Beste mensen, 

Hier weer een nieuwsbrief van kanker-actueel. Met voor mij artikel van de maand de resultaten van een kleine experimentele studie van de combinatie van autologe stamceltransplantatie  samen met een anti-CD30 CAR-T celbehandeling (chimere antigeenreceptor T-celtherapie) bij 6 patiënten met klassieke lymfklierkanker. 100 procent respons waarbij 5 van de 6 patiënten een duurzame complete remissie van minimaal 21 maanden bereikten.

Verder in deze nieuwsbrief aanbevolen abstracten van ESMO 2022 waarvan al enkele in artikelen verwerkt met hele hoopvolle resultaten bij verschillende vormen van kanker. Scroll maar verder in deze nieuwsbrief.

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 

Uit een Nederlandse fase III studie onder leiding van prof dr. John Haanen blijkt dat een Tumor-Infiltrerende Lymfocyten behandeling (TIL therapie) de ziekte progressievrije overleving sterk verbetert (plus 53 procent) bij patiënten met een inoperabele gevorderde vorm van een melanoom in vergelijking met standaard immunotherapie met ipilimumab. De mediane overall overleving was voor TIL therapie ook beduidend beter dan voor immuuntherapie met de ipilimumab therapie (25 vs 19 maanden).>>>>>>>lees verder

Uit een kleine experimentele studie met maar 6 patiënten met een klassieke lymfklierkanker blijkt dat de combinatie van autologe stamceltransplantatie  samen met een anti-CD30 CAR-T celbehandeling (chimere antigeenreceptor T-celtherapie) een zeer effectieve behandeling te zijn. Alle 6 deelnemende patiënten hadden minimaal twee recidieven gehad ondanks de chemokuren die zij hadden ondergaan. 5 van de 6 deelnemende patiënten bereikten een duurzame complete remissie en 1 patiënt een gedeeltelijke remissie van minimaal 50 procent. >>>>>>lees verder

Wanneer kankerpatiënten met darmkanker met een zogeheten microsatelliet-instabiele vorm (MSI) ook wel mismatch repair mutatie genoemd, vooraf aan een operatie een kortdurende behandeling krijgen met immuuntherapie met anti-PD medicijnen (checkpointremmers) van 1x ipilimumab en 2x nivolumab dan blijken tijdens de operatie bij 95 procent van de patiënten (N = 107) minder dan 10% van de kankercellen over op het moment dat ze geopereerd werden. Bij twee derde van de patiënten was er zelfs geen aantoonbare kanker meer aanwezig.>>>>>>>lees verder 

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Afgelopen week was er ESMO 2022. Hier een aantal aanbevolen abstracten door Rafael Fonseca MD. Abstracten gerelateerd aan verschillende vormen van kanker maar die zijn opgevallen door de resultaten. De aanbevolen abstracten staan in dit artikel.>>>>>>>lees verder

Uit onderzoek van wetenschappers van het UMCG blijkt dat hoe meer de darmflora (darmmicrobiota) van transplantatiepatiënten van vaste organen, zoals niertransplantaties en levertransplantaties, afwijkt van de darmflora van gezonde mensen hoe groter de kans is dat deze patiënten overlijden gerelateerd aan de transplantatie.>>>>>>>lees verder


Blaaskanker

Afgelopen week was er ESMO 2022. Hier een aantal aanbevolen abstracten door vooraanstaande oncologen gerelateerd aan blaaskanker, urineleiderkanker en nierkankerDe aanbevolen abstracten staan in dit artikel.>>>>>>>lees verder 

Borstkanker

Voor zwaar voorbehandelde gevorderde borstkankerpatienten  met HR positief en HER2 negatief geeft Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) dat bij triple negatieve borstkanker ook al goede resultaten liet zien (zie dit artikel) , nu ook uitstekende resultaten in vergelijking met een behandeling met chemotherapie naar keuze van de behandelende oncoloog. Sacituzumab govitecan  werkt op een zogeheten TROP-2 expressieDeze resultaten komen uit de publicatie van de fase III studie bij totaal 543 borstkankerpatiënten (272 vs 271) en gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology.>>>>>>>lees verder 

Afgelopen week was er ESMO 2022. Hier een aantal aanbevolen abstracten over borstkanker  door vooraanstaande oncologen gespecialiseerd in borstkanker. De aanbevolen abstracten staan onder elkaar in dit artikel.>>>>>>lees verder

