Beste mensen, 

Hier weer een nieuwsbrief van kanker-actueel. Met voor mij twee belangrijke artikelen / publicaties van de maand. Een nieuwe precisie bestralingsmachine en enkele studies over immuuntherapie met een zogeheten Zelfmoordgentherapie. Met daarnaast ook een update van mijn ervaringen met de waterstoftherapie. Een informatieve nieuwsbrief met een aantal mooie artikelen en voor veel mensen zit er wel iets interessants bij denk ik. 

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie  

In bloed circulerend L-Arginine voorspelt de overleving van kankerpatiënten die worden behandeld met immuuntherapie met anti-PD medicijnen - checkpointremmersLage ARG-waarden (ADMA - asymmetrische dimethylargininebij de start van de behandeling (<42 M) werden statistisch significant en onafhankelijk geassocieerd met een slechtere prognose op progressievrije overleving en algehele overleving. Patiënten met hoge / normale ARG-waarden (ADMA - asymmetrische dimethylarginine) hadden betere progressievrije overleving en algehele overleving.>>>>>>>lees verder 

Immuuntherapie met een zogeheten Zelfmoordgentherapie (gemoduleerd verkoudheidsvirus plus injectie in de prostaat met valacyclovir een medicijn tegen het herpesvirus) geeft meer dan uitstekende overall overleving voor prostaatkankerpatiënten met laag en gemiddeld/hoog risico. De resultaten uit een fase II studie laten een algehele 5-jaarsoverleving zien van 97% en 94% in twee patiëntengroepen, wat volgens deze onderzoekers een verbetering is van de mediane overall overleving met 20% in vergelijking met resultaten uit eerdere studies met radiotherapie en hormoontherapie bij dezelfde groep van patiënten. 62 van de 66 patiënten hadden na 5 jaar nog geen aantoonbaar recidief. >>>>>>lees verder

Uit een fase II studie blijkt dat bij zwaar voorbehandelde patiënten met triple negatieve borstkanker (N = 28) het gebruik van stereotactische lichaamsradiotherapie (SBRT) in combinatie met een intratumorale injectie met valacyclovir, een medicijn tegen het herpesvirus en systemische vorm van immuuntherapie met  het anti-PD medicijn pembrolizumabtoch nog hoopvolle resultaten kunnen worden bereikt bij deze groep van borstkankerpatiënten waarvoor maar weinig hoop meer was. Zij hadden alle beschikbare behandelingen al gehad. Van de patiënten waar effectiviteit bij werd gezien leefde nog 66,7 procent op 1 jaar tegenover 19,5 procent bij wie de behandeling niet aansloeg.>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Tot voor kort was de MRidian,  een bestralingsapparaat met een geïntegreerde MRI-scanner, waarmee precisie bestraling kon worden toegepast bij vele vormen van kanker alleen in het VUmc in Amsterdam  beschikbaar in Nederland. Inmiddels is een andere precisie bestralingsmachine, de Varian Ethos, in gebruik genomen in het Medisch Spectrum Twente. Met die machine wordt de radiotherapie - bestraling gecombineerd met beelden van eerder gemaakte CT-scans en Pet-scans met hulp van AI - Artificial IntelligenceDaardoor kan de precisiebestraling razendsnel worden aangepast en kunnen veel meer patiënten bestraald worden per dag. Voorlopig worden in het MST alleen prostaatkankerpatiënten daarmee behandeld, maar het is wel de bedoeling dat ook andere vormen van kanker hiervoor in aanmerking komen.>>>>>>>lees verder

Afgelopen jaren heb ik contact gehad of heb dat nog steeds met kankerpatiënten waarbij het me opvalt dat de diagnose van de primaire tumor niet altijd 100 procent klopt met de gegevens verkregen uit een biopt en bloedonderzoek. Het komt soms voor (2 tot 17 procent blijkt uit de literatuur) dat bij de diagnose van een kankerpatiënt ook al sprake kan zijn van meerdere primaire tumoren in verschillende organen. Of dat vele jaren later een kankerpatiënt die al genezen is van een vorm van kanker een hele andere vorm van kanker ontwikkelt. Soms of misschien wel vaak wordt dat dan gezien als een recidief of uitzaaiing van de eerst vastgestelde primaire tumor, maar blijkt niet altijd terecht. In dit artikel een overzichtstudie en definitie van meerdere primaire tumoren en enkele andere studies gedaan bij specifieke vormen van kanker naar meerdere primaire vormen van kanker.>>>>>>>lees verder 

