Beste mensen,

Hier weer een nieuwsbrief van kanker-actueel. Met voor mij artikel van de maand, want kan zoveel ellende voorkomen: 

Een nieuw ontworpen bloedtest van het bedrijf CellMaxlife blijkt heel succesvol in het vroegtijdig ontdekken van darmtumoren (100 procent nauwkeurigheid) en ontdekten 75 procent van de kwaadaardige poliepen>>>>>>lees verder 

De berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Klik op Immuuntherapie voor artikelen over immuuntherapie

De combinatie van op cisplatine gemcitabine gebaseerde chemotherapie met checkpointremmers - anti-PD medicijnen als vorm van immuuntherapie is en wordt nog steeds uitgebreid onderzocht bij urineleiderkanker - blaaskankerUit een veiligheidsstudie blijkt dat het gebruik van deze combinatiebehandeling van cisplatine gemcitabine met durvalumab vooraf en na een operatie van operabele spierinvasieve blaaskanker - urineleiderkanker de respons sterk verbetert met acceptabele bijwerkingen. Bij 52 van de 53 patiënten uit 58 totaal waarbij een operatie kon worden uitgevoerd konden de tumoren volledig worden weggehaald.>>>>>>lees verder 

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen: 

Zelflerende algoritmen leiden tot optimale ultrasone hyperthermie in het verwijderen en behandelen van kanker. 
Bij MR-HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) wordt de tumor met behulp van ultrageluid door verhitting heel lokaal weggebrand. Via een MRI wordt tegelijkertijd de temperatuur gecontroleerdHIFU = Ultra Sound is dus een manier van kleine tumoren verwijderen via hyperthermie - hitte opgewekt door ultrasone geluidsgolven. In Duitsland wordt deze methode al jaren toegepast.>>>>>>>>>lees verder 

Blaaskanker:

Enfortumab vedotin 
(EV) is een zogeheten antilichaam-geneesmiddelconjugaat gericht tegen Nectin-4 , een afwijking die bij veel vormen van kanker voorkomt. Enfortumab vedotin is goedgekeurd voor behandeling van uitgezaaide blaaskanker en urineleiderkanker (urotheelkanker). Maar welke factoren precies maken dat Enfortumab vedotin aanslaat is niet helemaal duidelijk. Dit medicijn richt zich op de NECTIN-4 expressie. Wetenschappers analyseerden aan de hand van bloedmonsters wanneer en bij welke subtypes van blaaskanker en urineleiderkanker de expressie van NECTIN-4 voorkwam en hoe dat de behandeling met Enfortumab vedotin beïnvloed.>>>>>>>>>lees verder 
  

Borstkanker:
 

Er komt opnieuw een studie bevolkingsonderzoek naar borstkanker om uit te zoeken of een nieuwe techniek tumoren beter zichtbaar kan maken. Dat onderzoek wordt de komende jaren gedaan bij de 80 duizend vrouwen met dicht borstklierweefsel, bij wie een mogelijke tumor op de gebruikelijke mammografie slecht zichtbaar is. Oncologen en met name radiologen vinden dit onderzoek onnodig en verspilling van geld.>>>>>>>>lees verder


Darmkanker:
Altijd is gedacht dat een HIPEC = hyperthermische intraperitoneale chemotherapie naast een operatie van uitgezaaide darmkanker met uitzaaiingen in het buikvlies de overall overleving zou verbeteren. Zo wordt een HIPEC bij in het buikvlies uitgezaaide eierstokkanker gezien als de enige genezende behandeling bij dat stadium van de ziekte. Echter nu blijkt uit een grote langjarige Europese studie waaraan ook diverse Nederlandse ziekenhuizen deelnamen dat op oxaliplatine gebaseerde hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) tijdens een zogeheten cytoreductieve chirurgie = een operatie waarbij zoveel mogelijk tumorweefsel wordt weggehaald en het buikvlies wordt schoongeschraapt geen extra overall overleving laat zien bij in het buikvlies uitgezaaide darmkanker.>>>>>>>lees verder 

Een nieuw ontworpen bloedtest van het bedrijf CellMaxlife blijkt heel succesvol in het vroegtijdig ontdekken van darmtumoren (100 procent nauwkeurigheid) en ontdekten 75 procent van de kwaadaardige poliepen>>>>>>lees verder 

Prostaatkanker:
Eindanalyse van de fase III studie TITAN (NCT02489318resultaten bevestigen dat Apalutamide (Erleada) plus hormoontherapie (ADT) het risico op een tweede recidief (ziekteprogressie) of overlijden ongeacht eerder gegeven hormoontherapie (ADT) of chemotherapie (docetaxel) als de eerste daaropvolgende levensverlengende therapie bij patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige prostaatkanker. sterk verbetert in vergelijking met een placebo. Overall overleving (OS) verbeterde met 35% minder risico op overlijden, dat toenam tot 48% minder risico op overlijden na correctie voor patiënten die overstapten van de placebogroep naar Apalutamide.>>>>>>>lees verder 

