Beste mensen,

Hier weer een nieuwsbrief. Ik durf niet te zeggen welk artikel ik artikel van de maand zal noemen.  Het artikel over een complete nieuwe aanpak van hormoongevoelige borstkanker en andere hormoongevoelige vormen van kanker met 99 procent resultaat bij dierstudies of het artikel over immuuntherapie bij galwegenkanker of het artikel over vitamine D waarden in bloed in relatie tot het coronavirus - Covid-19 of het boek van Ben Williams die al 25 jaar geleden zijn hersentumor eronder kreeg en nog steeds leeft. Maar leest u maar zelf in deze nieuwsbrief. 

De berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie  

Preventief immuuntherapie met pembrolizumab, een zogeheten anti-PD medicijn, vermindert bij nierkankerpatiënten met een hoog risico op een recidief na een  nefrectomie - operatie de kans op een recidief met 9 procent op 2-jaars meting: 77,3 procent versus 68,1 procent. Ook overall overleving was beter. Wel meer bijwerkingen. >>>>>>>lees verder

Apceden
is een combinatie van dendritische celtherapie met een vaccin en is in India goedgekeurd om te gebruiken bij kankerpatiënten met solide tumoren. In een van hun studies bij kankerpatiënten met vergevorderde uitgezaaide kanker die alleen nog palliatief werden behandeld met beste zorg werd de uiteindelijke overall overleving verdubbeld van een half jaar naar een jaar. In een artikel heb ik enkele studies bij elkaar gezet.>>>>>>>>lees verder 

Galwegenkanker
Immuuntherapie met twee verschillende medicijnen die ook bij borstkanker worden gebruikt, Pertuzumab plus Trastuzumab - Herceptin geven hoopvolle resultaten bij patiënten met uitgezaaide galwegenkanker en HER2 mutatie / overexpressie. Mediane overall overleving verdubbelde van 5 naar ruim 10 maanden. >>>>>>>>lees verder


Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen
:   

Fotodynamische therapie (PDT) bij kanker maakt gebruik van niet-toxische fotosensitizers en onschadelijk zichtbaar licht in combinatie met zuurstof om kwaadaardige tumorcellen - kankergezwellen te doden. Daardoor ontstaat er necrotisch weefsel in het lichaam. Wat nog wel eens gebeurt is dat dit necrotisch weefsel het immuunsysteem van de kankerpatiënt stimuleert en soms ontstaat er een vorm van antitumor immuniteit. Blijkt het immuunsysteem de nog levende kankercellen elders in het lichaam te herkennen als lichaamsvreemd en worden deze kankercellen aangezet tot apoptose - zelfdoding. Werkt dan uiteindelijk als immuuntherapie. In dit artikel een mooie overzichtstudie hoe PDT kan werken als immuuntherapie. Al of niet met een andere immuunstimulerend middel:>>>>>>>>lees verder

Borstkanker

"Veel van deze borstkankers krimpen met meer dan 99 procent in slechts drie dagen", zei Shapiro. "ErSo werkt snel en de effecten op borstkankers bij muizen zijn aanzienlijk en indrukwekkend." Een zinnetje uit een lang artikel over de werking van een nieuw medicijn ErSo  bij borstkankertumoren. Zeer veelbelovende totale nieuwe aanpak van oestrogene gevoelige borstkankertumoren. En uit meerdere dierstudies blijkt dit medicijn ook te werken bij andere tumoren die oestrogeen gevoelig zijn. >>>>>>>lees verder  

Nieuwe gegevens uit de MONALEESA-3 studie na een follow-up van eerdere studieresultaten laat zien dat fulvestrant en ribociclib (een zogeheten CDK4/6 remmer) samen een verbetering geeft van 10% in de overall overleving in vergelijking met een placebo, ondanks het feit dat het meerendeel van de borstkankerpatiënten meerdere andere behandelingen hebben gehad voordat ze aan deze behandeling begonnen. Na 5 jaar waren er minder recidieven of progressie van de ziekte met een verbetering van 15% in de totale overleving.
Vergelijkbare resultaten werden gezien met palbociclib plus fulvestrant in de PALOMA-3 studie, dat nu resultaten heeft van een lange follow-up na 73 maanden. 
Deze twee studies benadrukken dat het gebruik van CDK4/6-remmers bij deze groep van borstkankerpatiënten vooral ook in de eerstelijns moet plaats vinden.>>>>>>>lees verder

Resultaten uit 
de Olympia studie laat zien dat wanneer borstkankerpatiënten met een BRCA 1 en/of BRCA 2 mutatie of daarop gelijkende erfelijke afwijking na operatie en chemo de parpremmer Olaparib krijgen als medicijn dan verbetert dat de ziektevrije tijd op 3-jaars meting met 9 procent in vergelijking met een placebo. En ziektevrije overleving zonder uitzaaiingen verbeterde met 7 procent in vergelijking met een placebo op 3-jaars meting. dat is overall volgens de onderzoekers een verbetering van 39% in IDFS = invasieve ziektevrije overleving en is 9 procent een verbetering van 43% in ziektevrije overleving overall. Een zeer grote verbetering dus. >>>>>>>lees verder