Ik kwam deze studie tegen waar nog patiënten aan mee kunnen doen om de pijn te verzachten van uitzaaiingen in de wervelkolomIn onze studie, de BLEND-RCT (randomized controlled trial), draaien we de volgorde van de operatie en de bestraling om en verkorten we de periode tussen deze 2 behandelingen tot een ’24-uursbehandeling’. Hierbij maken we gebruik van stereotactische bestraling in plaats van conventionele bestraling. Met een stereotactische bestraling geven we een hoge dosis straling heel nauwkeurig op de tumor, terwijl de bestralingsdosis op de omliggende weefsels, inclusief het operatiegebied, beperkt blijft. Op deze manier is de kans op schade aan de omliggende weefsels door bestraling kleiner en kan er binnen 1-2 dagen na bestraling al een operatie plaatsvinden.>>>>>>>lees verder


Blaaskanker

Een zo vroeg mogelijke diagnose van niet-spierinvasieve blaaskanker is heel belangrijk omdat zodra er sprake is van spierinvasieve blaaskanker dit meestal leidt tot een hoog risico op zeer belastende behandelingen en groot risico op overlijden als gevolg van blaaskanker. In een analytische review uitgevoerd naar literatuur die macroscopische beeldverbeteringsmodaliteiten beschrijft, worden de voordelen, beperkingen en bruikbaarheid van elk van deze verschillende technieken en behandelingen bij de diagnose en behandelingen van blaaskanker onderzocht en beschreven.>>>>>>>lees verder   

Onderzoekers hebben een overzicht gemaakt van voorspellende biomarkers bij niet-spierinvasieve blaaskanker. Naast de 6 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurde testen op eiwit biomarkers, bespreken ze ook nieuwe testen die gebruikmaken van genetische markers, epigenetische markers en exosomale markers. >>>>>>>>lees verder

Borstkanker
Diana stuurde me deze link waarin Kathleen McGee een petitie heeft opgezet om handtekeningen te verkrijgen om weer verder onderzoek te doen te krijgen naar het medicijn Erso bij hormoongevoelige borstkanker dat bij muizen extreem goede resultaten heeft laten zien met 99 procent effectiviteit binnen paar weken. Teken deze petitie: https://www.change.org/p/systems-oncology-possible-breast-cancer-cure-drug. Of in dit artikel over ERSO: >>>>>>>>>Lees verder

Darmkanker

Uit een sub-analyse van een gerandomiseerde open label fase III studie (N = 442) blijkt dat hoog gedoseerde Vitamine C naast chemo (mFOLFOX +/- bevacizumab) bij patiënten met uitgezaaide nog niet eerder voor de uitzaaiingen behandelde inoperabele darmkanker (stadium IV) met een RAS mutatie een betere mediane ziekteprogressieve tijd en een betere mediane overall overleving geeft. >>>>>>>lees verder

Hersentumoren

Uit een post-hoc analyse van de CATNON-studie  blijkt dat patiënten met een hersentumor van het type IDH1/2 wildtype astrocytoom graad 3 met moleculaire kenmerken van een glioblastoom in de klinische praktijk geen voordeel hadden bij de toevoeging van temodal - temozolomide (gelijktijdig, aanvullend of beide) aan radiotherapie - bestralingAlgehele overleving of progressievrije overlevingscijfers lieten in de praktijk geen effectiviteit zien van toevoeging van temodal - temozolide. Patiënten met een gemethyleerde MGMT-promotor hadden ook geen klinisch voordeel van de toevoeging van temozolomide.>>>>>>>lees verder

Longkanker

Een verslag van een case studie uit een fase II studie met totaal 603 deelnemende patienten waarvan bij 90 patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker al een abstract beschikbaar is. In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van de tyrosine kinase remmer Poziotinib. Deze patiënte bereikte in hele korte tijd (9 maanden) een complete remissie. Zelfs nadat ze eerste drie maanden was gestopt wegens de bijwerkingen. Een lagere dosering bij de hervatting zorgde al snel voor een gedeeltelijke remissie en in oktober 2021 werd een complete remissie gezien op de scans. Februari 2022 werd deze complete remissie bevestigd in nieuwe scan. Veel andere patiënten bereikten een gedeeltelijke remissie.>>>>>>>>lees verder 

Tyrosine Kinaseremmers (TKI)
 zijn medicijnen die er op gericht zijn de tumor te verkleinen en de tumorgroei te verminderen en daardoor de klachten van patiënten te verminderen. Bij longkanker met een EGFR mutatie zijn verschillende TKI remmers al geregistreerd en goedgekeurd om als eerstelijns behandeling te geven naast chemo of ipv chemo. We hebben een aantal Tyrosine Kinaseremmers (TKI) bij longkanker in alfabetische volgorde van de naam van het medicijn op een rijtje gezet.>>>>>>>>lees verder

Amivantamab (Rybrevant) en Lazertinib (LECLAZA®) samen gegeven bij gevorderde niet-kleincellige longkanker met EGFR-mutaties geeft goede resultaten, vooral bij die patiënten die al eerder osimertinib plus chemotherapie hadden gehad maar desondanks progressie van hun ziekte kregen of een recidief. Ongeveer een derde van de deelnemende patiënten in de Amivantamab plus Lazertinib groep bereikte alsnog minimaal een duurzame PR = gedeeltelijke remissie>>>>>>>>>lees verder  

