Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief.

Het artikel van de maand is voor mij deze keer een nieuwe toepassing van de gentherapie CRISPR-Cas die voor sommige kankerpatienten met erfelijke vormen van kanker ook wel eens de toekomst zou kunnen zijn. Artsen / onderzoekers slaagden er in om met een nieuwe toepassing van CRISPR-Cas volwassen patiënten met een erfeljike bloedziekte te genezen. Twee patiënten hadden thalassemie en 1 patiënt met sikkelcelziekte hebben na de toepassing van de CRISPR-Cas methode geen medicijnen of bloedtransfusies meer nodig en blijken te zijn genezen.

Mooi nieuws dus en vooral omdat bij de manier waarop deze onderzoekers de CRISPR-Cas hebben toegepast er voor werd gekozen om de DNA veranderingen eerst in het laboratorium op de stamcellen toe te passen en pas na strenge controle terug te brengen bij de patiënten via een stamceltransplantatie. >>>>>>>lees verder

De berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn pembrolizumab geeft alsnog bij patiënten met uitgezaaide gevorderde baarmoederhalskanker (N = 98) waarbij chemotherapie niet voldoende effectief was en er toch weer een recidief of progressie van de ziekte ontstond, alsnog een aantal gedeeltelijke remissies (PR = 9) en complete remissies. (CR = 3). >>>>>>>lees verder

Uit een deelstudie van de grotere Keynote-13 studie met 31 patiënten met vergevorderde ziekte van Hodgkin die minimaal 5 eerdere behandelingen achter de rug hadden (range 5 tot 15) kwamen toch nog een behoorlijk aantal complete remissies en gedeeltelijke remissies die duurzaam bleken. Mediane overall overleving was op 3 jaar 81 procent. Mediane overall overleving was na einde van follow-up van 52 maanden nog niet bereikt.>>>>>>>lees verder

Artsen / onderzoekers slaagden er in om met een nieuwe toepassing van CRISPR-Cas volwassen patiënten met een erfelijke bloedziekte te genezen. Twee patiënten hadden thalassemie en 1 patiënt met sikkelcelziekte hebben na de toepassing van de CRISPR-Cas methode geen medicijnen of bloedtransfusies meer nodig en blijken te zijn genezen. Mooi nieuws dus en vooral omdat bij de manier waarop deze onderzoekers de CRISPR-Cas hebben toegepast er voor werd gekozen om de DNA veranderingen eerst in het laboratorium op de stamcellen toe te passen en pas na strenge controle terug te brengen bij de patiënten via een stamceltransplantatie>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen: 

Baarmoederhalskanker:

Een minimaal invasieve operatie, ook wel robot gestuurde laporescopie genoemd, bij patiënten met operabele baarmoederhalskanker in beginnend stadium, blijkt een sterk verhoogd risico te geven op een recidief (plus 71 procent) en overlijden (plus 56 procent) in vergelijking met een operatie waarbij open chirurgie wordt toegepast. Dit blijkt uit de meta-analyse van een grote reviewstudie van 15 gerandomiseerde studies met totaal 9499 patiënten met beginnende baarmoederhalskanker. >>>>>>>lees verder

Borstkanker:

Uit een hele grote retrospectieve studie bij totaal 37725 vrouwen met borstkanker in de leeftijd van 66 jaar en ouder blijkt dat gebruik van bisfosfonaten de overall overleving en de borstkanker specifieke overleving verbetert. Denosumab daarentegen geeft geen verschil in overall overleving. >>>>>>>lees verder

Eierstokkanker: 

Hersentumoren: 

Patiënten met een nieuw gediagnosticeerde hersentumor van het type glioblastoom en die na een operatie naast een standaard behandeling van radiotherapie plus temolozomide (temodal) aanvullend de virusremmer valganciclovir kregen, hadden een behoorlijke langere mediane totale overleving van 11 maanden meer en een overlevingspercentage van 33 procent meer na 2 jaar dan patiënten die wel de standaardbehandeling kregen maar zonder valganciclovir.>>>>>>>lees verder

Kiemcel tumoren - teelbalkanker

Patienten met zogeheten niet-feminomateuze kiemceltumoren, ook wel kiemcelkanker of teelbalkanker genoemd, kunnen met een primaire retroperitoneale lymfeklierdissectie (RPLND) voorkomen worden dat ze chemotherapie nodig hebben. Uit een retrospectieve studie van 274 mannen met stadium I (54%) of II (46%) ziekte, zagen de onderzoekers een recidiefpercentage van 12% na 55 maanden. Van de stadium II patiënten die geen chemotherapie kregen, bleek 81% genezen door alleen een lymfklieroperatie.>>>>>>>lees verder

Nierkanker:

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor patiënten met nierkanker. Vooral immuuntherapie sloeg wel aan in grote studies. Maar lang niet voor iedereen. In het tijdschrift Cancer treatment and research communications is een mooi overzicht gepubliceerd van lopende en recente studies. Met ook deskundig commentaar op de resultaten enz. >>>>>>lees verder

Prostaatkanker: 

