Beste mensen,

Hier weer een nieuwsbrief van kanker-actueel. Afgelopen weken veel gedaan voor individuele patiënten en verschillende artikelen van een update voorzien.

Zoals de links in de nuttige adressenlijst gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Ook enkele nuttige adressen toegevoegd zoals het Nederlandse trial register en het Europese trial register. Zodat u zelf lopende studies kunt opzoeken>>>>>>>>zie in nuttige adressen via gerelateerde artikelen verder

Verder weer ingedeeld in blokjes en onderwerp:

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Algemene publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Het lijkt te mooi om waar te zijn maar Israelische onderzoekers (Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi)) beweren op basis van dierstudies dat zij binnen paar jaar een genezende aanpak zullen hebben voor alle vormen van kanker. Zij zeggen een immuuntherapeutisch protocol (MuTaTo)  te hebben ontwikkeld met verschillende aminozuren dat perfect werkt als vorm van immuuntherapie met nagenoeg geen bijwerkingen. Ik vind dit persoonlijk echt zeer de moeite waard eens te lezen:>>>>>>>lees verder

Tisotumab Vedotin is een zogeheten antilichaam dat samen met chemo voor bijzonder spectaculaire resultaten zorgt bij nagenoeg alle vormen van kanker met solide tumoren bij zwaarvoorbehandelde kankerpatiënten met nagenoeg alle vormen met solide tumoren. Dus niet een behandeling specifiek bij 1 vorm van kanker maar bij solide tumoren vanuit verschillende primaire oorsprong. De studie is een fase I/II onderzoek en wordt uitgevoerd bij patiënten die alle eerdere behandelingen al hebben gehad. Desalniettemin bereikten nog een aantal patienten stabiele ziekte of zelfs een remissie van hun kanker.>>>>>>>lees verder 

Gc-Maf second generation bewijst beter te werken dan eerste generation en wordt ook veel beter wetenschappelijk getest in uitstekend opgezette studieprotocollen. Zie ook onder ervaringsverhalen een case studie met o.a. Gc-Maf second generation. >>>>>>lees verder

Eierstokkanker:

Immmuuntherapie met het anti-PD medicijn Avelumab geeft bij patiënten met zwaar voorbehandelde eierstokkanker (minimaal 3 chemokuren) alsnog goede resultaten met acceptabele bijwerkingen. Zelfs bereikten enkele patiënten binnen een jaar een complete remissie of gedeeltelijke remissie van meer dan 50 procent. En opvallend weinig patiënten hadden een uitgesproken zogeheten P1-ligand mutatie die normaal gesproken gevraagd wordt voor immuuntherapie met een anti-PD medicijn. In dit artikel het volledige studierapport met links naar drie open fase III studies waarin immuuntherapie gecombineerd wordt met of chemo of een parpremmer en eerder ingezet wordt.>>>>>>>lees verder

Galwegkanker:

Ook bij galwegenkanker (en ook alvleesklierkanker) wordt meer en meer een behandeling afgestemd op DNA en RNA mutaties. Waarbij vooral gekeken wordt naar mogelijkheden van gerichte behandelingen op bepaalde eiwitexpressie en immuuntherapie met anti-PD medicijnen. Onderzoekers van Cancer Research maakten een overzichtsrapport van hoe ver de ontwikkelingen al zijn.>>>>>>>lees verder

Mesothelioma in de buik - buikvlieskanker:

Ed Pije heeft veel baat bij immuuntherapie met dendritische celtherapie en is al langer dan een jaar herstellende van zijn mesothelioma - asbestkanker in de buik en in een totale remissie blijkt te zijn. Ed Pije is 1 van de deelnemers aan een grote studie met dendritische celtherapie voor patienten met mesothelioma die loopt in het Erasmus Medisch Centrum maar waaraan patiënten uit het hele land mee kunnen doen. Maar omdat deze vorm van kanker niet zo heel erg veel voorkomt is het moeilijk voor de onderzoekers om de studie vol te krijgen. Dus ze doen een oproep aan patienten maar ook aan oncologen om patiënten aan te melden voor deze studie voordat patienten al te ver gevorderde mesothelioma hebben want dan kunnen ze niet meer mee doen.>>>>>>>lees verder of en hoe u mee kunt doen

Prostaatkanker:

Durvalumab plus olaparib geeft bij prostaatkankerpatiënten met uitzaaiingen in botten en soms ook in andere organen die resistent waren geworden voor enzalutamide en / of abiraterone alsnog mediaan een 16 maanden progressievrije ziekte met weinig bijwerkingen. De helft van de deelnemers bereikte minimaal 1 jaar progressievrije ziekte. Een wel heel goed resultaat voor deze groep van prostaatkankerpatiënten. En sommige patiënten hadden geen DNA mutaties die gerelateerd waren aan gevoelig te zijn voor immuuntherapie met anti-PD medicijnen (durvalumab is een anti-PD medicijn), hoewel de meesten wel 1 of meerdere DNA mutaties hadden. In dit artikel is het volledige studierapport gratis in te zien.>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen:

