Beste mensen,

Ik had verwacht een nieuwsbrief net voor de feestdagen te sturen met een vrolijker intro. Maar de nieuwe lockdown wegens Omicron maakt mij verdrietig en ook wel boos. Want zoals u onder het kopje Coronavirus - Covid-19 hieronder in de nieuwsbrief kunt lezen zijn er echt andere opties mogelijk. Zoals sotrovimab of een Chinees monoklonaal medicijn. Beiden voorkomen nagenoeg volledig (90 tot 100 procent) dat een besmet iemand ernstig ziek wordt of overlijdt aan het coronavirus. Het is voor mij niet te begrijpen dat er puur alleen wordt afgegaan op de vaccins en boosteren. Maar goed veel mensen denken daar anders over omdat ze niet weten dat er ook dus andere mogelijkheden zijn. En een gezonde leefstijl en sterk immuunsysteem blijft volgens mij nog steeds de beste remedie. 

In deze nieuwsbrief wel een aantal heel mooie artikelen over niet-toxische middelen bij kanker.

Ik wil jullie wel ondanks de lockdownsituatie fijne feestdagen toewensen en ik hoop dat iedereen er op haar of zijn manier toch een beetje van kan genieten.  

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuunt herapie  

Uit de vervolgstudie op de CHECKMATE274 fase III studie blijkt bij patiënten met hoog-risico spierinvasief urotheelcarcinoom (MIUC) (blaaskanker) die een volledige operatie hadden ondergaan en bij patiënten met een PD-L1-expressieniveau van ≥1%, aanvullende immuuntherapie met nivolumab de ziektevrije overleving te verbeteren. De mediane ziektevrije tijd in de intention-to-treat (ITT)-populatie was 20,8 maanden met nivolumab en 10,8 maanden met placebo.>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab bij mond- en keelkanker geeft nog betere resultaten dan standaard immuuntherapie plus chemotherapie bij mond- en keelkanker type plaveiselcarcinoom. Het was niet stastistisch significant maar dat was omdat patiënten alsnog in een crossover deze combinatie kregen aangeboden. De combinatie van nivolumab en het experimentele anti-KIR monoklonale antilichaam lirilumab blijkt ook veelbelovend bij strottenhoofdkanker. >>>>>>>lees verder

Een kleine fase I/II studie bij totaal 14 patiënten met een recidief van een hersentumor van het type glioblastoma multiforme heeft veelbelovende resultaten laten zien voor een vorm van immuuntherapie met natural killercellen en opgekweekte autologe T-cellen verkregen uit bloed of uit de lymfeklieren van de patiënten zelf. (In het Engels heet dit: Autologous adoptive immune-cell therapy). Mediane overall overleving was 22,5 maanden. De overall overleving bij deze groep van patiënten is historisch statistisch gezien 4 maanden. Echt hoopvol dus.>>>>>>>lees verder


Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Op ESMO 2021 werden abstracten via posters alleen digitaal gepresenteerd. We hebben al enkele studies op onze website geplaatst maar het is zoveel dat het ondoenlijk is om alle abstracten apart te vermelden. In dit artikel een link naar alle belangrijke abstracten bij alle vormen van kanker.>>>>>>>lees verder 

Eerder hebben we informatie over een Laserwatch met bremachlorofyl gegeven voor PDT op de bloedvaten. Er zijn nog enkele Laserwatches verkrijgbaar:>>>>>>>lees verder

Baarmoederhalskanker

Borstkanker 

Darmkankers
Bij de verdenking van darmkanker wordt meestal een coloscopie gebruikt en de behandeling bij een constatering van darmkanker daarop aangepast. In de praktijk blijkt echter dat vooral bij patiënten met de ziekte van Crohn die in een surveillance beleid zitten, waarbij regelmatig een coloscopie wordt gemaakt om te controleren op ontstaan van darmtumoren of bij patiënten met andere ontstekingsgerelateerde darmaandoeningen, er veel fouten worden gemaakt. Althans dat zegt Matthew RutterProfessor MD of Gastroenterology at Newcastle University and the University Hospital of North Tees, UK.  Hij schreef een artikel over de 8 meest gemaakte fouten.>>>>>>>>>lees verder