Darmkanker

Op ESMO 2022 werden de resultaten gepresenteerd van de HYPTEC4 studie. Een fase III studie die de veiligheid en werkzaamheid van hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) met mitomycine C onderzoekt als deze wordt toegepast tijdens de operatie van patiënten met lokaal gevorderde darmkanker stadium IIIc en IV. 
Op 3-jaars meting werd een duidelijk verschil gezien in zoals de onderzoekers dat noemen locale controle tussen de patiënten uit de Hypecgroep en de controlegroep. 97% vs. 87% (p = 0.025).>>>>>>>lees verder

Afgelopen week was er ESMO 2022. Hier een aantal aanbevolen abstracten door vooraanstaande oncologen gerelateerd aan spijsverteringskanker waaronder darmkankermaagkankerleverkanker en slokdarmkanker. De aanbevolen abstracten staan in dit artikel.>>>>>>>lees verder

Hersentumoren

Aan de informatie van de fase III studie over het DC-VAX vaccin bij hersentumoren is een nieuwe peer reviewed analyse toegevoegd en een vergelijking gemaakt met 5 andere fase III studies als controlegroepen. Een verschil in 5-jaars overleving van 5,7 procent versus 13 procent is nogmaals bevestigd door onafhankelijke wetenschappers. De remissie blijkt dus duurzaam en er ontstaat veel minder vaak een recidief dan bij standaard behandeling of bij andere vormen van immuuntherapie voor hersentumoren.>>>>>>lees verder

Longkanker: Op basis van de tussenresultaten uit de fase I/II TRIDENT-1-studie heeft de FDA toestemming gegeven voor het gebruik van de ROS1- en TRK-remmer repotrectinib bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een zogeheten ROS1-fusie (neurotrofe tropomyosine-gerelateerde receptor-tyrosinekinasen (NTRK). Ook patiënten met solide tumoren met genoemde NTRK mutaties reageerden uitstekend met percentages van objectieve reponspercentages (OOR) van meer dan 50 procent. Met duurzame objectieve reponspercentages bij patiënten met gevorderde kanker is dit natuurlijk heel goed.>>>>>>>lees verder   Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Op verzoek van contactpersoon de aankondiging van de MATTERS studie in België. Twee studies met total body hyperthermie binnen 1 studieprotocol. 1 studie specifiek bij alvleesklierkankerpatiënten waarbij hyperthermie wordt gecombineerd met chemotherapie en 1 studie met kankerpatiënten met solide tumoren met alleen total body hyperthermie.>>>>>>>lees verder

Wanneer kankerpatiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis om welke reden dan ook aanvullend op de standaard zorg ook ondersteuning krijgen door complementaire behandelingen als acupunctuurTCM - Traditionele Chinese Medicijnenpsychosociale ondersteuningmassage enz. vermindert dat de pijn met mediaan 47% en de angst met mediaan 57%. Nieuwe meta-analyse gepubliceerd januari 2022 bevestigt de resultaten van sterke pijnvermindering door complementaire behandelingen.>>>>>>>lees verder

Hoe wordt complementaire geneeskunde besproken in de oncologie? Is de titel van de COMMON studie, opgezet door Nederlandse onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij deden / doen een studie waarbij zij gebruik maken van een TOOLBOX hoe de communicatie plaatsheeft tussen artsen / oncologen en kankerpatiënten met gevorderde kanker in de klinische praktijk. Waarbij het onderzoek zich specifiek richtte op borstkankerpatiënten waarvan een aantal borstkankerpatiënten meedeed aan de opzet van dit onderzoek.>>>>>>lees verder 

Coronavirus - COVID-19.  

