Beste mensen,  

In deze nieuwsbrief was het moeilijk kiezen voor artikel van de maand want veel artikelen zijn zeer de moeite waard. Als ik dan toch moet kiezen dan kies ik voor de studie: Immuuntherapie met P-PSMA-101een autologe CAR-T-celtherapie gericht op PSMA bij zwaar voorbehandelde prostaatkankerpatiënten. Zie verderop in de nieuwsbrief onder immuuntherapie. Hoewel ik de studie Maretakinjecties  naast chemoradiotherapie vooraf aan operatie bij patiënten met rectumkanker graad II en III  welke voor een verdubbeling van complete remissies zorgde ook bijzonder vind.

Zie verderop in deze nieuwsbrief. Eigenlijk zijn alle artikelen uit deze nieuwsbrief de moeite waard te lezen naar mijn mening.

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 

Wanneer borstkankerpatiënten met operabele triple negatieve borstkanker vooraf aan de operatie naast chemo immuuntherapie krijgen met het anti-PD medicijn durvalumab ernaast dan blijkt op drie jaars meting de overall overleving en ziekteprogressievrije overleving statistisch significant (plus 10 procent ongeveer) beter dan zonder durvalumab. Zelfs bij patiënten die na de chemo geen complete remissie bereikt hadden. En ondanks dat na de operatie er verder geen durvalumab werd gegeven.>>>>>>>lees verder 

Uit een fase I studie bij oorspronkelijk 29 patiënten van 2 tot 70 jaar met vergevorderde B-cell acute lymfoblastische leukemia (B-ALL) waarvan er 20 patiënten werden geanalyseerd blijkt dat immuuntherapie met de zogeheten FasT CAR-T celtherapie (F-CAR-T) uitstekende resultaten geeft. Van de 20 patiénten die werden geanalyseerd blijken er na 2 jaar 15 een langdurige nog steeds bestaande complete remissie te hebben bereikt van mediaan 725 dagen op moment van het opmaken van de analyse.>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met P-PSMA-101een autologe CAR-T-celtherapie gericht op PSMA en de eiwitreceptoren aan de buitenkant van prostaatkankercellen, met een hoog percentage stamcelgeheugen T-cellen (TSCM), laat in een fase I studie bij 10 zwaar voorbehandelde patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker veelbelovende resultaten zien. Met zelfs 1 complete remissie. Heel bijzonder.>>>>>lees verder 

De fase 3 KEYLYNK-010-studie toont aan dat een behandeling met immuuntherapie pembrolizumab (Keytruda) plus parpremmer olaparib (Lynparza) bij patiënten met zwaar voorbehandelde uitgezaaide prostaatkanker (inclusief docetaxel) in vergelijking met abiraterone (Zytiga) of enzalutamide (Xtandi) wel een beduidend betere respons met meer CR = complete remissies (1,5 procent vs 0 procent) en PR = gedeeltelijke remissies (15,2 procent vs 5,9 procent) en ziektecontrole = stabiele ziekte (32,4 procent versus 19,3 procent) gaf maar uiteindelijk niet resulteerde in een statistisch significante verbetering van de overall overleving.>>>>>>>lees verderReguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen

Er dreigt een wereldwijde kankerepidemie onder mensen jonger dan 50 jaar. dat is de alarmerende boodschap van een wereldwijd uitgevoerd onderzoek in 44 landen en gepubliceerd in Nature. De kankerregistratiegegevens uit 44 landen wees uit dat de incidentie van kanker op vroege leeftijd snel stijgt voor vooral darmkanker maar ook voor 13 andere vormen van kanker, waarvan vele gerelateerd zijn aan het spijsverteringsstelsel. De toename wordt vooral gezien in veel midden- en hoge inkomenslanden. Internationale wetenschappers leggen een relatie met de mRNA coronavaccins maar er zijn daarvoor nog geen harde bewijzen hoewel sommige andere studies daar wel naar verwijzen.>>>>>>>lees verder