Mannen met niet uitgezaaide prostaatkanker kunnen zich eventueel laten behandelen in de Alta Klinik net over de Nederlandse grens in Bielefeld via de TULSA-PRO methode. Een vorm van HIFU - High Intensity Focused Ultrasound. Waarbij het tumorweefsel via de urineleider via verhitting wordt vernietigd maar gezond weefsel blijft gespaard. Met geen risico op incontinentie en behoud van 100 procent potentie.>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19:

De internationale studie onder leiding van onderzoekers van het Erasmus MC met antistoffen gehaald uit bloedplasma van genezen patiënten is stopgezet omdat bijna alle deelnemende patiënten al antistoffen hadden aangemaakt op het moment dat ze in het ziekenhuis werden opgenomen en werden geselecteerd voor de studie. De injecties met antistoffen zouden eigenlijk in een eerder stadium gegeven moeten worden, schrijven de onderzoekers>>>>>>>lees verder

Meer mensen lijken bestand tegen coronavirus dan tot nu toe gedacht, zo vertelden virologen in Nieuwsuur 2 juli 2020. "Om een beeld te krijgen van welk deel van de Nederlandse bevolking besmet is geweest met het coronavirus, zijn alle ogen tot nu toe gericht op de antistoffentest. Maar volgens verschillende wetenschappers geven de resultaten van de testen, zoals die van bloedbank Sanquin, waarschijnlijk een onderschatting: meer mensen lijken bestand tegen het virus dan tot nu toe werd gedacht.". 45 procent van de Nederlandse bevokiing zou voldoende immuniteit hebben, aldus de Nederlandse virulogen. In Zweden blijkt inmiddels 30 procent van de bevolking immuniteit te hebben. >>>>>>>lees verder

Is hydroxychloroquine dan toch een goed medicijn? Een nieuw gepubliceerde studie toont aan dat een behandeling met hydroxychloroquine het sterftecijfer aanzienlijk verlaagde (13 vs 26 procent ) bij zieke patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen - en zonder hartgerelateerde bijwerkingen. In een grote retrospectieve studie van 2.541 patiënten die tussen 10 maart en 2 mei 2020 in zes ziekenhuizen waren opgenomen, bleek uit de studie dat 13% overleed van degenen die alleen met hydroxychloroquine werden behandeld, tegenover 26,4% die niet met hydroxychloroquine waren behandeld. Hydroxychloroquine zorgde voor een verminderd risico op overlijden van 66% en hydroxychloroquine + azithromycine van 71% in vergelijking met beste zorg. Wanneer dus patienten met eerdere hartklachten eruit worden gehaald dan blijkt hydroxychloroquine al of niet in combinatie met azithromycine dus een uitstekende behandeling die veel levens van coronapatiënten kan redden>>>>>>>lees verder

Uit een observatiestudie onder 239 patiënten besmet met het coronavirus (Covid-19) blijkt dat wanneer patiënten waren opgenomen ivm met zogeheten cytokine syndroom een behandeling met Tocilizumab, een interleukine-6-receptorantagonist (IL-6Ra), een ontstekingsremmer die veel gebruikt wordt bij reuma bv, zorgde voor minder overlijden en minder mechanische beademing in vergelijking met patiënten die geen tocilizumab hadden gekregen. De overleving was vergelijkbaar met niet-ernstige patiënten die geen tocilizumab hadden gehad. (83% versus 91%).>>>>>>>lees verder

Nieuwe mutatie van het coronavirus - Covid-19 verspreid zich sneller maar maakt mensen niet zieker en lijkt minder gevaarlijk. Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat een nieuwe mutatie van het Covid-19 virus (G614 genoemd) inmiddels dominant is in Amerika. Maar deze nieuwe variant is hoewel 5 tot 9 keer besmettelijker wel minder dodelijk aldus de onderzoekers. En ook positief is dat de nieuwe mutatie G614 genoemd de oude mutatie D614 genoemd als het ware vervangt of verzwakt als deze zich kruisen. >>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak

Wanneer operabele darmkankerpatienten met stadium III na hun operatie een maand lang dagelijks probiotica - melkzuurbacteriën krijgen en daarna 1x per 14 dagen tot een half jaar na de operatie dan hebben zij daarna minder last van complicaties zoals infecties - ontstekingen, darmafsluitingen (ileus), diarree, inwendige bloedingen in vergelijking met die patiënten die geen probiotica - melkzuurbacterien kregen. Met de belangrijkste conclusie:

In de eerste zes maanden na de operatie overleden een kleiner aantal mensen in de groep van patiënten behandeld met probiotica in vergelijking met de controlegroep.>>>>>>>lees verder

Preventie: we hebben afgelopen twee weken geen aanvullende artikelen of studies geplaatst maar wat afgelopen maanden wel duidelijk is geworden dat onder een gezonde leefstijl naast een gezond dieet zeker ook bewegen en sporten (zie deze search op onze site) hoort. En ik hoop dat de mensen die afgelopen maanden tijd hadden om meer te bewegen en sporten dat ook blijven doen nu ze weer aan het werk gaan.  

Patiëntenervaringen:  

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer veel nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar>>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen:  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U. 

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 september 2020. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. 
Als u korting wilt krijgen bij de Roode Roos kies voor Stichting Gezondheid Actueel in patientenverenigingen bij hun op de website

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 15 juli 2020"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>