Beste mensen,  

Hier weer een nieuwsbrief van kanker-actueel. Voor mij is naast de artikelen over waterstoftherapie voor mij artikel van de maand het ervaringsverhaal van meneer H. die tegen alle voorspellingen in een complete remissie bewerkstelligde voor zijn vergevorderde AML - Acute Myeloide Leukemie met naast de chemo het voedingssupplement Medavo en enkele andere voedingssupplementen. Hopelijk is bij hem de remissie definitief.

Daarnaast in deze nieuwsbrief een aantal hoopvolle studies bij verschillende vormen van kanker zoals die vooral gepubliceerd zijn op ESMO 2022 en bij BLOOD 2022 als artikel op onze website geplaatst. 

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 

Nieuwe studiegegevens van de phase III JAVELIN Bladder 100 trial   bevestigen de goede resultaten van immuuntherapie met avelumab met statistisch significant langere algehele overleving (OS) met avelumab + best ondersteunende zorg (BSC) in vergelijking met best ondersteunende zorg (BSC) alleen bij patiënten met gevorderde urineleiderkanker - blaaskanker die geen ziekteprogressie hadden laten zien gedurende een 1L platinabevattende chemotherapie.>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met Axicabtagene ciloleucel (Yescarta), geeft veel betere ziektevrije overleving in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren ter voorbereiding van stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL). Na 2 jaar was de recidiefvrije overleving 41 procent voor Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) vs 16 procent voor standaardbehandeling met chemo als voorbereiding op autologe stamceltransplantatie.>>>>>>>lees verder 

Onderzoekers van UC San Francisco hebben een medicijn ontwikkeld (ARS1620) dat resistentie tegen KRAS gemuteerde tumorcellen opheft en kankercellen met een soort van een vlaggetje als het ware markeert dat deze kankercellen meer  zichtbaar / gevoelig maakt om vernietigd te worden door het eigen immuunsysteem al of niet gestimuleerd door een vorm van immuuntherapie. >>>>>>>lees verder  

Immuuntherapie 
met cemiplimab vooraf aan een operatie bij patiënten met huidkanker van het type cutaan plaveiselcarcinoom blijkt succesvolle aanpak en gaf bij 40 van de 79 deelnemende patiënten (51 procent - 95% confidence interval , 39 to 62) een via scans bevestigde complete remissie. Bij 10 andere patiënten (13 procent - 95% CI, 6 to 22) deed zich een partiële remissie voor waarbij slechts minder dan 10 procent kankercellen waren overgebleven voordat de operatie werd uitgevoerd. In vergelijking met historische data voor dit type van huidkanker en bij deze patiëntengroep (stadium II, III, of IV zonder uitzaaiingen) was 25 procent complete remissies verwacht. >>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Borstkanker

Aanvullend op eeerdere gepubliceerde studie met Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) bij borstkankerpatiënten met hormoonresistentie en lage Her-2 status is een aanvullende studie gepubliceerd die aantoont dat een groot deel van de patiënten lage of geen HER-2 expressie hadden en waarbij Sacituzumab govitecan  ook goede resultaten liet zien bij deze groep van patiënten met gevorderde uitgezaaide hormoongevoelige / hormoonresistente borstkanker: >>>>>>>lees verder

Een nieuwe tussentijdse analyse van de fase III Monarch-3 studie laat zien dat het gebruik van Abemaciclib, een zogeheten cycline-afhankelijke kinase (CDK) 4 en 6-remmer plus een niet-steroïde aromataseremmer bij patiënten met HR positieve en HER-2 negatieve gevorderde borstkanker kan zorgen voor een betere mediane overall overleving: plus 13 maanden en plus 16 maanden voor borstkanker met viscerale uitzaaiingen.>>>>>>>lees verder

Multiple Myeloma (Kahler - botkanker

Het toevoegen van daratumumab aan een VCd-kuur (bortezomibcyclofosfamide en dexamethason) bij patiënten met light chain Amyloïdose verhoogt het percentage diepe hematologische responsen en meer patiënten bereiken een zeer goede partiële respons in vergelijking met patiënten die alleen een VCd-kuur krijgen. Dat blijkt uit de resultaten van de fase III ANDROMEDA  studie.>>>>>>lees verder