Uit een grote internationale gerandomiseerde studie (NORDICC) kwam naar voren dat het maken van een coloscopie om darmkanker op te sporen zoals dus gebeurt bij het bevolkingsonderzoek darmkanker er minder voordeel bleek door de coloscopie dan verwacht.
Volgens de auteurs van de studie was er 'slechts' 18 procent verschil in het constateren van darmkanker tussen een coloscopie en gebruikelijke beste zorg, waar 25 procent was verwacht. Echter wie de resultaten nauwkeuriger bekijkt ziet dat het verschil in risico op de diagnose darmkanker en overlijden aan darmkanker in de groep die wel voor een coloscopie had gekozen maar liefst 30 tot 50 procent lager lag dan bij de mensen die in de controlegroep niet voor een coloscopie hadden gekozen.>>>>>>>lees verder

Op ESMO 2022 werden de resultaten van de Pathfinderstudie gepresenteerd. Een studie waarin via de Galleri test via in bloed circulerend DNA ver van te voren beginnende kanker wordt opgespoord. Vaak nog voordat er zich symptomen of klachten voordoen. Daarmee werden twee keer zoveel vormen van kanker opgespoord dan wordt gevonden via klassieke screeningsmethoden en bevolkingsonderzoeken. En zoals gezegd vaak ver voor er symptomen of kalchten waren waardoor de vorm van kanker nog genezend kan worden behandeld zonder al teveel bijwerkingen.>>>>>>>lees verder

Borstkanker

Een op de vijf jonge vrouwen met triple-negatieve borstkanker (een agressieve vorm van borstkanker) en schone lymfeklieren heeft een uitstekende prognose zónder behandeling met chemotherapie. Het risico op uitzaaiingen, en daarmee de noodzaak voor chemotherapie, kan worden voorspeld door te kijken naar de hoeveelheid afweercellen (TIL) rond de tumor. Dit hebben arts-onderzoeker Vincent de Jong en anderen uit de groep van arts en onderzoeksleider Sabine Linn van het Antoni van Leeuwenhoek ontdekt.>>>>>>lees verder

Mond- en keelkanker

53 procent langere overall overleving na 5 jaar door gebruik van het medicijn xevinapant (Debio1143) naast chemo (cisplatin)  plus intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT - Intensity Modulated Radiation Therapy)  bij patiënten met gevorderde mond- en keelkanker en slokdarmkanker in vergelijking met alleen chemo plus IMRT. In deze studie waren de patiënten vooraf geselecteerd op niet besmet te zijn met een HPV-virus besmetting. Een wel heel bijzonder goed resultaat dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de follow-up van een dubbelblinde gerandomiseerde fase II studie.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

Aan een artikel over op PSMA gerichte behandelingen bij prostaatkankerpatiënten waaronder bestraling met Lutetium-177 PMSA-617 heb ik een nieuwe recente publicatie toegevoegd. Lees in deze nieuwe overzichtsstudie hoe om te gaan met op PMSA gerichte bestraling en andere behandelingen gericht op PMSA: Voorspellers en gebruik in de praktijk van prostaatspecifieke radioligandtherapie:>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak  

Maretakinjecties 
(in deze studie is Viscum Album L. gebruikt) naast chemoradiotherapie vooraf aan operatie bij patiënten met rectumkanker graad II en III zorgt voor meer complete remissies en gedeeltelijke remissies na operatie dan chemoradiotherapie zonder maretakinjecties. De maretakinjectie verdubbelde de complete remissies, (53,3% vs. 21,6%, P = 0,044).>>>>>>lees verder

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die last hebben van chronische darm- en maagklachten en/of van angstgevoelens en depressies baat kunnen hebben bij melkzuurbacteriën - probiotica. Al na enkele maanden gebruik verminderden de klachten.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19

