Beste mensen,

Hier onze laatste nieuwsbrief van kanker-actueel van 2020.

Ik wil iedereen ondanks alle ellende met het coronavirus toch fijne feestdagen toewensen. En ik hoop dat iedereen het lukt om er toch iets fijns van te maken met uw eigen familie en vrienden. 

Verder heb ik afgelopen weken op sommige dagen de computer niet kunnen gebruiken omdat ik last heb van neurologische uitvalverschijnselen, vooral in mijn handen en armen. Gelukkig niet in mijn hoofd hoewel ik wel 1x helemaal duizelig werd en op de grond moest gaan zitten. Maar goed ik ben natuurlijk vroeger bestraald en heb chemo gehad. Mijn huisarts maakte zich niet erg ongerust. 

Maar door dat alles zijn er niet zo heel veel nieuwsberichten, al zitten er wel een paar interessante bij. 

De berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Klik op Immuuntherapie voor artikelen over immuuntherapie

Circulerend tumor-DNA in het bloed voorspelt de reactie op een behandeling met het anti-PD medicijn Atezolizumab bij spierinvasief urineleiderkanker en blaaskanker na een cystectomie - operatie. Postoperatief circulerend tumor-DNA (ctDNA) blijkt sterke aanwijzingen te geven bij het identificeren van patiënten met spierinvasief urineleiderkanker (urotheelcarcinoom) en blaaskanker die het meest baat zouden hebben bij aanvullend immuuntherapie met atezolizumab.>>>>>>>lees verder

Nieuwe studiegegevens bevestigen dat immuuntherapie met pembrolizumab als eerstelijns na diagnose superieur is aan chemo voor progressievrije overleving bij darmkankerpatiënten (met hoge waarden van microsatellite-instability high/mismatch repair deficient (MSI-H/dMMR), die niet eerder waren behandeld. Onder de patiënten met een algehele respons had op de 2-jaars meting 83 procent van de pembrolizumabgroep nog een klinische kankervrije overleving tegenover 35 procent van de patiënten uit de chemotherapiegroep die goed hadden gereageerd op de chemo. >>>>>>>lees verder 

De FDA - Food and Drug Administration heeft een vaste dosis van 1500 mg durvalumab (Imfinzi) goedgekeurd, voor het toedienen om de 4 weken voor de behandeling van niet operabele niet-kleincellige longkanker stadium III na chemoradiatie behandelingen en voor eerder behandelde gevorderde blaaskanker. Eerder was toestemming gegeven voor twee wekelijkse toediening. durvalumab (Imfinzi) is een immuuntherapeutisch medicijn dat gericht werkt op de PD-1 receptoren.>>>>>>>>lees verder  

FDA verleent versnelde goedkeuring aan pembrolizumab ( Keytruda) voor lokaal terugkerende inoperabele of uitgezaaide triple-negatieve borstkanker gebaseerd op de resultaten uit de KEYNOTE-355 (NCT02819518) studie, een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde fase III studie bij patiënten met lokaal recidiverende inoperabele of uitgezaaide triple negatieve borstkanker (TNBC), die niet eerder waren behandeld met chemotherapie in de gemetastaseerde setting.>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn nivolumab plus ipilimumab na operatie van een melanoom stadium IV waarbij geen aantoonbare ziekte meer aanwezig was na de operatie gaf veel betere recidiefvrije overleving in vergelijking met of nivolumab als monotherapie of een placebo. 2-jaars recidiefvrije overleving was voor de combinatiegroep 70 procent (range 55·1%–81·0 %) terwijl voor nivolumab alleen de recidiefvrije overleving 42 procent was (range 28·6%–54·5 %). Voor de placebogroep was de recidiefvrije overleving nog een stuk lager 14 procent (range 5·9%–25·7%).>>>>>>>lees verder 

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen: 

