Beste mensen,  

Voor mij is het nieuwsbericht van de maand een studiepublicatie dat meer dan de helft van de door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) toegelaten medicijnen tegen kanker uit de periode van 1995 tot 2020 geen duidelijke bewezen toegevoegde waarde hebben in de klinische praktijk. Is een negatief bericht maar ik vind dat zo schokkend te lezen dat ik dat artikel van de maand noem.

Daar tegenover in deze nieuwsbrief ook hele positieve publicaties zoals een voorspellende urinetest bij prostaatkanker en voorspellende ctDNA test bij alvleesklierkanker. Ook de podcasts van voedingsgeneeskunde met o.a. de Lust en Last van de prostaat geven veel mooie informatie over leefstijl en voeding en voedingssuppletie.
En niet te vergeten is er meer en meer aandacht voor ons darmmicrobioom met ook enkele studies in deze nieuwsbrief vermeld. Een boekentip van een hartchirurg en heel goed nieuws van een vaccin tegen steeds terugkerende urinewegontstekingen / blaasontstekingen bij vooral vrouwen.   

Dus ook weer genoeg positiefs te lezen. Scroll maar verder in deze nieuwsbrief. 

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 

Specifieke immuungenen van uitgezaaide oogmelanoom (uveaal melanoom) voorspellen de resistentie en gevoeligheid voor immuuntherapie met TIL therapie (adoptieve tumor-infiltrerende lymfocyten therapie)  bij een aantal van deze patiënten. Een oogmelanoom wordt gezien als een 'koude tumoren lijkt daarom niet gevoelig voor immuuntherapie met anti-PD medicijnen - Checkpointremmers. Echter uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel degelijk een aantal patiënten met uitgezaaide oogmelanoom immuunkenmerken hebben en gevoelig blijken voor immuuntherapie met TIL therapie. Uit een biopt zou die gevoeligheid moeten blijken. >>>>>>>>lees verder

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen

Nederlandse onderzoekers schrijven op de website van het NKI dat niet alleen in de darmen miljoenen bacteriën leven maar dat sommige bacteriën zich ook verplaatsen door het lichaam en zich nestelen in uitgezaaid tumorweefsel van bijna alle vormen van kanker. In hun studie vonden ze 26 verschillende vorm en van kanker waarin bacteriën leven.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek hebben van die bacteriën in tumorweefsel een gedetailleerde catalogus samengesteld. De meeste bacteriën leven in tumorweefsel van kanker dat is uitgezaaid.>>>>>>>lees verder

Meer dan de helft van de kankermedicijnen die in de periode van 1995 tot 2020 zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hebben geen duidelijke bewezen toegevoegde waarde in de klinische praktijk. Bij 41 procent van de goedgekeurde kankermedicijnen was zelfs sprake van een negatief effect. Dit geldt vooral voor medicijnen die zijn goedgekeurd via speciale ‘snelle’ toelatingsprocedures (expedited "fast track" pathways). Het Nederlandse onderzoek uitgevoerd door vier onderzoekers van de Universiteit van Utrecht geeft ook aan dat bij veel onderzochte kankermedicijnen via het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) .>>>>>>lees verder

Alvleesklierkanker:

Een vloeibare biopsie gericht op tumorexomen (tumorblaasjes en natuurlijke blaasjes) en gecombineerd met een ctDNA test gericht op de tumormarker CA-19 onderscheidt met een betrouwbaarheid van 97 procent  alvleesklierkankerpatiënten in stadium 1 en 2 van gezonde mensen zonder kanker. Blijkt uit internationaal onderzoek en de resultaten werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research (AACR) in 2024.>>>>>>>lees verder

Wat de twee Belgische onderzoekers Olaya Lara en Pauline Janssen samen vonden zou wel eens een grote impact kunnen hebben hoe alvleesklierkanker is te voorkomen. Uit hun recente studie op muizen blijkt dat het gericht aanpakken / verwijderen van het eiwit xCT niet alleen de groei van tumoren kan verminderen, maar ook kan helpen bij het reguleren van de ontstekingsreactie en het verbeteren van de gemoedstoestand.>>>>>>>lees verder