Eierstokkanker
Uit een samengestelde analyse van drie verschillende fase III studies is definitief aangetoond dat een onderhoudsbehandeling met de parpremmer niraparib - Zejul leidt tot een veel langere progressievrije overleving bij patiënten met BRCA-gemuteerde eierstokkanker. Maar ook bij patiënten met niet BRCA-gemuteerde eierstokkanker was er een behoorlijk langere overleving te zien. Of het zorginstituut nu hun advies tot niraparib - Zejul gaat veranderen in de basisverzekering en gaat vergoeden moet blijken. De resultaten zijn in ieder geval heel robuust en statistisch significant.>>>>>>>lees verder 

Longkanker
Uit een gerandomiseerde fase III studie (eXalt3 studie) blijkt dat ensartinib een nog betere werkzaamheid heeft in vergelijking met crizotinib bij patiënten met niet-kleincellige longkanker met een ALK expressie (ALK  = anaplastisch lymfoom kinase). Zowel bij systemische als intracraniële ziekte (hersenuitzaaiingen) was de overall overleving of progressievrije overleving beter voor Ensartinib. Op basis van deze studieresultaten zou Ensartinib  een nieuwe eerstelijnsoptie kunnen worden voor patiënten met ALK-positieve niet-kleincellige longkanker.>>>>>>>lees verder

Ziekte van Waldenström

Behandeling met de proteasoomremmer ixazomib plus subcutaan rituximab en dexamethason  geeft goede resultaten met beheersbare bijwerkingen bij patiënten met recidief of ziekteprogressie van ziekte van Waldenström (macroglobulinemie)Dat blijkt uit een studie onder leiding van Marie José Kersten, MD, PhD, van de Universiteit van Amsterdam in Nederland.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

PDT - Photo Dynamische Therapy  gericht op in bloed circulerende tumorcellen vermindert sterk de progressie van lokale prostaatkanker  bij prostaatkankerpatiënten is al eerder aangetoond. Een nieuwe studie toont aan dat PSMA -gerichte PDT - fotodynamische therapie een meerwaarde kan zijn bij prostaatkankerpatiënten:>>>>>>>lees verder 

Nieuwe diagnostische ontwikkelingen (zoals MRI) kunnen agressieve prostaatkanker beter opsporen met minder biopsie procedures en minder overdiagnostiek. Jelle Barentsz heeft hierover een speciale website gemaakt:>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Aanvullend Fuzheng Yiliu-afkooksel (Kanglaite) in combinatie met chemotherapie bij patiënten met gastro-intestinale kanker - spijverteringskanker, waaronder slokdarmkanker (N = 8) dikke darmkanker (N = 13) en maagkanker (N = 39) in een intermediair en laat stadium geeft beduidend betere therapeutische resultaten (plus 30 procent) wat betreft ziekteprogressie en vooral minder bijwerkingen wat betreft beenmergonderdrukkende waarden en immuunwaarden en daardoor ook betere kwaliteit van leven in vergelijking met alleen chemotherapie.>>>>>>>lees verder 

Een vaginale gel gebaseerd op Coriolus versicolor bij vrouwen met HPV = humaan papillomavirus gerelateerde baarmoederhalsinfecties en tumoren is veel effectiever in het laten verdwijnen van tumoren en HPV - infecties dan een gecontroleerde conventionele benadering (N = 59 vs 44 patiënten) blijkt uit de resultaten van de PALOMA studieeen multicenter, open-label, gerandomiseerde parallelgroep na 6 maanden follow-up.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19 :  

De EMA heeft Sotrovimab - Xevudy goedgekeurd om te gebruiken bij patiënten die besmet zijn met het coronavirus - Covid-19 zoals al eerder aangekondigd. Dit is heel goed nieuws want de effectiviteit is heel erg goed. 100 procent bescherming tegen overlijden. 97 procent bescherming tegen ernstige ziekte. >>>>>>>lees verder

Uit gegevens uit groot onderzoek dat nog altijd loopt en regelmatig wordt aangepast aan de nieuw verkregen gegevens blijkt dat natuurlijke immuniteit verkregen door een besmetting met het coronavirus - Covid-19 minstens 13 maanden aanhoudt en betere bescherming biedt dan immuniteit verkregen door een vaccinatie.>>>>>>>lees verder 

