Beste mensen,

Hier een nieuwsbrief opgemaakt in een appartementje in Santo Domingo waar ik geniet van het mooie weer en het lekkere eten. En toch gewoon mijn werk kan blijven doen. 

Eerst een paar huishoudelijke mededelingen:

De jaarrekening 2019 staat online: https://kanker-actueel.nl/NL/jaarrekening-2019.html

En de link naar de kortingspagina van Oriveda heb ik hersteld. Als u klikt op de link in dit artikel dan krijgt u een pop-up te zien hoe de korting te verkrijgen: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Zelf vond ik dit bericht afgelopen maand het meest aansprekende omdat in eerste instantie immuuntherapie niet aansloeg maar door toevoeging van een ander middel ineens wel werkte bij patienten met verschillende vormen van solide tumoren:>>>>>>>lees verder

De berichten zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp met weer een aantal opmerkelijke en veelbelovende artikelen:

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Algemene publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Bij patienten met solide tumoren waaronder gevorderde nierkanker, gevorderde baarmoederkanker, gevorderde melanomen waarbij geen operatie kan worden uitgevoerd of andere behandelingen hebben gefaald en er verder geen opties meer zijn blijkt de combinatie van Lenvatinib (een zogeheten VEGFR remmer - vascular endothelial growth factor receptors) en immuuntherapie met een anti-PD medicijn, in dit geval pembrolizumab, toch nog een veelbelovende behandelingsoptie.>>>>>>>lees verder

CAR-T celtherapie: Verschillende Spaanstalige media hebben een artikel over het succes van een "open"gezondheidsprogramma met CAR-T cel therapie bij patienten met leukemie en lymfklierkanker.  Er wordt gemeld dat 7 van de 44 patienten die vorig jaar begonnen met CAR-T therapie imiddels al een complete remissie hebben bereikt. Het bijzondere hieraan is dat deze patienten de superdure CAR-T celtherapie kregen binnen een gezondheidsprogramma georganiseerd door GEPAC een patienten organisatie in Spanje. >>>>>>lees verder

In een eerste menselijke fase I klinische studie werd DNA bewerkende CRISPR-technologie met een vorm van cellulaire therapie (CAR-T cellen) gecombineerd om gevorderde vormen van kanker te behandelen. De onderzoekers gebruikten een multiplexe CRISPR-Cas9 bewerking om T-cellen te moduleren voor de behandeling van 2 patiënten met multiple myeloma (ziekte van Kahler - botkanker) en 1 patiënt met een uitgezaaid sarcoom.>>>>>>>lees verder

Baarmoederkanker:

In een tussentijdse analyse van een fase II-studie blijkt dat een combinatie van lenvatinib plus pembrolizumab hoopgevende resultaten geeft bij patienten met ver gevorderde uitgezaaide baarmoederkanker. Een zo genoemde objectieve respons werd waargenomen bij 39,6% van de patiënten. Dit betekent dat bij deze patiënten die al veel andere behandleingen hadden gehad de tumoromvang en aantal was afgenomen met 50 procent of meer.>>>>>>>lees verder 

Neuro-endocriene tumoren:

Immuuntherapie met alleen Pembrolizumab geeft beperkte resultaten bij patiënten met eerder behandelde gevorderde, goed gedifferentieerde NET tumoren - neuro endocriene tumoren. Van de 107 patienten die meededen aan de studie hadden er maar  enkele een positieve reactie. 1 patient met NET tumor vanuit endeldarmkanker had een gedeeltelijke remissie en 3 patienten met NET tumoren vanuit alvleesklierkanker hadden een gedeeltelijke remissie. Geen van de patienten had een complete respons.>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen: 

De TAPUR studie (Targeted Agent and Profiling Utilization Registry Study) is opgezet om gegevens te verzamelen die een nieuwe aanpak moet ondersteunen van gerichte gepersonaliseerde behandelingen op basis van biomarkers. Patiënten worden gekoppeld aan een specifieke gerichte behandeling op basis van hun tumormutaties in plaats van hun primaire vorm van kanker. Zo werden de resultaten van drie zo geheten basket studies bij vergevorderde uitgezaaide darmkanker (CRC) gepubliceerd tijdens het Gastro-intestinale Kankersymposium 2020, afgelopen januari 2020.>>>>>>lees verder

Borstkanker:

In JAMA van deze week presenteerden de Nederlandse onderzoekers dr. Steenbruggen en collega's de 20-jarige follow-up van een Nederlandse studie van hoge dosis chemotherapie (HDC) en allogene stamceltransplantatie (ASCT) bij hoog-risico stadium III borstkanker.
Met opmerkelijke voordelen voor bepaalde groepen van patiënten.
In een vooraf geplande analyse van patiënten met het hoogste risico ( patiënten met 10 of meer positieve lymfeklieren), was de algehele overleving met 14% verbeterd met hoge dosis chemotherapie plus stamceltransplantatie (HDC). Bovendien was er in de groep patienten met triple negatieve borstkanker (AR neg, PR neg. en HER2 neg), een aanzienlijke verbetering van de resultaten met hoge dosis chemotherapie plus stamceltransplantatie. Degenen die de hoge dosis chemotherapie plus stamceltransplantatie hadden gehad, hadden een verbeterde overall overleving  van 33% na 20 jaar op basis van overleving na ongeveer 10 jaar.>>>>>>>lees verder