Borstkanker


ESR1-mutatie blijkt een slechte prognostische factor bij patiënten met borstkanker ER+ en Her neg.. Dat blijkt uit de resultaten van ctDNA testen bij aanvang van de behandeling met palbociclib, na 1 behandelingskuur en wanneer de patiënten progressie van hun ziekte waarnamen. Dat blijkt uit de eindresultaten van de TREnd-studie.>>>>>>>>lees verder


Darmkanker, Ziekte van Crohn:

Een poeptransplantatie via een sonde met bewerkte ontlasting van gezonde donoren in de darmen van chronisch zieke mensen met de ziekte van Crohn (Clostridiodis difficile) onderdrukt de resistentie tegen bv antibiotica en nog beter doet de bacteriën die de resistentie veroorzaken verdwijnen. Ook blijkt uit een test na drie jaar bij de behandelde patiënten dat de resistentie nog steeds was opgeheven. Dat blijkt uit onderzoek van Liz Terveer, arts-microbioloog bij het LUMC en hoofd van de Nederlandse Donor Feces Bank (NDFB).>>>>>>>>lees verder

Niet-kleincellige longkanker:

Uit twee gerandomiseerde studies waarin bij patiënten met nog onbehandelde gevorderde uitgezaaide niet-kleincellige longkanker met EFGR positieve expressie de TKR-remmer Osimertinib als eerstelijns behandeling werd vergeleken met gefitinib en daarna als onderhoudsbehandeling met alleen Osimertinib liet minder hersenuitzaaiingen zien maar de overall overleving bleef min of meer gelijk. Alhoewel de verschillen die werden gezien wel in het voordeel waren van osimertinib. Dat blijkt uit de resultaten van de fase II gerandomiseerde APPLE trial en was eerder gebleken uit de fase III gerandomiseerde FLAURA trial.>>>>>>lees verder

Prostaatkanker:

Urinetest met 18 genen test voorspelt beter of prostaatkanker zich als hooggradig zal ontwikkelen in vergelijking met de eerdere MSP2 test. De urinetesten zijn bedoeld om mannen met verhoogde niveaus van prostaatspecifiek antigeen (PSA) te evalueren om te helpen bepalen of zij risico lopen op agressieve hooggradige prostaatkanker (Gleasonscores hoger dan 5 bv) en daarom aanvullende vervolgtesten nodig hebben, zoals biopsieën of in beeld brengen via bv een MRI of scans.>>>>>>>lees verder

Op verzoek van Hugo, ervaringsdeskundige met prostaatkanker, plaatsen we hier de podcast: De Lust en Last van de Prostaat metmedewerking van uroloog en medisch seksuoloog Dr. Melianthe Nicolai (werkzaam in AvL - Anthonie van leeuwenhoek) en voorzitter van de MBGO orthomoleculair therapeut Jeroen de Haas. Ook Jeroen de Haas is net als Hugo ervaringsdeskundige met prostaatkanker.  Ivonne Papot is gesprekleider van deze podcastafleveringen. De insteek is het breed informeren van mannen over de prostaat. Daarbij komen anatomie, fysiologie en pathologie aan bod. Er wordt verder aandacht besteed aan de mogelijkheden tot preventie en behandeling van goedaardige prostaatvergroting en kwaadaardige prostaataandoeningen - prostaatkanker.>>>>>>>lees verderCambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak   


Als aanvulling op studieresultaten van een eerdere grotere studie zijn de resultaten toegevoegd uit een kleinschalige studie waarin 21 borstkankerpatiënten met gevorderde uitgezaaide borstkanker 8 weken lang onder begeleiding een plantaardig dieet volgden en cardiometabolische, hormonale en tumormarkers werden beoordeeld bij aanvang, op 4 weken en op 8 weken en werden vergeleken met 11 vrouwen die alleen beste zorg kregen.  Met verrassende resultaten voor slechts 8 weken een plantaardig dieet.>>>>>>>>lees verder

Boeken

Blijf weg van mijn operatietafel.
Handboek gezonde stofwisseling om gewicht te verliezen, ziekte te voorkomen en je iedere dag opperbest te voelen. Auteur Philip Ovadia