Chinese onderzoekers zeggen dat zij een monoklonaal antilichaam  coronavirus - Covid-19 hebben ontwikkeld en dat dit antilichaam met de codenaam BGB-DXP604 het virus bij besmette patiënten alle tot nu toe bekende varianten neutraliseert, de klachten van patiënten sterk vermindert en op die manier werkt als een genezend medicijn. >>>>>>>lees verder

Duitse wetenschappers beweren op basis van laboratoriumstudies dat regelmatig je mond spoelen met Aroniasap en granaatappelsap  en groene thee influenzavirussen maar ook het coronavirus - Covid-19 elimineert en zodoende ervoor kan zorgen dat je het coronavirus niet gemakkelijk aan anderen doorgeeft en jezelf daarmee ook beschermt tegen ernstig ziek worden.>>>>>>>lees verder

Patientenervaringen

Preventie: Het EndoRotor-systeem (EndoRotor Powered Endoscopic Debridement System) blijkt een veilig en effectief hulpmiddel te zijn om directe necrosectomie uit te voeren in geval van een Walled-off (ommuurde) pancreasnecrose (WOPN). En het EndoRotor-systeem heeft ook bij patiënten met een behandeling van moeilijke weefselbeschadigingen - laesies van de dikke darm (poliepen) en de slokdarm (Barrett's esophagus ) uitstekend gewerkt blijkt uit een andere studie. Met een effectiviteit van 90 tot 97 procent na 1 of 2 sessies. Met geen vervelende bijwerkingen. Mooi nieuw ablatie systeem.>>>>>>>lees verder

Boeken:

Elly vertelde me dat ze heel veel heeft aan dit boek Outside the Box van  Dr. Mark Stengler Dr Paul Anderson. Het boek is wel Engelstalig maar ik heb het zelf ook en is een prachtig boek over complementaire middelen al of niet naast reguliere medicijnen. Ook bij Bol.com te bestellen in verschillende prijsklasses: >>>>>>>lees verder 

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen en de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Tot slot: Het Crowdfundingproject voor Yajaira en Keila voor hun buurtwinkeltje heeft tot nu toe €  860,-- opgeleverd van 7 mensen. En is al besteed aan het verder bouwen. Maar we hebben eigenlijk nog wat meer nodig. Misschien zijn er toch nog mensen die willen helpen om de €  2.500,-- te bereiken zodat we het verder af kunnen bouwen en zij kunnen starten.>>>>>>>>>lees verder 

FAQ - veelgestelde vragen:  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina. Afgelopen weken veel berichten over het coronavirus daarop geplaatst en niet op de website. Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

Ook beveel ik de facebook pagina aan van Stichting voor Leven al kan ik die zelf niet openen helaas. Maar op de site zelf kunt u nog altijd de kalender 2022 bestellen.

De mond- en neusspray tegen het coronavirus is ook nog steeds te bestellen en niet onbelangrijk werkt dus ook heel goed tegen andere corona mutaties zoals Omicron. Voor nog geen €  1,-- per dag. Ik gebruik het ook al een paar weken. 1x sprayen 's ochtend en 1x sprayen 's avonds, 30 seconden belichten met zaklamp van mobiele telefoon en klaar is Kees: https://kanker-actueel.nl/een-neuspray-en-mondspray-zijn-beschikbaar-om-te-beschermen-tegen-het-coronavirus-covid-19-te-bestellen-voor-slechts-26-euro-voor-1-maand-gebruik-per-persoon.html
 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Voor 2021 hebben we een ANBI status dus kunt u uw gift of donatie nog opvoeren bij uw belastingaangifte. Als u problemen hebt met inloggen als donateur, klik op wachtwoord vergeten en dan lukt het meestal wel. 

Beter is wellicht rechtstreeks op dit rekeningnummer een donatie te doen mocht u ons willen helpen financieel, er gaat vaak iets mis met een donatie via ons donatieformulier. 

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 maart 2022. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos , waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 22 december 2021"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >> Nieuwsbrief van 8 augustus >>