Uit de eindanalyse van de fase III studie ACIS blijkt dat  Apalutamide (Erleada)samen met abiraterone acetate plus prednison 31 procent minder risico geeft op overlijden voor patiënten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker in vergelijking met alleen abiraterone acetate plus prednison. Deze groep patiënten had ook geen chemo gehad maar alleen hormoontherapie tot ziekteprogressie optrad en met de behandelingen werd gestart.>>>>>>>lees verder

Moleculaire determinanten
, oftewel biomarkers zoals bepaalde genmutaties en eiwitexpressie van tumorweefsel van patiënten met niet uitgezaaide maar wel hormoonresistente prostaatkanker bepalen mede het succes van  Apalutamide (Erleada). Uit een retrospectieve studie bleek langdurige respons op apalutamide (APA) bij die patiënten waarbij bepaalde biomoleculaire gegevens werden vastgesteld en apalutamide reageerde beter op bepaalde mutaties en eiwitexpressie dan patiënten uit een placebogroep. Verschil in tijd tot ziekteprogressie was 40,5 maanden in Apalutamidegroep en 22 maanden in placebogroep.>>>>>>>lees verder 

Wanneer patiënten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker na ziekteprogressie ondanks abiraterone of enzalutamide alsnog immuuntherapie krijgen met het anti-PD medicijn pembrolizumab aanvullend op chemo (docetaxel) en prednison dan reageert daar op 1-jaars meting nog altijd meer dan de helft van de patiënten op met een daling van de PSA waarden en een respons op de behandeling. Echter van de 104 deelnemende patiënten stopten er 101 wegens de bijwerkingen en ziekteprogressie en slechts 3 patiënten waren op moment van analyse na mediaan 20 maanden nog bezig met de behandeling. Toch wordt op basis van deze resultaten een fase III studie opgestart als vervolg op deze studie.>>>>>>>lees verder


Coronavirus - COVID-19


Viruloog Jaap Goudsmit schreef het boek Vrij van coronahet begin van een nieuw tijdperk en Buitenhof had een gesprek met hem zondag 7 februari, 1e onderwerp. Goudsmit stelt dat de regering snel de adviezen van de Gezondheidsraad op moet volgen en direct alle 60 plussers moet vaccineren met alle beschikbare vaccins. Maakt hem niet zoveel uit wie welk vaccin krijgt. Dat van Astrazeneca of Moderna of Pfizer of desnoods Spoetnik V, Jaap Goudsmit zegt: ALLE vaccins werken 100 procent tegen ernstige ziekte. Vaccineer in hoog tempo binnen twee maanden alle 60 plussers voor de 1e keer. En herhaal dit bij dezelfde groep per 1 september tegelijk met de griepprikschema's. Daarnaast verbeter de sneltesten en al 1 maand na eerste vaccinprik kunnen nagenoeg alle maatergelen opgeheven worden, want de druk van de ziekenhuizen is er af dan. >>>>>>>>>lees verder

Uit de tussenresultaten van een grote fase III studie blijkt het Russische Sputnik V-vaccin 91,6% effectief tegen symptomatische Covid-19 en 100% effectief tegen ernstige en matige ziekte veroorzaakt door het coronavirus - Covid-19. De voorlopige resultaten zijn dinsdag in The Lancet gepubliceerd en zijn gebaseerd op gegevens verzameld van 19.866 deelnemers, van wie ongeveer driekwart (14.964) twee doses van het vaccin kreeg en een kwart (4.902) een placebo.>>>>>>>lees verder

Wanneer mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus - Covid-19 maar niet hoefden te worden opgenomen in het ziekenhuis maar thuis onder teozicht en begeleiding konden uitzieken en zij daarbij zink of hoge dosis vitamine C of beide voedingssupplementen samen gebruikten dan was het effect op de ernst van de symptomen niet erg groot. Maar gaf wel enig effect want de klachten van de patiënten uit de voedingssupplementengroep verminderden tot 50 procent gemiddeld 1 dag korter binnen 1 week in vergelijking met de controlegroep die notabene ook nog koortsverlagende medicijnen kregen als ze daar om vroegen.>>>>>>>lees verder

Omdat het coronavirus - Covid-19 sterk muteert overal in de wereld zijn er steeds meer twijfels over de werking en effectiviteit van de vaccins en zelfs of iemand die al besmet is geweest opnieuw besmet zou kunnen worden. 
Kennislink heeft daar een goed artikel over geschreven:>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak

Zie onder complementair en klik daar door op de artikelen. Er staan daarin honderden artikelen>>>>>>>lees verder