Vormen van kanker met een K-ras mutatie zijn heel moeilijk te behandelen met de tot nu toe beschikbare behandelingen voor vormen van kanker. Zelfs immuuntherapie heeft nauwelijks effect bij deze vormen van kanker waaronder vooral bij alvleesklierkanker en longkanker en bepaalde vormen van darmkanker deze K-ras mutaties voorkomen. Uit verschillende studies blijkt dat vooral glucose en glutamine hierin een grote rol spelen omdat die een cruciale rol spelen in het apoptoseproces van cellen.>>>>>>>lees verder

Door de nadruk op de zorg voor de patiënten die besmet zijn met het coronavirus - Covid-19 komt andere reguliere zorg in de verdrukking. Vooral kankerpatiënten betalen hiervoor de rekening. Vooral omdat diagnoses te laat kunnen worden gesteld omdat patiënten zich niet melden of kunnen melden voor een onderzoek. De Volkskrant heeft alles op een rijtje gezet in een groot artikel. Ik heb heel veel links naar studies en analyses toegevoegd aan dat artikel>>>>>>>>lees verder

Na eerdere artikelen over de belangenverstrengeling van mensen als Ab OsterhausJaap van Dissel, Feike SijbesmaJan Kluytmans en Diederik Gommers komt Follow the Money vandaag met onderstaand artikel. Omdat je voor de artikel van Follow the Money moet betalen hier een artikel in het Algemeen dagblad over het laatste artikel.>>>>>>>lees verder

Borstkanker:

Uit de eindevaluatie van de SOLAR-1 studie blijkt dat alpelisib in combinatie met fulvestrant  geen statistisch significant verschil geeft in overall overleving. Maar het verschil is wel dusdanig groot (8 maanden tot 14 maanden voor patienten met lever en longuitzaaiingen) en voor met name de vrouwen met een PIK3CA mutatie dat het toch zinvol is om deze combinatiebehandeling aan te bieden aan vrouwen met uitgezaaide borstkanker HR pos. en Her2 neg.>>>>>>>lees verder 

Uit een prospectieve observatie studie blijkt dat de voorspellende waarde van perifere bloedlymfocyten voor met name progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met gevorderde borstkanker alleen statistisch significant was voor borstkankerpatiënten met een HER2-positieve ziekte en die daarvoor ook werden behandeld met anti-HER2 medicijnen (bv Herceptin - trastuzumab). Hoewel bij alle deelnemende borstkankerpatiënten meerdere subtypen van perifere bloedlymfocyten werden getest, bleken dus alleen perifere circulerende tumorlymfocyten (pCTL) voorspellend te zijn voor de progressievrije ziektetijd (PFS) bij de Her2 positieve borstkankerpatiënten.>>>>>>>lees verder

Neuroblastoma:

De FDA - Food and Drug Administration geeft op basis van twee relatief kleine studies een versnelde goedkeuring aan de combinatie behandeling van het anti-lichaam medicijn naxitamab plus Granulocyte- Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) voor hoog-risico neuroblastoom in het bot of het beenmerg.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19:

Een groep artsen heeft de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht om aandacht te vragen voor de volgens hen wel erg verregaande coronamaatregelen. De stichting Artsen Covid Collectief vindt vooral dat er meer onderzoek moet komen naar geneesmiddelen die huisartsen aan coronapatiënten mogen voorschrijven, zegt mede-oprichter en internist Evelien Peeters tegen het Algemeen DagbladZe wijst daarbij bijvoorbeeld naar onderzoeken waaruit blijkt dat vitamine D en ontwormingsmiddel ivermectine een positief effect hebben.>>>>>>>lees verder

Door de nadruk op de zorg voor de patiënten die besmet zijn met het coronavirus - Covid-19 komt andere reguliere zorg in de verdrukking. Vooral kankerpatiënten betalen hiervoor de rekening. Vooral omdat diagnoses te laat kunnen worden gesteld omdat patiënten zich niet melden of kunnen melden voor een onderzoek. >>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak

Zie onder complementair en klik daar door op de artikelen. Er staan daarin honderden artikelen>>>>>>>lees verder