Alvleesklierkanker: 

Wanneer patiënten met operabele alvleesklierkanker vooraf aan de operatie 6 chemokuren krijgen met combinatie van gemcitabine plus S-1 (tegafur/gimeracil/oteracil) dan blijkt de mediane overall overleving met 10 maanden te stijgen (26 versus 36 maanden) in vergelijking met alleen operatie. Alvleesklierkanker blijft moeilijk te behandelen maar dit is een enorme verbetering en de onderzoekers van de fase III studie stellen dan ook dat deze aanpak de eerstelijns aanpak zou moeten worden.>>>>>>>lees verde

Irinotecan plus 5-FU liposomaal = time released toegediend als tweedelijns behandeling bij alvleesklierkanker geeft langere overleving dan als irinotecan plus 5-FU systemisch wordt toegediend. Blijkt uit grote fase III studie. Maar met op 1 jaar 26 procent van de patiënten nog maar in leven voor liposomaal tegenover 16 procent voor systemisch mag dan een behoorlijke verbetering zijn, maar lijkt mij dat er andere behandelingen of andere medicijnen mogelijk zouden moeten zijn voor dit stadium van alvleesklierkanker>>>>>>>lees verder

borstkanker Borstkanker

Vrouwen die last hebben van lymfoedeem veroorzaakt door behandelingen voor borstkanker hebben baat bij een aantal keren low level laser therapie, ook wel Photobiomodulation therapy genoemd. De lymfoedeem wordt aanzienlijk minder en verbetert ook daarmee de kwaliteit van leven. Dit blijkt uit een reviewstudie van een aantal gerandomiseerde studies die uitgevoerd zijn met low level laser bij borstkankerpatiënten. Het is een eenvoudige behandeling die ook wordt vergoed in principe>>>>>>lees verder

Galwegkanker:

Chemo (oxaliplatin plus gemcitabine) na een operatie van galwegenkanker wordt ondanks 25 procent betere overleving na 46 maanden afgeraden en als niet effectieve behandeling bestempeld. Dit in vergelijking met een wait-and-see beleid, dus niets doen tot er progressie optreedt. De reden die de onderzoekers opgeven is dat de resultaten niet statistisch significant waren. Ik ben echt geen voorstander van chemo meestal en vind ook dat wetenschappelijk onderzoek aan hoge eisen moet voldoen, maar als uit een gerandomiseerde fase III studie blijkt dat 1 op de 4 patiënten (25 procent) mediaan 1 jaar langer leeft op 4 jaar-s meting dan de patiënten uit de controlegroep dan is er volgens mij echt iets mis met de onderzoeksopzet. Maar oordeelt u zelf maar>>>>>>>lees verder

Longkanker:

Afatinib werkt goed bij longkanker met ALK mutatie is al eerdere bewezen en ook een geregistreerd medicijn voor die vorm van longkanker, maar uit nieuwe kleinschalige studie (N = 23 patiënten) blijkt dat het ook kan werken bij longkanker met een HER2 positieve mutatie. 70 procent reageerde minimaal met stabiele ziekte en overall overleving werd beduidend langer. Ik heb de nieuwe studie toegevoegd aan dit artikel>>>>>>>lees verder

Wanneer longkankerpatiënten voor hun uitzaaiingen in het hoofd / hersenen zijn bestraald (meestal hele hoofd bestraling) en toch daarna een recidief krijgen met nieuwe uitzaaiingen in het hoofd / hersenen dan blijkt een tweede keer bestralen met stereotactische bestraling (Gamma Knife) toch zinvol. De overall overleving van die patiënten was beduidend langer dan de mediane overall overleving van alle patiënten (N = 85) uit een postpectieve studie waarbij observatie, extra chemo, slechts 1x bestralen en tweede keer stereo tactisch bestralen werden vergeleken.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker:

Ook bij hormoonresistente prostaatkanker die al blijkt uitgezaaid heeft een uitgebreid receptoren- en DNA onderzoek zin. Want net als bij andere vormen van kanker komen bepaalde belangrijke DNA herstellende mutaties zoals ATM, BRCA1, BRCA2 ook voor bij patiënten met prostaatkanker. En blijken ook van invloed op de uitkomsten van verdere behandelingen en overall overleving. Vooral de BRCA 1 en 2 mutaties hebben grote invloed op het ziekteverloop.>>>>>>>lees verder

