Beste mensen,  

Afgelopen maand was een verdrietige maand met vier mensen die ik (heel) goed heb gekend die zijn overleden. Maar zoals iedereen weet gaat het leven door. Voor de nabestaanden, maar ook voor mij / ons. Dus toch weer onze maandelijkse nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief weer een aantal interessante publicaties waarvan een aantal over immuuntherapie en voor mij artikel van de maand de reviewstudie naar effecten van medicinale paddenstoelen waaronder Lentinus edodes (Shiitake),  Coriolus versicolor (Turkey Tail) en Agaricus Sylvaticus (Scaly Wood) als therapeutisch medicijn bij mensen met kanker.

Maar scroll maar door deze nieuwsbrief:

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 

Immuuntherapie met Blinatumomab met T-cellen aanvullend op chemotherapie heeft bewezen effectief te zijn in zowel minimale ziekte als bij een recidief van Acute Lymfatische Leukemie - All bij zowel babies, kinderen als ook bij volwassenen. Uit een nieuwe studie blijkt blinatumomab ook uitstekende resultaten te geven aanvullend op chemotherapie met lage dosis bij volwassenen in de leeftijd van 40 tot 65 jaar.>>>>>>>lees verder

Uit de eerste tussenresultaten van een fase I studie van tot nu toe 67 evalueerbare patiënten van totaal te onderzoeken 441 patiënten met zwaar voorbehandelde prostaatkanker blijkt immuuntherapie met het bispecifieke antilichaam AMG 509 (xaluritamig) alsnog voor hoopgevende resultaten te zorgen. Dit bispecifieke antilichaam richt zich op STEAP1, een antigen eiwit dat veel voorkomt aan de buitenkant van de prostaatkankercellen.>>>>>> 
lees verder


Immuuntherapie met gemodeleerde CAR-Macrofaag cellen onder de naam CT-0508 = een op HER2- expressie gerichte behandeling met CAR-macrofaag therapie (CAR-M) bij zwaar voorbehandelde kankerpatiënten met uitgezaaide solide tumoren geeft alsnog hoopvolle resultaten. Dat blijkt uit de resultaten van een fase I studie>>>>>>lees verder

Uit DESTINY Breast03, een gerandomiseerde open label fase III studie bij totaal 524 patiënten, blijkt dat wanneer borstkankerpatiënten met inoperabele of uitgezaaide borstkanker met HER2 positieve expressie ondanks een behandeling met herceptin - trastuzumab de ziekte toch progressie vertoond, een behandeling met trastuzumab deruxtecan een groot verminderd risico op progressie en overlijden geeft vergeleken met een behandeling met Trastuzumab-emtansine. Vooral het verschil in complete remissies is opvallend groot: 79,9 versus 34,5 procent. Maar ook de ziekteprogressievrije tijd na 12 maanden was verschil groot: 75,8 vs 34,1 procent en overall overleving op 1-jaars meting: 94,1 vs 85,9 procent.>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met pembrolizumab, een anti-PD medicijn naast chemotherapie vooraf aan operatie en alleen pembrolizumab als aanvullende behandeling, toont betere ziektevrije tijd en betere overall overleving na 5 jaar follow-up bij patiënten met beginnende niet uitgezaaide borstkanker (stage T1c N1-2 of T2-4 N0-2 volgens de stagering van de AJCC) in vergelijking met alleen chemotherapie of placebo. Ongeacht een bereikte gedeeltelijke of complete remissie.>>>>>>lees verder

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Theranostiek, een vorm van radiotherapie waarbij een specifiek stofje wordt ingebracht dat alleen de tumorcellen opzoekt en vernietigt en de gezonde cellen ongemoeid laat wordt al succesvol toegepast bij prostaatkanker via lutetium 177 en schildklierkanker via radioactief jodium, maar wordt nu ook onderzocht om te gebruiken als behandeling bij borstkankerpatiënten met uitzaaiingen. Bij theranostiek wordt een stofje radioactief gemaakt een zogeheten radiotracer. De radiotracers worden in het lichaam ingebracht en hechten zich aan specifieke eiwitten die alleen voorkomen op kankercellen. Die radiotracer is als het ware een specifieke sleutel die alleen past op die eiwitten aan de buitenkant van de kankercellen. Deze radiotracers met hun radioactieve materiaal vernietigen de kankercellen maar sparen de gezonde cellen die onaangetast blijven.>>>>>>>lees verder

Borstkanker:

Uit een retrospectieve studie bij totaal 224 patiënten met in de botten uitgezaaide borstkanker en die minimaal twee jaar hun borstkanker overleefden, blijkt dat het niet zoveel uitmaakt of de borstkankerpatiënten Zometa - Zoledroniczuur of Denosumab krijgen als botversterker. Beide medicijnen hadden een positief effect in het verminderen van botgerelateerde voorvallen zoals botbreuken en botschade door behandelingen op het meetpunt van 2 jaar.>>>>>>lees verder

De producent van SERA2 (Selective Estrogen Receptor Activator) heeft een investeerder, het Zwitserse bedrijf Oncoteq, gevonden die de rechten heeft gekocht om SERA2 te verkopen. Daarvoor in de plaats gaan zij de studies doen en betalen bij in eerste instantie borstkankerpatiënten met tumoren met hormonale expressie.>>>>>>lees verder 

Het Zorginstituut gaat de vergoeding vanuit de basisverzekering betalen van de Mammaprint, een genetische test voor vrouwen met borstkanker op basis van de resultaten uit de Mindact studie. Daarmee worden nu twee genentesten voor borstkanker vergoed vanuit de basisverzekering: de MammaPrint® en Oncotype DX®.>>>>>>lees verder