Probiotica - Melkzuurbacteriën worden door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de WHO - Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als "levende micro-organismen die, wanneer ze in voldoende hoeveelheden worden toegediend, de gastheer een gezondheidsvoordeel opleveren". In een studie zijn deze klinische richtlijnen onderzocht als het bewijs voor het gebruik van probiotica bij vijf gastro-enterologische aandoeningen, waaronder Clostridioides difficile-gerelateerde ziekteninflammatoire darmziekteprikkelbare darmsyndroominfectieuze gastro-enteritis en necrotiserende enterocolitis. Deze ziektetoestanden zijn geselecteerd omdat het aandoeningen zijn waarvoor vaak probiotica - melkzuurbacteriën worden overwogen. De richtlijnen kunt u vinden in dit artikel>>>>>>>>lees verder

Preventie:  

Patiëntenervaringen:  

Al heel veel jaren kennen Tineke en ik elkaar. Zij heeft kanker, multiple myeloma, maar houdt dat best goed onder controle met gezonde levensstijl, gezonde voeding en een paar bepaalde voedingssupplementen naast soms een reguliere behandeling. Paar weken geleden stuurde zij het verhaal van Wim Verbeek maar later stuurde ze ook haar mening over het Levenseinde, 'geïnspireerd' door wat er allemaal gebeurt in deze coronacrisis met mensen die bv alleen wonen door welke oorzaak dan ook. Tineke haar verhaal is gepubliceerd op de website van Transpersoonlijk.net Zij had een interview met een man die jaren geleden zijn vrouw verloren had aan kanker.>>>>>>>lees verder

Boeken: Rob vroeg mij zijn nieuwe boek op onze site te vermelden: Fytotherapie bij Kanker. Compendium van 500 kruiden die ondersteunen bij kanker. Auteur Rob Hamers.>>>>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer veel nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar>>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen:  

Ik vraag me af of er meer mensen zijn die aan de ervaringen van Wim Verbeek iets zouden kunnen toevoegen.

Het zijn vaak de onbegrepen klachten die het moeilijk maken om het ‘gewone leven’ weer op te pakken na een opname op de Intensive Care. Klachten die na verloop van tijd niet meer direct meetbaar zijn of direct zijn toe te schrijven aan deze gebeurtenis. Een aantal mensen ontwikkelt na verloop van tijd een Post Traumatische Stress Stoornis die dan de lading van deze vaak onbegrepen klachten moet dekken. Maar wat kun je hier nu aan doen? Schrijf uw reactie onderaan het artikel of stuur uw reactie naar mijinfo@kanker-actueel.nl en zal dat dan, al of niet anoniem, toevoegen aan Wim zijn verhaal.>>>>>>>lees verder

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Tot slot: er waren problemen met het donatieformulier. Als mensen aangaven een donatie te willen doen kregen ze een foutmelding en werd de donatie niet bijgeschreven. Het probleem was dat de 'Keysleutels' waren verlopen per 1 december 2020 en de Rabobank ons daarvan niet op de hoogte had gesteld. Maar is sinds afgelopen vrijdag opgelost heb ik van de technisch beheerder begrepen. 

Facebook is voor iedereen wel in te zien, maar ik kan nog steeds geen nieuwe berichten plaatsen of reageren op berichten.

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Als u problemen hebt met inloggen, klik op wachtwoord vergeten en dan lukt het meestal wel. 

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U. 

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal de nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 maart 2021. Mocht u dit jaar nog gebruik willen maken van de ANBO regeling doneer dan direct op onze bankrekening voor 31 december 2020.  De volgende incasso vindt namelijk pas plaats op 1 maart 2021. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikelhttps://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Eindejaars nieuwsbrief van 21 december 2020"

  • Rens Vlaar :
    Hallo Kees, Klinkt toch wel wat verontrustend, neurologische uitvals verschijnselen. Ik hoop dat je dit nog wel kan lezen, cq openen. Een prettige jaar wisseling en heel veel gezondheid toegewenst.

    Groeten, Rens

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>