“Ik ben chirurg, maar toch wil ik je smeken om er alles aan te doen om mij nooit nodig te hebben. Blijf alsjeblieft weg van mijn operatietafel. Via dit boek hoop ik mijn beroep overbodig te maken. Ik wil ervoor zorgen dat levensreddende hartoperaties niet meer nodig zijn en dat te jong overlijden niet meer voorkomt.” >>>>>>>lees verder

Personalised Medicin:

Afgelopen vrijdag 19 april 2024 gaf Prof. Philip Salem MD in de Rietwijker, polikliniek van het Amsterdamse VUmc, een lezing over zijn succesvolle aanpak met een gepersonaliseerde driestaps behandeling (ICTriplexvan uitbehandelde patiënten met uitgezaaide gevorderde en/of niet operabele vormen van kanker. ICTriplex bestaat uit een combinatie van immuuntherapietargeted therapie en chemotherapie indien nodig. In de aankondiging van de lezing staan links naar de studie met ICTriplex en wie Philip Salem MD is.>>>>>>>lees verder

Patiëntenervaringen
: Arantxa is nu zeg een maand bezig met de waterstofmachine en ze vertelde me gisteren nog dat ze beter slaapt en ze daardoor zich ook minder moe voelt.>>>>>>>>lees verder

Preventie:

Uit vervolgonderzoek van totaal 9 jaar blijkt dat het oraal in te nemen uromune vaccin (eerder MV140 genoemd) bijzonder effectief is in het elimineren van steeds terugkerende urineweginfecties (rUTI) (blaasontstekingen). Nu blijkt uit de resultaten van de follow-up studie met 89 patiënten (72 vrouwen en 17 mannen) van 18 tot 87 jaar (gemiddelde leeftijd 56) met recidiverende urineweginfecties aan te tonen dat meer dan de helft van de deelnemers (54 procent) gedurende al die 9 jaar geen enkele urineweginfectie meer heeft gekregen. De mediane recidiefvrije tijd was 4,5 jaar voor alle deelnemers. Wat de veiligheid betreft, zegt hoofdonderzoeker uroloog Bob Yang dat er geen nadelige effecten of andere zorgen zijn vastgesteld.>>>>>>>lees verder

Fysiek actieve mensen hebben een lager risico op bepaalde slapeloosheidssymptomen en extreme slaapduur, zowel lang als kort in vergelijking met lichamelijk minder actieve mensen. Blijkt uit grote Europese studie de ECRHS III genoemd.>>>>>>lees verder

Coronavirus - Covid-19

Uit een gerandomiseerde grote studie blijkt dat in Japan de sterfte van kankerpatienten is toegenomen. Wat het type kanker betreft was er in 2021 en/of 2022 een toename in eierstokkanker (+7,6% in 2021 en +9,7% in 2022), leukemie (+8% in 2022), prostaatkanker (+5,5% in 2022), lip/mond/slokdarmkanker (+1,9% in 2022) en alvleesklierkanker (+2% in 2022). Per leeftijdsgroep was de oversterfte het sterkst in 2021 en 2022 bij 75-79 jarigen en in 2022 bij 80-84 jarigen.>>>>>>>>lees verder

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nlEn als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.  De oude facebook pagina functioneert niet meer.

Tot slot: van mensen die afgelopen vrijdag bij de lezing van Philip Salem MD in het VUmc zijn geweest begreep ik dat een behandeling met zijn drietrapsaanpak meer dan een half miljoen euro kost op jaarbasis. Ik vind het echt absurd als ik deze prijzen hoor van op zich helemaal niet zulke ingewikkelde behandelingen. Helaas heb ik hier geen invloed op. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er sowieso in het algemeen behoorlijk misbruik gemaakt wordt van 'naar genezing zoekende, soms radeloze' kankerpatiënten. En dat doet me verdriet als genezen ex-kankerpatiënt. Maar ja wie ben ik.

Wie onze artikelen waardeert wil misschien ons helpen met een donatie. Zoals u weet hebben wij een ANBI status en is uw gift eventueel aftrekbaar.

O
ns rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. Elk bedrag is welkom

Rond 1 juni 2024 wordt de automatische incasso uitgevoerd van onze vaste donateurs. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Kees Braam, webmaster, namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 21 april 2024"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>