Wanneer slokdarmkankerpatiënten worden geopereerd krijgen ze standaard na de operatie een paar weken enterale voeding - vloeibare sondevoeding via maagsonde. Wanneer deze standaard enterale voeding (Ensure merk) werd verrijkt met immunonutrition (IMPACT = Impact Enteral is een enterale peri-operatieve sondevoeding. Volledige voeding, eiwitrijk, isocalorisch, met arginine, omega-3 en nucleotiden) gedurende een week voor en een week na de operatie verminderde dat sterk ernstige complicaties gerelateerd aan de operatie. Maar nog belangrijker de 5-jaars ziekteprogressievrije overleving en overall overleving verbeterde ook behoorlijk veel met respectievelijk 11 en 13 procent.>>>>>>>lees verder

Apatone, een combinatie van vitamine C en vitamine K3, geeft goede resultaten bij prostaatkanker, en in vitro studies (laboratoriumstudies en vivostudies bij dieren bij endometriosekankereierstokkankerborstkanker en andere vormen van kanker met solide tumoren via autoschizis, geactiveerde celdoodHet is best raar vind ik dat deze combinatie van twee vitamines niet veel bekender is. Studies van 15 jaar geleden en recent tonen meer dan uitstekende effecten aan samen met chemo en bestraling maar ook alleen als behandeling naast een dieet van veel groenten en fruit enz.. Het is een relatief goedkope aanpak en zonder risico. >>>>>>>lees verder 

Nieuwe gerandomiseerde studie bevestigt dat melatonine voor en tijdens de eerste cyclus van chemotherapie na operatie voor borstkanker de bijwerkingen geassocieerd met cognitieve stoornissen en slaap en depressieve symptomen duidelijk verminderen. Zoals al eerdere studies hebben laten zien.>>>>>>>lees verder 

Preventie:
Enkele studies uit de laatste update van de preventielijst klik op de titels voor de abstracten:

Riso P et al; Nutr Cancer 2009;61(2):232-7; PMID 19235039 ; Broccoli vermindert DNA-schade, vooral bij rokers.

Mallery SR et al; Clin Cancer Res 2014 apr 1;20(7):1910-24; PMID 24486592 Extract van zwarte framboos brengt in vergelijking met placebo premaligne afwijkingen in de mond tot regressie.

Beynon RA et al; In J Cancer 2019 Apr 15;144(8):1918-28; PMID 30325021 : Lycopeen verlaagt het pyruvaant en beinvloedt nog meer, alles passend bij een lager risico op prostaatkanker.

Ye Z et al ; Urology 2019 Jul;129:172-9; PMID 30880074
 ; Serenoa repens gaat prostatismeklachten zeer significant tegen.

De Lorgeril M et al; Arch Intern Med. 1998 Jun 8;158(11):1181-7; PMID 9625397 ; Het mediterraan dieet vermindert het kankerrisico in deze RCT.

Chen YX et al; Lancet Gastroenterol Hepatol, 5(3), 267-75; Mar 2020 ; PMID 31926918 ;2 keer daags 0,3 gram berberine vermindert de kans op een recidief van darmadenomen.

LI W-Q et al; BMJ 2019 Sep 11; 366:15016; PMID 31511230 ; Zowel een combinatie met vitaminen als knoflook bleken indertijd de uitroeiing van Helicobacter te bevorderen. Nu 22 jaar later blijken deze maatregelen ook de kans op maagkanker en sterfte aan maagkanker te hebben verlaagd.

Carducci M et 
al ; J Drugs Dermatol. 2015 Sep; 14(9):986-90; PMID 
96355618 ; Photolyase en endonuclease toevoegen aan lokale zonbescherming toevoegen aan een zonnecreme gaat ontwikkeling van actinische keratosen richting kanker meer tegen dan de creme alleen.

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar>>>>>>lees verder

Tot slot: Ik weet dat veel mensen (bijna 6000)  ingeschreven staan voor onze nieuwsbrief maar deze niet altijd aanklikken of de nieuwsbrief komt in de spam terecht. Om te zien of onze nieuwsbrief wel aankomt zou ik u willen vragen of iedereen op z'n minst 1x de nieuwsbrieflink wil aanklikken: https://kanker-actueel.nl/NL/nieuwsbrief-van-13-februari-2021.html


FAQ - veelgestelde vragen:  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Facebook is voor iedereen wel in te zien, maar ik kan nog steeds geen nieuwe berichten plaatsen of reageren op berichten. Ik ben van plan om een nieuwe facebook te maken maar weet niet of dat ook kan. 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Als u problemen hebt met inloggen, klik op wachtwoord vergeten en dan lukt het meestal wel. 

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal de nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 maart 2021. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikelhttps://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 13 februari 2021"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>