Vaccins die via de mond of neus worden ingeademd, kunnen het coronavirus al in een vroeg stadium virusverspreiding stoppen en beschermen uitstekend tegen ernstig ziek worden of ziekenhuisopnames blijkt uit twee grote fase III studies uit India en China.>>>>>>>lees verder 

Uit nieuwe berekende gegevens van de mRNA studies die Moderna en Pfizer uitvoerden met hun mRNA vaccins blijkt dat er in vergelijking met de placebogroep meer ernstige bijwerkingen waren opgetreden bij de deelnemers die gevaccineerd werden in vergelijking met de deelnemers aan de placebogroep. In de studie van Moderna was het extra risico 15,1 per 10.000 deelnemers in de mRNA-groep en 6,4 per 10.000 deelnemers in de placebogroep. In de studie van Pfizer waren die getallen respectievelijk 10,1 en 2,3. Wat neerkomt op 16 procent extra ernstige bijwerkingen, waaronder overlijden en ernstige chronische andere ziektes.>>>>>>>lees verder 

Ervaringsverhalen: de ontstoken wond door de MRSA bacterie is bijna dicht. Gisteren voor eerste dag zonder pleister. Ik denk toch mede door de waterstoftherapie dat het zo snel is gegaan. Dermatoloog blijft verbaasd hoe snel ik dit onder controle kreeg: >>>>>>>lees verder

Nieuwsberichten over kanker in de media

34 procent van alle kankerpatienten stierf tussen 2010 en 2020 voor het 5e jaar na de diagnose. Op 10 jaar leefde nog 59 procent. Toch spreekt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) van een verbetering want de 10 jaar ervoor overleden nog meer mensen aan kanker. Ik vind het een wat vertekend beeld geven want bij de moeilijke vormen van kanker, blaaskanker, alvleesklierkanker, maagkanker, longkanker, is geen vooruitgang geboekt in 10 jaar. Dat geeft toch te denken.>>>>>>lees verder 

Preventie


Ultrabewerkte voedingsmiddelen leiden tot meer (darm-) kanker, meer chronische ziektes zoals met name hart- en vaatziektes en geeft hoger risico op eerder overlijden. Het eten van veel sterk bewerkte voedingsmiddelen verhoogt het risico op darmkanker bij mannen met 29 procent in een vergelijking tussen hoogste en laagste inname. Ook vergroot het eten van sterk bewerkt voedsel het risico op hartaandoeningen en vroegtijdige sterfte bij zowel mannen als vrouwen. Die associatie bleef bestaan, zelfs nadat onderzoekers rekening hadden gehouden met iemands body mass index of voedingskwaliteit.>>>>>>>lees verder  

Bijna de helft van de sterfgevallen door kanker wereldwijd kan worden voorkomen door verandering van levensstijl, waarbij roken en alcohol en de laatste tien jaar ook overgewicht de voornaamste boosdoeners zijn. Dat blijkt uit een berekening door een grote groep onderzoekers (de GBD 2019 Cancer Risk Factors Collaborators). Volgens de onderzoekers die gegevens uit 204 landen gebruikten voor hun berekening, stierven wereldwijd bijna 4,5 miljoen mensen aan kanker in het jaar 2019. Zij stellen dat 44 procent van deze 4,5 miljoen te voorkomen zou zijn geweest met een gezonde leefstijl.>>>>>>>>lees verder

In het algemeen is al langer bekend dat met name de darmflora (darmmicrobiota) een grote rol speelt in ons immuunsysteem. Uit onderzoek blijkt dat er ook een sterke relatie is tussen de kwaliteit van de darmflora en hersenaandoeningen zoals depressie en migraine. In de nieuwsbrief van Winclove is daar een uitstekend artikel over geschreven.>>>>>>>lees verder 

Adressen: bij nuttige adressen hebben we voor interventieradiologie behandelingen waaronder RFA, TACE enz.  een Nederlands adres toegevoegd van een academisch ziekenhuis waar deze behandelingen ook worden uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden. >>>>>>>lees verder


ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen en de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Tot slot:
 De Roode Roos heeft ons laten weten dat zij de korting aan onze donateurs niet meer zullen geven. Daarom heb ik hun gegevens verwijderd. We vinden dit heel jammer maar het is niet anders. >>>>>>>lees verder

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 december 2022. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel. We kunnen wel wat ondersteuning gebruiken omdat twee vaste sponsoren zijn afgehaakt.

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Bij de NatuurApotheek vindt u topkwaliteit medicinale paddenstoelpoeders en -extracten, westerse en Chinese kruiden en kruidenextracten en vele bijzondere middelen op advies van ons bekende behandelaars. De beste complementaire behandeling samen met uw behandelaar is onze ambitie. Vraag er naar bij de NatuurApotheek, www.natuurapotheek.com.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 17 september 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>