Ziekte van Crohn

Uit een langjarig Aziatisch onderzoek  uitgevoerd in de klinische praktijk blijkt een poeptransplantatie (fecale microbiota-transplantatie (FMT) geen nieuwe aandoeningen te veroorzaken. Net als bij eerdere onderzoeken kwamen bijwerkingen op de korte termijn, zoals diarree en buikpijn, vaak voor, bij 24% van de behandelde patiënten maar waren er geen infectieuze complicaties. Patiënten uit de FMT-groep bleken zelfs een significant hogere  overlevingskans te hebben vergeleken met een historische controlegroep, die standaard antibioticatherapie kreeg.>>>>>>>lees verder

Hersentumoren:

Uit een kleinschalige (N = 16) maar wel langjarige studie (studie follow-up van 113 maanden) bij 16 patiënten met een beginnende operabele hersentumor van het type glioblastoma blijkt dat wanneer de patiënten iPDT = Interstitiële Fotodynamische Therapie kregen vooraf naast de standaardbehandeling van chemo met temodal - temozolomide  en radiotherapie de ziekteprogressievrije tijd sterk verbeterde, te weten 43.8% vs. 8.9%. 
In vergelijking met 110 patiënten in een controlegroep die een maximaal mogelijke operatie kregen plus standaard behandeling met temodal - temozolomide  en radiotherapie / bestraling.>>>>>>>lees verder 

Prostaatkanker:

Immuuntherapie met P-PSMA-101een autologe CAR-T-celtherapie gericht op PSMA en de eiwitreceptoren aan de buitenkant van prostaatkankercellen, met een hoog percentage stamcelgeheugen T-cellen (TSCM), laat in een fase I studie bij 10 zwaar voorbehandelde patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker veelbelovende resultaten zien.>>>>>>lees verder


177Lu-PSMA-617 geeft bij patiënten met uitgezaaide castratieresistente prostaatkankerpatiënten die wisselden van behandeling bij oplopende PSA-waarden en nog geen chemotherapie hadden gehad een verdubbeling van de ziekteprogressievrije tijd en snellere en langduriger daling van de PSA-waarden. Dat blijkt uit de PSMAfore fase III studie, een gerandomiseerde studie bij totaal 450 prostaatkankerpatienten. 225 patiënten kregen bij oplopende PSA-waarden een PSMA Pet / CT scan met lutetium-177 en 225 patiënten veranderden hun standaard hormoontherapie naar of abiraterone of enzalutamide.>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Medicinale paddenstoelen, waaronder Lentinus edodes (Shiitake)Coriolus versicolor (Turkey Tail) en Agaricus Sylvaticus (Scaly Wood) als therapeutisch medicijn / middel naast chemotherapie gegeven (of alleenstaand gegeven) hebben de mogelijkheid om uitzaaiingen in de lymfeklieren te voorkomen, de algehele overleving te verlengen, door chemotherapie veroorzaakte bijwerkingen (bijvoorbeeld diarree, braken) te verminderen, het immuunsysteem te beïnvloeden en de immuunfunctie en kwaliteit van leven te helpen behouden bij verschillende vormen van kanker. Dat blijkt uit nieuwe reviewstudie van 9 grotere gerandomiseerde studies overgebleven van 26 studies bij maagkankerborstkanker en vormen van darmkanker.>>>>>>lees verder

Uit een meta-analyse van placebo gecontroleerde gerandomiseerde studies blijkt homeopatische aanpak bij verschillende ziektes betere resultaten te geven in vergelijking met een placebo. Dat blijkt uit een meta-analyse van in eerste instantie honderden studies waar er uiteindelijk maar 6 van overbleven om het effect tussen homeopathie en placebo te kunnen evalueren.>>>>>>>lees verder

Preventie:

Nederlands onderzoek van het KWF dat zij deden naar preventie van kanker toont aan dat tot 40.000 nieuwe diagnoses van kanker zijn te voorkomen door gezonde leefstijl met nadruk op voeding en bewegen en zonbescherming. Waarbij leefstijl eruit springt met 25 procent inclusief 16 procent voor roken met minder kankerdiagnoses als mensen gezonder zouden eten en drinken en leven met meer beweging enz.>>>>>>>lees verder

Ervaringsverhalen:

Op zaterdag 11 november is Riet van Antwerpen, weduwe van Kees Abbenhuis en moeder van Iedje en Lieke in alle rust ingeslapen. Riet werd 92 jaar.>>>>>>lees verder

Coronavirus - Covid-19

Uit een Belgische retrospectieve studie met 3885 deelnemers waarvan 352 patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis wegens een Covid-19 - coronavirus besmetting een behandeling kregen met hydroxychloroquine plus azithromycine en een controlegroep van 3533 patiënten die standaard beste zorg kregen blijkt de combinatiebehandeling van hydroxychloroquine plus azithromycine 57 procent minder kans op overlijden te hebben gegeven. En de resultaten golden voor alle leeftijdsgroepen. Het verschil in overleving was zichtbaar in alle leeftijdscategorieën.>>>>>>>lees verder


Tot slot: Gisteren bij de dermatoloog geweest voor controle. Alles blijkt goed te zijn. Geen nieuwe plekjes. Zij willen jaarlijkse controle maar ik heb gezegd dat ik het zelf wel in de gaten zal houden. Dus hopelijk nu een aantal jaren uit het medische circuit. >>>>>>lees verder

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nlEn als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.  De oude facebook pagina functioneert niet meer.

De volgende automatische incasso zal plaatsvinden rond 1 maart 2024. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Direct een donatie geven kan via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. Elk bedrag is welkom

Kees Braam, webmaster, namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 25 november 2023"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>