Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief. Ook nu weer alleen maar online te lezen. Klik op de tekst na de inleidende zinnen .....lees het artikel

Voor eerder verschenen of hoe in te schrijven hier onze nieuwsbrieven en zie daar in gerelateerde artikelen.

Afgelopen maand veel oudere artikelen nagekeken enz. Veel ervan weet ik niet meer zo goed maar de belangrijkste heb ik in deze niewusbrief of op facebook wel vermeld geloof ik.

Maar ik wil beginnen met een onthutsende reportage van SBS-6 Undercover over Wim Huppes. Ik ben absoluut geen fan van dit soort programma's en ik kreeg eerder medelijden met Wim dan dat ik blij was dat hij nu eindelijk ontmaskerd is. Ik heb al veel eerder gewaarschuwd en wordt / werd me door sommigen niet in dank afgenomen maar in feite ontmaskert Wim zichzelf. Helaas heeft hij al heel veel slachtoffers gemaakt. Verdere woorden zijn overbodig lijkt mij. In dit artikel staat de link naar de uitzending Klik op de uitzending van 1 februari 2018......lees het artikel 

immuuntherapie beeld(2) Immuuntherapie

Immuuntherapie met combinatie van twee medicijnen, Axitinib en pembrolizumab (Keytruda) geeft uitstekende resultaten bij nog niet eerder behandelde maar wel al bij de diagnose uitgezaaide nierkanker. Bij 75 procent van de 52 deelnemende patiënten werden de tumoren beduidend kleiner of verdwenen. En belangrijker de ziekteprogressievrije tijd verdubbelde van 10 maanden naar 20,3 maanden. Mediane overall overleving is nog niet bereikt want de studie loopt nog steeds door en de meeste patiënten leven nog......lees het artikel

Immuuntherapie met het vaccin ProscaVax geeft bij tussenresultaten veelbelovende resultaten bij prostaatkanker. Bij 14 van de 20 deelnemende patiënten met een recidief van prostaatkanker en oplopende PSA waarden kwam de PSA stijging tot stilstand binnen een half jaar. Slechts 3 patiënten lieten ziekteprogressie zien. ProscaVax is een vaccin samengesteld uit een specifiek aan PSA gerelateerd eiwit plus Interleukine-2 (IL-2) en de in immuuntherapie vaak gebruikte granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF). ......lees het artikel

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Een reviewstudie beschrijft de  biologische principes (DNA en RNA mutaties) die ten grondslag liggen aan de verspreiding en karakter van hoe kankercellen kunnen uitzaaien. Zo wordt nog altijd aangenomen dat uitzaaiingen pas ontstaan als er al een primaire tumor is maar uit recent onderzoek bij bv alvleesklierkanker blijkt dat uitzaaiingen mwel eens eerder of tegelijkertijd met de primaire tumor ontstaan. En zo blijken uitzaaiingen vaak een andere RNA mutatie (eiwitexpressie) te hebben dan de primaire tumor......lees het artikel

In het verlengde van het vorige artikel. Een bloedtest uitgevoerd met hulp van AI - Kunstmatige Inteliigentie, kan vaste tumoren met een hoge mate van nauwkeurigheid ontdekken ook als deze nog niet te zien zijn op een scan. De bloedtest, flow cytometry genoemd, test witte bloedcellen uit beenmerg die een onderdrukkende eigenschap van het immuunsysteem hebben en daarbij wordt kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om de  veranderingen in de witte bloedcellen van een patiënt te analyseren, die kunnen aangeven of een tumor aanwezig is. De nauwkeurigheid van 95 procent is uitermate hoog voor een bloedtest. Dit is echt de nabije toekomst waarin AI het onderzoekswerk doet......less het artikel

Het molecuul (DNA mutatie) dat de erfelijke ziekte van Huntington veroorzaakt op lange termijn (na 40e jaar) blijkt bijzonder effectief kankercellen te doden op korte termijn (binnen enkele weken bij muizen). De onderzoekers noemen dit molecuul een "supermoordenaar van alle kankercellen". Zonder de gezondheid van muizen met bv eierstokkanker aan te tasten werden de tumoren kleiner of verdwenen binnen drie weken. Gezonde cellen werden niet aangetast, tumorcellen werden gedood. Het is maar een muizenstudie maar wordt gepresenteerd als een van de hoogtepunten op de EMBO conferentie april a.s.....lees het artikel

alvleesklier beeld(3) Alvleesklierkanker / galwegenkanker:

Panitumumab aanvullend op gemcitabine en cisplatin faalt bij galwegenkanker met KRAS wild type (dus geen KRAS mutatie). Uit een studie met totaal 90 patiënten bleek de mediane overall overleving maar liefst 8 maanden minder in de groep van de panitumumab in vergelijking met de groep die geen panitumumab kregen als chemotherapie. Hier faalt een check pointremmer - anti-PD medicijn dus......lees het artikel