Prostaatkanker


Bij patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker was het risico op het ontwikkelen van een tweede primaire vorm van kanker laag, gemiddeld 3 procent; het risico daarop was echter wel hoger bij degenen die waren behandeld met radiotherapie - bestraling in vergelijking met patiënten die geen radiotherapie hadden gekregen maar bv alleen een operatie. Het verschil was 3,7 procent versus 2,5 procent voor de patiënten die geen radiotherapie hadden gehad.>>>>>>lees verder

Behandeling met 
enzalutamide (Xtandi) verminderde het risico op progressie van prostaatkanker significant met 46,0% bij prostaatkankerpatiënten die gezien hun Gleasonscore en PSA waarden normaal gesproken in aanmerking zouden komen voor een wait-and-see beleid.>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

VITALITY OF LIFE BY PERSONALIZED MEDICINE Bruggen bouwen in het complementaire veld. 2 daags jubileumcongres in The Colour Kitchen-Zuilen in Utrecht georganiseerd om het 40-jarig bestaan van de NatuurApotheek en het 20+2 jarig bestaan van de Hahnemann Apotheek te vieren en vindt plaats op 2 en 3 september 2022. Zie in dit artikel programma en sprekers.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19.  

Uit nieuwe studies blijkt natuurlijke immuniteit opgelopen door een besmetting met de Omicron variant van het coronavirus - Covid-19 voor een veel betere bescherming (79 vs 23 procent) tegen een herinfectie door de BA-4 en BA-5 varianten te zorgen dan een van de gebruikte vaccins of boosters tegen de oorspronkelijke mutaties van het Covid-19 virus.>>>>>>>lees verder 

Ervaringsverhalen

Op 13 augustus jl. vierde Antoon zijn 75e verjaardag samen met zijn kinderen en kleinkinderen en zus en broer. Dat is natuurlijk geweldig. En Antoon heeft nog steeds een uitstekende kwaliteit van leven. Hij is nog steeds heel actief, doet bijna alles nog. Van de laatste chemokuren is hij helemaal hersteld en zijn bloedwaarden zijn weer gezakt naar normale waarden min of meer. Wie had gedacht oktober 1994. >>>>>>>lees verder

Wie wil weten hoe waterstoftherapie werkt met een mobiel apparaaat kan mijn verslag volgen. Ik ben 11 juli 2022 daarmee begonnen en heb een update gemaakt d.d. 16 augustus 2022 na 5 weken gebruik. Ik ervaar echt veel  verbeteringen:>>>>>>>>lees verder

Preventie


Het bevolkingsonderzoek naar longkanker waarover wij al in 2017 schreven, is van start gegaan melden alle Nederlandse media. Het is de bedoeling dat oudere mensen die gerookt hebben of nog steeds roken zich aanmelden voor het maken van een CT-scan. 400.000 Nederlanders krijgen uitnodiging voor maken van een CT-scan. In dit artikel meer informatie over dit bevolkingsonderzoek en resultaten uit eerdere studies naar longkanker als preventie.>>>>>>>lees verder

Vitamine D-suppletie gedurende vijf jaar, met of zonder omega 3-vetzuren, verminderde auto-immuunziektes met 22 procent, terwijl omega 3-vetzuursuppletie met of zonder vitamine D het aantal auto-immuunziekten met 15 procent verminderde. Zo schrijven onderzoekers van de grote VITAL studie in hun studierapport.>>>>>>>lees verder

Op de website van het artsencollectief.nl staat een brief van Dr. ir. R. Graaff, gepensioneerd onbezoldigd universitair hoofddocent bij Universitair Medisch Centrum Groningen en Universiteit Groningen en aangesloten bij “Center for Medical Micronutrient Supplementation” waarin hij het besluit van het Zorginstituut om vitamine D uit de basisverzekering te halen sterk bekritiseerd. Titel van zijn brief: Vitamine D. Kostenpost of preventie? >>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen en de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Tot slot:
18 augustus worden een paar plekjes huidkanker chirurgisch verwijderd. Ik heb geen idee hoe lang het zal duren voordat de wonden dicht zullen zijn. En of ik er veel last van zal hebben. Maar misschien neem ik wel weekje rust en doe mijn laptop niet open. Dan zullen mensen die wat vragen hebben misschien moeten wachten tot ik weer mijn laptop open doe. Maar misschien valt het allemaal mee. 

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 september 2022. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel:

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos , waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Bij de NatuurApotheek vindt u topkwaliteit medicinale paddenstoelpoeders en -extracten, westerse en Chinese kruiden en kruidenextracten en vele bijzondere middelen op advies van ons bekende behandelaars. De beste complementaire behandeling samen met uw behandelaar is onze ambitie. Vraag er naar bij de NatuurApotheek, www.natuurapotheek.com.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 17 augustus 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>