Hersentumoren: 

Uitzaaiingen in de hersenen vanuit verschillende vormen van kanker zijn de meest voorkomende kwaadaardige tumoren van de hersenen naast primaire hersentumoren. Onder deze uitzaaiingen behoren ook de zogenoemde Leptomeningeale uitzaaiiingen die voortkomen uit het ruggen- en hersenvocht. Uit een meta-analyse die gegevens bevat over 2555 patiënten met hersenuitzaaiingen die eerder waren behandeld met stereotactische radiotherapie blijkt er een groter risico op Leptomeningeale uitzaaiingen (LMD) werd gezien bij hersenmetastasen vanuit borstkanker in vergelijking met andere vormen van kanker.>>>>>>>lees verder

Hypec - Hyperthermische intraperitoneale chemotherapie 

Wanneer kankerpatiënten met uitzaaiingen in het buikvlies de zogeheten kelkcel tumoren, die meestal ontstaan in de blinde darm, en neuro endocriene tumoren van het type adenocarcinoom, zoveel mogelijk laten verwijderen via een operatie gevolgd door een Hypec - Hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (= buikholte spoelen met verwarmde chemo) dan hebben zij een veel grotere levensverwachting dan alleen met een operatie zonder hypec. De mediane overall overleving bedroeg maar liefst 39 maanden voor de hypec tegenover 12 maanden voor alleen een operatie.>>>>>>lees verder

Leukemie:

Uit een fase II-studie blijkt de toevoeging van bortezomib aan arseentrioxide (ATO) bij 22 patiënten met acute promyelocylaire leukemie (APL) die een recidief hadden gekregen na behandeling met arseentrioxide als eerstelijns behandeling bijzonder effectief . Alle patiënten bereikten een hematologische remissie. Na 2 jaar hadden slechts 4 patiënten een tweede recidief ontwikkeld. 1 van de 12 patiënten die een autologe bloedstamceltransplantatie hadden gekregen en 3 patiënten die voor een onderhoudsbehandeling hadden gekozen.>>>>>>>lees verder

Longkanker:

Boehringer Ingelheim heeft de tussentijdse analyseresultaten van de GioTag-studie bekend gemaakt. Deze resultaten tonen aan dat het starten van de behandeling met afatinib, gevolgd door osimertinib, een algehele overleving van bijna vier jaar (45,7 maanden) oplevert bij EGFR M+ NSCLC-patiënten (niet-kleincellige longkanker) met Del19-positieve tumoren.1>>>>>>lees verder

Maagkanker:

Een nieuwe gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie bevestigt dat wanneer mensen waarvan in hun directe familie (ouders, kinderen) bekend is dat deze besmet zijn geweest met de Helicobacter pylori bacterie en daardoor maagkanker hadden gekregen en nu bij hun zelf actief de H. pylori bacterie werd bestreden en gedood dan hebben zij meer dan de helft minder risico (1,2 versus 2,7 procent) op het ontstaan van maagkanker binnen 9 jaar. Wat logisch is want de Heliobacter Pylori bacterie is voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor het ontstaan van maagkanker.>>>>>>>lees verder 

Multiple Myeloma (ziekte van Kahler):

Uit een retrospectieve studie van 47 patiënten met recidief van vergevorderde zwaar voorbehandelde multiple myeloma (ziekte van Kahler - botkanker) behandeld met venetoclax, een klein molecuul uit de BL2 groep gaf goede resultaten te zien. Voor de totale groep werd een algemeen responspercentage van 39 procent gezien en een responspercentage bij patiënten met de mutatie / expressie t (11; 14) van 71 procent.>>>>>>lees verder

Prostaatkanker:

Vanaf 1 februari 2020 werken ziekenhuizen met een nieuwe richtlijn voor het opsporen van prostaatkanker. Dat betekent minder pijnlijke prikken, sneller een uitslag en vooral meer duidelijkheid. In de richtlijn wordt bij mannen van wie na een bloedtest prostaatkanker wordt vermoed eerst een MRI-scan gemaakt. De scan vervangt de pijnlijke weefselprik, die lang niet altijd nodig blijkt.>>>>>>>lees verder

Slokdarmkanker:

Kunstmatige Intelligentie (AI) ontdekt veel nauwkeuriger symptomen van beginnende slokdarmkanker op foto's / beelden van een endoscopie dan die waren beoordeeld door endoscopisten gespecialiseerd in slokdarmkanker. Blijkt uit Nederlandse studie. De zelflerende computer (AI) beoordeelde de foto's / beelden 15 procent nauwkeuriger dan 53 ervaren endoscopisten uit heel Europa deze beoordeelden. (73 vs 88 procent nauwkeurigheid). De computer wees tot 97 procent nauwkeurigheid de plek aan waar een biopt moest worden genomen.>>>>>>lees verder  

Ziekte van Crohn: 