Uit een nieuwe studie analyse blijkt dat de kans op ernstige bijwerkingen door de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna groter is dan dat een vaccinatie met een van de mRNA-vaccins voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden door een coronavirus (Omikron-) besmetting. Het risico op een ernstige bijwerking is 1 op 800. Om te voorkomen in het ziekenhuis te belanden ligt dat bij het Pfizervaccin op 1 op 5.000. Bij Moderna is dat 1 op 1.700. Wetenschappers maken zich ongerust over de veiligheid van de mRNA vaccins. >>>>>>>lees verder

Natuurlijke besmetting met coronavirus (Omikron-) besmetting na vaccinatie geeft uitstekende bescherming, al zijn er twijfels over bescherming door mRNA-vaccins tegen nieuwe varianten van Omikron. De vraag is ook of een vaccinatie nodig is bij de huidige Omikron varianten.>>>>>>lees verder 

Een nieuwe grote prospectieve observatiestudie waarbij duizenden mensen (N = 88.000) op het gebruik van ivermectine in een lage dosis, een hoge dosis en helemaal niet gebruiken achteraf werden onderzocht in het voorkomen of verminderen van besmet raken met het coronavirus - Covid-19 en de kans op ziekenhuisopname of overlijden geeft aan dat het nemen van ivermectine mensen beter beschermd tegen het coronavirus dan geen ivermectine nemen. De onderzoekers stellen dat het gebruik van ivermectine in vergelijking met niet gebruiken leidde tot een verlaging van het infectiepercentage met 44%, een verlaging van het aantal ziekenhuisopnames met 56% en een verlaging van het sterftecijfer met 68%. Wie vaak een hoge dosis ivermectine gebruikte had het meeste profijt met geen risico op overlijden aan coronavirus.>>>>>>>lees verder

Ervaringsverhalen


De MRSA bacterie is nu ook uit mijn neus verdwenen. Dat blijkt uit een laboratoriumkweek van uitstrijkjes uit neus en keel. Ben dus nu helemaal genezen na een jaar tobben met mijn gezondheid: >>>>>>>lees verder

Preventie

Uit een groot Amerikaans bevolkingsonderzoek, The Adventist Health Study 2 (AHS-2) , blijkt dat mensen die hoofdzakelijk een vegetarisch dieet gebruiken minder risico hebben op het krijgen van darmkanker en/of rectumkanker in vergelijking met niet vegetariers. Vooral mensen die geen vlees maar naast groenten en fruit wel vis aten (pesco vegetariërs) hadden het minste risico darmkanker of rectumkanker te krijgen.>>>>>>>lees verder

Sharina Kort, werkzaam als longarts in opleiding in het Medisch Spectrum Twente Enschede deed onderzoek naar de mogelijkheden van een ademtest via de aeoNose, een draagbare ademanalysator, ook wel de elektronische neus genoemd, om longkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. Sharina Kort presenteerde haar studie in Barcelona afgelopen week.>>>>>>>lees verder

Adressen

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Ook aan de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn een aantal nieuwe studies toegevoegd:>>>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Tot slot:
wil ik nog een keer jullie aandacht vragen voor de kalender 2023 van Stichting Overleven: De editie van 2023 is inmiddels klaar en ziet er heel mooi uit en uiteraard nog steeds te bestellen: https://stichtingoverleven.com/steun-ons/

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 december 2022. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel. Help ons aub de website online te houden. Mocht u uw energiecompensatie geheel of gedeeltelijk willen doneren aan een goed doel, dat kan aan onze Stichting via dit rekeningnummer:

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Ook dit jaar is de kalender 2023 van Stichting@Overleven weer te bestellen. Zoals elk jaar is deze weer echt mooi geworden. En belangrijk want zij doen er zoveel goeds mee en bieden hulp aan zoveel mensen. Ook ons helpen ze regelmatig met donaties. De editie van 2023 is inmiddels klaar en te bestellen: https://stichtingoverleven.com/steun-ons/


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 1 november 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>