Blaaskanker:

Hyperthermie met het Synergo systeem naast chemospoelingen geeft betere resultaten op voorkoming van recidief en behoud van blaas dan operatie plus BCG bij niet-spier invasieve blaaskanker. Kwaliteit van leven blijkt door behoud van blaas enz. veel beter. Dit blijkt uit een 11 jarige studie bij 67 blaaskankerpatiënten met niet-spier invasieve blaaskanker maar wel met groot risico op recidief......lees het artikel

borstkanker Borstkanker

Palbociclib is een nieuw medicijn voor borstkankerpatiënten met bepaalde mutaties dat al of niet samen met fulvestrand echt effectief is. Een nieuwe studie toont aan dat een bloedtest aan de hand van in bloed circulerende DNA al binnen twee tot drie weken kan bepalen of palbociclib effectief is bij patiënten met borstkanker. Met een hele grote betrouwbaarheid.....lees het artikel

Darmkanker

Opereren met fluorescerende stofje SMG-101 is veilig en uitstekende aanvullende hulp voor chirurgen bij HYPEC operatie en operatie van darmkanker uitgezaaid in het buikvlies en verhoogde CEA. (zie op foto verschil tussen zonder en met fluorescerende stof). SMG-101 richt zich op CEA expressie en toont tijdens operatie daardoor nog niet zichtbare tumoren op een scan. Image Guided Surgery wat de algemene term is voor opereren met fluorescerende stofjes wordt in vier Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd bij verschillende vormen van kanker. LUMC - Leiden, Catharina Eindhoven, UMCG - Groningen en Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.....lees het artikel

Wanneer darmkankerpatiënten met hoog risico op een recidief (stadium III) na een operatie een 6 maanden chemokuur krijgen met CAPOX = Capecitabine - Xeloda plus oxaliplatin dan hebben zij 10 procent meer kans om op 3 jaar nog steeds ziektevrij te zijn dan wanneer zij FOLFOX = 5-FU + Leucovarin + oxaliplatin krijgen als chemokuur. In mediane overall overleving zit weinig verschil tussen beide chemokuren. CAPOX geeft wel andere en ernstiger bijwerkingen dan FOLFOX en bij meer patiënten moest de dosering worden aangepast,.....lees het artikel

eierstokkanker plus lymfklieren  Eierstokkanker:

Zie onder darmkanker informatie over HYPEC ook voor eierstokkanker en kanker met buikvliestumoren

Ervaringsverhalen van kankerpatiënten:

Klaus van Waveren (72 jaar nu ) kreeg na operatieve verwijdering van zijn prostaatkanker (2002) zijn oplopende PSA jaren later onder controle met prostasol en Maitake-D fraction. Na jaren stabiele PSA begon eind 2016 de PSA weer op te lopen, waarschijnlijk omdat hij zijn doseringen verlaagd had. Afgelopen jaar heeft hij geëxperimenteerd met de doseringen van zowel prostasol als Maitake-D fraction en lijkt hij de juiste dosering gevonden te hebben want nu is zijn PSA weer naar nagenoeg nul en blijft dat ook al enige tijd. Zie video interview dat de Moermanvereniging had met meneer van Klaveren en heb ik toegevoegd aan zijn ervaringsverhaal op onze site.......lees en bekijk Klaus zijn ervaringsverhaal

Hersentumoren:

Het NOVO TTF-100A systeem (vergelijkbaar met electro hyperthermie) geeft naast 5 maanden langere mediane overleving bij hersentumoren van het type Glioblastoma ook een beter bijwerkingenprofiel. Blijkt uit aanvullende tweede analyse van fase III studie. Onderzoekers stellen dat het NOVO TTF-100A apparaatje standaard onderdeel moet worden van een behandeling van Glioblastomas. Nederlandse oncoloog is onderzoeksleider en contactpersoon dus wellicht kunnen patiënten via hem aanvraag doen......lees het artikel

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Zoals elke maand zijn aan sommige aparte literatuurlijsten  weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar en met een link naar het originele studierapport......lees verder

Wanneer het dagelijkse eten en drinken voor meer dan 10 procent bestaat uit junkfood, zoals snacks, frisdrank en sterk bewerkt fabrieksvoedsel dan vergroot dat het risico op het krijgen van kanker tot 12 procent voor alle vormen van kanker en specifiek voor borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit alles blijkt uit groot bevolkingsonderzoek onder 104.980 volwassenen van 18 jaar en ouder in Frankrijk.....lees het artikel

Het Nederlandse bedrijf BANKEN Champignons heeft toestemming gekregen van de ESFA om champignons  met verrijkend vitamine D te verkopen in supermarkten enz. . Met een speciale belichtingstechniek worden de champignons verrijkt met vitamine-D.........een mooie innovatie......lees het artikel