Afgelopen week verschenen de nieuwe richtlijnen voor het behandelen van de ziekte van Crohn. Een darmaandoening waarbij sprake is van chronische ontstekingen. De richtlijnen geven een compleet overzicht maar voor de gemiddelde patiënt zal een consult bij een arts wel noodzakelijk zijn. Of bij een goed gekwalificeerd complementair werkende arts want probiotica en synbiotica zijn vaak het effectiefst.>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

De paddenstoelenextracten Coriolus Versicolor (afgekort PSP of PSK genoemd) en Ganoderma en daaruit afgeleide extracten geven als aanvullende middelen bij een behandeling van kankerpatiënten met verschillende vormen van kanker een betere overall overleving en de kans om te overlijden is kleiner dan alleen een reguliere behandeling van kanker. Ook de kwaliteit van leven is beter door de aanvullende middelen Coriolus Versicolor en Ganoderma. Dit blijkt uit de resultaten van een meta-analyse van 23 gerandomiseerde studies bij totaal 4246 kankerpatiënten met verschillende vormen van primaire kanker.>>>>>>lees verder  

Melatonine verminderde het risico op depressieve symptomen bij vrouwen met borstkanker  gedurende een periode van drie maanden na een operatie van borstkanker aanzienlijk. Ook blijkt dat het gebruik van melatonine voor en tijdens de eerste cyclus van chemo na operatie van borstkanker duidelijk de pijn vermindert en beter dan placebo minder hoge pijnscores geeft op een officieel goedgekeurde pijnschaal. Beide studies zijn gerandomiseerd en placebo gecontroleerd uitgevoerd door 2 verschillende onderzoeksgroepen>>>>>>>lees verder

2x daags 0,3 gram Berberine voorkomt beter een recidief na operatie van darmpoliepen (darmadenomen) dan een placebo. (47 in placebogroep vs 36 procent in Berberine groep kreeg een nieuwe poliep tijdens de studieduur) Dat blijkt uit een dubbelblinde gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase III studie bij totaal 1108 patiënten waarbij operatief darmpoliepen waren weggehaald. De studie werd gepubliceerd in The Lancet afgelopen week.>>>>>>lees verder 

Nieuwsberichten over kanker in de media:

Een Franse vrouw die borstkanker heeft overleefd maar onvruchtbaar bleek na de chemotherapie heeft toch 5 jaar later een baby gekregen via een bijzondere manier van IVF - In vitro fertilisatie toepassen. De Franse vrouw, 34 inmiddels, beviel juli 2019 alsnog van een gezonde baby na bevriezing, ontdooiing en bevruchting van haar onrijpe eieren via een bijzondere manier van IVF. De odnerzoekers zien deze aanpak als een wetenschappelijke doorbraak om vrouwen die onvruchtbaar zijn geworden door de chemo of bestraling alsnog zwanger te kunnen maken. >>>>>>>lees verder

Patiëntenervaringen: 

Voor update van mijn situatie: https://kanker-actueel.nl/heb-ik-een-vergrote-prostaat-of-is-het-het-blaaspijnsyndroom.html

Preventie: 

Hogere inname van plantaardige vetten en meervoudig onverzadigde vetten is geassocieerd met een lager risico op HCC - primaire leverkanker. Het vervangen van dierlijke vetten of zuivelvetten door plantaardige vetten, of het vervangen van verzadigde vetten door enkelvoudig onverzadigde of meervoudig onverzadigde vetten, werd geassocieerd met een verlaagd risico op HCC - primaire leverkanker is de conclusie van de onderzoekers van twee grote langjarige studies.>>>>>>lees verder

Visolie:
In Nature verscheen 13 januari 2020 een studieverslag waarin Noorse onderzoekers waarschuwen voor het vistekort dat de mensheid bedreigt: System approach to quantify the global omega-3 fatty acid cycle
Foodlog schreef over deze studie een mooi achtergrond en verklarend artikel: Te veel mensen, te weinig vis, dus een omega-3 tekort

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen: 

Van H. Baauw kregen we de volgende vraag voorgelegd of ik die op onze site wilde plaatsen. Ik wil benadrukken dat wij geen enkele ervaring hebben met medische petroleum voor kanker en het lijkt mij persoonlijk ook geen aantrekkelijke optie. Maar zoals H. Baauw ook schrijft in Duitsland wordt daar wel meer mee geëxperimenteerd: zie deze google search op medische petroleum .>>>>>lees verder

Tot slot:

Voor wie geinteresseerd is: Digital Food Conference 24 MAART 2020 – PAKHUIS DE ZWIJGER, AMSTERDAM Klik hier voor het programma.

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina 

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U. 

De jaarrekening 2019 staat online: https://kanker-actueel.nl/NL/jaarrekening-2019.html

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven : Volgende automatische incasso zal rond 1 maart 2020 plaatsvinden

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. Als u korting wilt krijgen bij de Roode Roos kies voor Stichting Gezondheid Actueel in patientenverenigingen bij hun op de website

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Nieuwsbrief van 21 februari 2020"

  • M.Beckers :
    Is er ook nieuws over blaaskanker,daar hoor ik weinig over?

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>