Uit de eerste resultaten van de 
WSG-ADAPT HR-/HER2+ studie: na operatie (en na 12 weken standaard immuuntherapie met chemo) bij patiënten met hormoonreceptor (HR)-negatieve, HER2-positieve borstkanker,met aanvullende immuuntherapie met pertuzumab en trastuzumab plus paclitaxel werd de ziektevrije tijd en overall overleving vergeleken met pertuzumab / trastuzumab alleen, dus zonder chemo (paclitaxel). Heel verrassend was er in recidiefvrije tijd en overall overleving niet zo'n groot verschil tussen beide groepen, vooral als in de eerste 12 weken een complete remissie was bereikt. Onderzoekers denken dan ook dat voor veel borstkankerpatiënten naast de immuuntherpaie (HER@ blokkade) geen verdere chemo na de eerste drie kuren nodig zou zijn.>>>>>>>lees verder

Aanvullend op eerdere resultaten werden op ASCO 2021 de resultaten van de 
MINDACT trial gepresenteerd. Onderzoekers onderzochten verder wat de effecten waren van het gebruik van de 70 genentest voor hoog risico groepen, laag risico groepen en heel laag risico groepen op overall overleving en kansen op een recidief bij borstkankerpatiënten. Grote groepen patiënten zouden hormoontherapie eigenlijk ook niet nodig hebben gezien de nagenoeg gelijke overall overleving van afgerond 98 procent  voor beide groepen uit de hele lage risicogroep.>>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak   

Groene thee - epigallocatechin-3-gallate (EGCG) extract vergroot respons van bestraling, vermindert bijwerkingen en geeft langere progressievrije ziekte (33 vs 10 procent) en betere overall overleving bij longkankerpatiënten die bestraald waren.>>>>>>>lees verder.

Uit een grote meta-analyse wordt bevestigd wat al eerder in verschillende studies is aangetoond. Mensen met een tekort aan vitamine D (25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D3 ook wel calcifediol genoemd)) in hun bloed lopen groter risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus (Covid-19). Mensen met voldoende vitamine D in hun bloed blijken juist beschermd te zijn tegen ernstig ziek worden. Suppletie met vitamine D kan dus heel zinvol zijn. De Engelse onderzoekers van deze meta-analyse pleiten voor suppletie van vitamine D bij kwetsbare groepen.>>>>>>>lees verder 

Coronavirus - COVID-19 :  

Vaccinatie vermindert het risico op een infectie met het coronavirus - Covid-19. De natuurlijke immuniteit van een eerdere infectie beschermt echter nog veel beter; vijf tot zeven keer. Dit toont groot onderzoek aan uit Israel. >>>>>>>lees verder

De Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY)-studie heeft aangetoond dat de combinatie van 2 monoklonale middelencasirivimab en imdevimab, ook wel REGEN-COV genoemd, het risico op overlijden vermindert (30 vs 15 procent)  wanneer het wordt toegediend aan patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met ernstige COVID-19 en die zelf daarvoor geen natuurlijke antilichaamrespons - antistoffen tegen het coronavirus hebben ontwikkeld.>>>>>>>lees verder 

Uit een aantal Nederlandse studies blijkt dat transplantatiepatiënten, patiënten met immuunstoornissen en patiënten met kanker horen bij de kwetsbare groepen voor wie COVID-19 extra gevaarlijk kan zijn en uit de eerste resultaten van 6 verschillende studies blijkt dat bij deze groep van kwetsbare patiënten de vaccins onvoldoende of soms helemaal niet werken. >>>>>>>lees verder

Een grote Engelse studie onder totaal 43 338 COVID-19-positieve patienten laat een 2x zo groot risico zien op ziekenhuisopname of spoedeisende hulp voor patiënten met COVID-19 die besmet waren met de delta-variant in vergelijking met de alfa-variant. 5,7 procent versus 4,2 procent. Deze verschillen werden procentueel gezien bij zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden die in het ziekenhuis waren opgenomen. Al was 74 procent van alle patiënten wel gevaccineerd tegen 26 procent niet gevaccineerd.>>>>>>>lees verder

Boeken: klik hier voor het boek Surviving Terminal Cancer van Ben Williams, die 25 jaar geleden genezen bleek van zijn hersentumor Glioblastoma met een aanpak van bekende huis tuin en keuken medicijnen en bepaalde voedingssupplementen. Ook de Volkskrant had hierover een mooi artikel.>>>>>lees verder

Preventie:
 
Raadpleeg ook literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar>>>>>>lees verder


ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 


Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Vragen

Tot slot: op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een smartwatch of beter misschien laserwatch waarmee u zelf thuis in combinatie met capsules bremachlorofyl PDT - Fotodynamische Therapie kunt geven op de bloedvaten.  Andrei Reshetnickov, de wetenschapper die bremachlorin producten ontwikkelt uit pure spirulina, heeft samen met Eddy een smartwatch daarvoor speciaal laten maken met de juiste golflengtes. Enkele patiënten zijn daar al mee bezig. De mond- en neusspray tegen het coronavirus, ook ontwikkeld door Andrei kan overigens ook nog altijd besteld worden bij Eddy.>>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen:  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Nieuwe Facebookberichten uit onze nieuwsbrief zouden te lezen moeten zijn op de website van Stichting Overleven. Zij selecteren nieuwsberichten uit onze nieuwsbrief en zetten die dan op hun facebookpagina. 
 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Als u problemen hebt met inloggen, klik op wachtwoord vergeten en dan lukt het meestal wel. 

Beter is wellicht rechtstreeks op dit rekeningnummer een donatie te doen mocht u ons willen helpen financieel, er gaat vaak iets mis met een donatie via ons donatieformulier. 

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 september 2021. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos , waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 28 augustus 2021"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>