious adverse events of special interest of 12.5 per 10,000 vaccinated (95 % CI 2.1 to 22.9); risk ratio 1.43 (95 % CI 1.07 to 1.92). The Pfizer trial exhibited a 36 % higher risk of serious adverse events in the vaccine group; risk difference 18.0 per 10,000 vaccinated (95 % CI 1.2 to 34.9); risk ratio 1.36 (95 % CI 1.02 to 1.83). The Moderna trial exhibited a 6 % higher risk of serious adverse events in the vaccine group: risk difference 7.1 per 10,000 (95 % CI –23.2 to 37.4); risk ratio 1.06 (95 % CI 0.84 to 1.33). Combined, there was a 16 % higher risk of serious adverse events in mRNA vaccine recipients: risk difference 13.2 (95 % CI −3.2 to 29.6); risk ratio 1.16 (95 % CI 0.97 to 1.39).

Discussion

The excess risk of serious adverse events found in our study points to the need for formal harm-benefit analyses, particularly those that are stratified according to risk of serious COVID-19 outcomes. These analyses will require public release of participant level datasets.

References

Cited by (0)

1

A compatibility interval is identical to a confidence interval, but relabeled to emphasize that it is not a Bayesian posterior interval (as is improperly suggested by the “confidence” label).13,14.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Meer ernstige bijwerkingen (plus 16 procent) zoals overlijden en chronische invaliditeit deden zich voor tijdens de studies van de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer in vergelijking met de placebogroep"

 • e.valstar :
  Overlijden is bij Astra Zenica in 2 gevallen in Nederland waarschijnlijk (zeker). Bij Janssen is dat 0 of 1. In de trials met m-RNA-vaccins is geen verhoogde kans op overlijden aangetoond. In allerlei analyses die dat later wel dachten te vinden heb ik steeds kunnen aantonen dat dit niet zo is, nog afgezien van de meer dan 10.000 wellicht meer dan 20.000 mensen die alleen al door vaccinatie in ons land niet door Covid zijn overleden. In de genoemde studies die overlijden menen te kunnen aantonen geven de onderzoekers er blijk van niets van statistiek te snappen en vaak ook nog niet eens elementair te kunnen rekenen. Deze website etaleert helaas richting antivaxxers/leken een te onderdanig gedrag.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>