Gerichte lutetium-177 PSMA-617 bestralingstherapie is een nieuwe vorm van bestralen - radiotherapie voor patienten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker die ook in Nederland wordt gegeven Een eerste postpectieve studie geeft uitstekende resultaten op overall overleving met mediaan 33 maanden overleving na de start met de behandeling>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Veel mensen die bepaalde chemokuren krijgen tegen bepaalde vormen van kanker hebben vaak last van zenuwpijnen, zogeheten perifere neuropathie. Om dit tegen te gaan is al langer bekend uit diverse gerandomiseerde studies dat L-Glutamine deze zenuwpijnen grotendeels tegen kunnen gaan. Ik vond hierover nog een recent gepubliceerd artikel dat ik toegevoegd heb aan dit artikel>>>>>>>lees verder

Leefstijl heeft grote invloed op levensduur en ziek worden. Mensen van middelbare leeftijd (45 jaar of ouder) die er een gezonde leefstijl op na houden met niet roken, veel bewegen, meer groenten eten enz. worden minder snel ernstig ziek en als ze ziek worden worden ze dat pas 9 jaar later. En ook leven zij gemiddeld 6 jaar langer dan mensen die wel roken, overgewicht hebben, te hoge bloeddruk hebben en het niet zo nauw nemen met het eten enz. Dat blijkt uit een Nederlandse bevolkingsstudie in de wijk Ommoord in Rotterdam uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum. Het zoveelste bewijs uit een mooi opgezette Nederlandse studie>>>>>>>lees verder

Opnieuw bewijst een grote studie dat TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden voor darmkankerpatienten een grote meerwaarde kan betekenen. Hier gaat het om een studie onder 817 darmkankerpatienten met operabele darmkanker stadium I / II / III waarin ook is onderzocht wat het verschil in effect en ziektevrije tijd is tussen rechts en links liggende darmkankertumoren. Overall blijken TCM - Chinese kruiden mits 6 maanden gebruikt voor een verschil op 6-jaars ziektevrije tijd te geven van 15 procent in vergelijking met geen TCM gebruik.>>>>>>>lees verder

De Simonton methode is een programma voor mensen die met de diagnose kanker of een andere ernstige ziekte geconfronteerd worden en voor degenen die hen ondersteunen. De Simonton methode is een effectief bewezen trainingsprogramma voor versterking van de ‘zelfhelende krachten’. Het biedt steun voor mensen die naast of na hun behandelingen zelf iets willen doen om hun genezingsproces te ondersteunen en de werkzaamheid van hun behandelingen te optimaliseren. Van 19 t/m 24 maart organiseert het Simonton Center Europe weer een seminar.>>>>>>>lees verder als u interesse hierin hebt 

Patiëntenervaringen:

Man (77 jaar) met vergevorderde niet-kleincellige longkanker bereikt alsnog duurzame stabiele ziekte na falen van andere behandelingen (chemo o.a.). Japanse onderzoekers behandelden de man met drie behandelingen, Sonodynamic therapy is een vorm van Ultra Sound met hulp van ozon, aanvullend TTF - Tumor Treating Fields = een vorm van lokale hyperthermie om de tumoren te doden en welllicht de belangrijkste dagelijks een dosis Gc-Maf second generation (Colostrum MAF) om een recidief te voorkomen en het immuunsysteem te activeren. De man reageerde snel heel goed en na ruim een jaar was zijn longkanker op de scans geminimaliseerd. Een mooi ervaringsverhaal met een niet-toxische aanpak want geen van de behandelingen gaf / geeft noemenswaardige bijwerkingen. Zie de case studie publicatie:>>>>>>>lees verder

Preventie: 

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>......lees verder   

Aan de columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn er ook weer enkele toegevoegd. Zie onder gerelateerde artikelen onder de columns 

FAQ - veelgestelde vragen:

Aan de veelgestelde vragen is o.a. deze vraag toegevoegd: https://kanker-actueel.nl/wat-is-nu-eigenlijk-het-verschil-tussen-adenocarcinomen-plaveiselcarcinomen-basaalcelcarcinomen-sarcomen-en-blastomen.html

Tot slot:

Komende maand zal ik niets aan de website kunnen doen en moeilijk te bereiken zijn. Ik ga a.s. donderdag naar Santo Domingo om mee te helpen als vrijwilliger in een ondersteuningsproject aan arme allleenstaande moeders en hun kinderen. Ik kom pas eind maart terug. 

Vragen kunnen wel altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. Ik zal mijn e-mail regelmatig controleren en proberen te beantwoorden.

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina 

Als u ons werk waardeert en als u ons wat meer armslag wilt geven om bv eens een volledig studierapport te kopen dan wilt u misschien ons helpen door een donatie te doen op rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. En nog maar eens herhaald u kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen.

En voor alle duidelijkheid we zijn en blijven onafhankelijk, we laten onze artikelen en informatie op de website niet bepalen of beinvloeden door anderen maar geven onze informatie onafhankelijk. En wij verdienen niets aan de producten die u koopt bij onze donateurs. De korting is echt voor u zelf. 

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 18 februari 2019"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>