Een kleine maar interessante studie is deze over de rol van selenium bij het uitzaaiingsproces bij prostaatkanker, maar kan ook een rol spelen bij andere vormen van kanker...........lees het artikel

Houden farmaceutische bedrijven veelbelovende natuurlijke aanpak van kanker tegen of is het echt moeilijk soms om natuurlijke stofjes uit planten, vruchten en kruiden te isoleren en als medicijn te patenteren? Ik heb update gemaakt van bosbessen studie en hier kom ik toch wel op vreemde feiten zoals ECB-46 (nu Tigilanol tiglate (USAN) geheten) is wel gepatenteerd maar een abstract van een fase is niet beschikbaar enz. .....lees het artikel

Groene thee en groene thee extracten (epigallocatechin gallate (EGCG) ) werken heel goed als preventie van kanker en in combinatie met andere medicijnen. Groene thee extracten hebben invloed op de zogeheten kankerstamcellen en bepaalde eiwitexpressie en in het voorkomen en herstellen van RNA mutaties. In een reviewstudie wordt gedetailleerd uitgelegd hoe dit mechanisme van stofjes in groene thee werkt. Niet voor leken maar voor artsen en wetenschappers denk ik interessant:.....lees het artikel

longkanker mutaties Longkanker:

Het begon allemaal met de aanklacht van longkankerpatiënte Anne-Marie van Veen. Veel organisaties sloten zich bij haar aan. Afgelopen maanden was er een enorme publiciteit hierover. Maar het wordt nog een lange strijd. Het Openbaar Ministerie gaat de tabaksindustrie namelijk niet vervolgen. Het enige wat rest voor de aanklagers is een artikel 12 procedure die ze zeggen nu op te starten. .....lees het artikel

Multiple myeloma - Ziekte van Kahler:

Lenalidomide als onderhoudsbehandeling bij multiple myeloma - ziekte van Kahler na een autologe stamceltransplantatie geeft veel betere ziektevrije tijd en mediane overall overleving (7,5 jaar) in vergelijking met placebo. Volgens de onderzoekers wordt hiermee lenalidomide eerstelijns behandeling voor deze groep van patiënten.....lees het artikel

prostaatkanker(2)  Prostaatkanker

Wanneer aan een CT-PET-scan bij een gestaag oplopende PSA van mannen met prostaatkanker het stofje 18F-fluciclovine wordt toegevoegd dan veranderen artsen / oncologen bij maar liefst 60 procent het behandelplan dat opgesteld was na het bekend worden van oplopende PSA en resistentie voor de primaire behandeling waarvoor behandelende artsen hadden besloten om een behandeling te starten. Dit stofje wordt ook al in Nederlasnd gebruikt.......lees het artikel

Apalutamide geeft in een tussenevaluatie van een fase III studie (N = 1200 patiënten verdeeld over 332 ziekenhuizen) nu al 2 jaar langere progressievrije en uitzaaiingsvrije ziekte in vergelijking met een placebo bij patiënten met hormoon resistente prostaatkanker met oplopende PSA maar nog geen zichtbare uitzaaiingen. Apalutamide lijkt weer beter dan enzalutamide en abiraterone en met weinig bijwerkingen. En is superieur aan casodex / bicatulamide bleek uit eerdere studies. Eindelijk dus een fase III studie resultaat voor prostaatkankerpatiënten die nog geen uitzaaiingen hebben maar wel oplopende PSA waarden......lees het artikel

Enzalutamide / Xtandi geeft uitstekende resultaten - plus 22 maanden = 71 procent beter dan placebo - in voorkoming van uitzaaiingen bij hormoon resistente prostaatkanker met oplopende PSA maar nog geen zichtbare uitzaaiingen. Ook verhoging van PSA, moment van andere behandeling en mediane overall overleving waren veel beter dan een placebo. Blijkt uit tussenresultaten van fase III studie bij 1401 prostaatkankerpatiënten.....lees het artikel

Bij veelgestelde vragen sommige vragen weggehaald of in archief geplaatst. andere vragen van een update vorozien.

Tot slot: 

Nog een keer herhaald want ik heb het idee dat mijn e-mail toch niet altijd goed gaat: als mensen mij een e-mail sturen probeer ik die altijd binnen maximaal 48 uur te beantwoorden. Maar of die e-mails ook aankomen durf ik niet te zeggen want de helft van de mensen reageert niet meer op mijn antwoord. Misschien komen sommige van mijn e-mails niet aan of belanden in de spambox, maar zoals gezegd ik beantwoord in principe alle mailtjes. die binnenkomen via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl    Het zou wel zo netjes zijn als jullie mij ook antwoord geven en bevestigen dat jullie mijn antwoord hebben ontvangen.

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden, een donatie via : http://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of een donatie al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen is altijd welkom.
Lees ook nog eens  Help ons aan 500 donateurs als u wilt weten waarom we uw hulp vragen en waaraan we uw geld besteden.

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 2 maart 2018"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>