De botresorptiemarker C-terminaal telopeptide 1 (CTX-1) kan ziekteprogressie voorspellen bij patiënten met multiple myeloma (ziekte van Kahler - botkanker) met stabiele ziekte. Bij stijging van de CTX-1 waarden blijkt binnen twee jaar bij 80 procent van de patiënten ziekteprogressie te zijn ontstaan. Dat blijkt uit een retrospectieve studie gepresenteerd op BLOOD 2022.>>>>>>>lees verder

Longkanker

De eerste resultaten van de fase III CodeBreaK 200-studie met Lumakras - sotorasib bij patiënten met KRAS G12C-gemuteerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) bij wie progressie was opgetreden na eerdere op platina gebaseerde chemotherapie (docetaxel) en immuuntherapie met een anti-PD medicijn / checkpointremmer blijken niet spectaculair goed maar wel hoopgevend. Progressievrije overleving (PFS) met sotorasib versus docetaxel was op 1-jaars meting na follow-up van 17,7 maanden 24,8% voor sotorasib en 10,1% voor docetaxel en statistisch significant.>>>>>>lees verder

Uit een 
kleine gerandomiseerde studie bij totaal 58 patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker verdeeld in drie groepen blijkt waterstoftherapie (H2) de ziekteprogressie onder controle te houden en de bijwerkingen van de reguliere behandelingen, (chemo, immuuntherapie en gerichte therapie), verder te verminderen of zelfs te doen verdwijnen. Na 16 maanden follow-up was ook de progressievrije overleving van de controlegroep beduidend lager dan die van de groep met alleen waterstof (H2) en statistisch significant lager dan die van groepen met waterstof (H2) + chemotherapie, waterstof  (H2) + gerichte therapie en waterstof (H2) + immuuntherapie. Bijwerkingen van reguliere behandelingen waren veel minder door de waterstof en verdwenen vaak.>>>>>>>lees verder

Uit verschillende studies blijkt dat naast roken ook luchtvervuiling de belangrijkste oorzaak van longkanker te zijn. Vooral bij mensen die nooit hebben gerookt springt luchtvervuiling (met name fijnstof PM2,5eruit als grootste boosdoener van niet-kleincellige longkanker. Veel meer dan KRAS-mutaties en EGFR positieve expressie.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

Uit twee studies, de TROMP studie en de Oriole studie blijkt dat de resultaten op de lange termijn (na 52 maanden) wijzen op een aanhoudende betere ziekte progressievrije overleving van metastase-gerichte therapie (MDT) ten opzichte van observatie bij patiënten met oligometastatische castratiegevoelige prostaatkanker (omCSPC = prostaatkanker met meerdere uitzaaiingen in verschillende organen). De betere ziekteprogressie overlevingstijd werd vooral gezien bij patiënten met een hoogrisico mutatie in vergelijking met patiënten zonder een hoogrisico mutatie (13,4 versus 7,5 maanden). De onderzoekers verstaan onder hoog risico patiënten die patiënten waarbij zich een mutatie voordoet in deze mutaties: ATM, BRCA1/2, Rb1, of TP53.>>>>>>lees verder


Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Meer en meer wordt aangetoond dat waterstofgas - waterstoftherapie de bijwerkingen veroorzaakt door reguliere behandelingen zoals chemokuren en radiotherapie - bestraling en hormoontherapie bij kankerpatiënten kan verlichten. 
In een in 2019 gepubliceerde reviewstudie in Front Oncology wordt uitgebreid besproken wat er tot nu ligt aan studieresultaten. De toepassing van waterstofgas bij de behandeling van kanker staat nog in de kinderschoenen, maar gezien de resultaten zou verder onderzoek aan te bevelen zijn, aldus ook de auteurs van deze reviewstudie.>>>>>>>lees verder

Afgelopen weken op zoek gegaan naar studies met waterstoftherapie en kwam o.a. deze studie tegen waarbij 82  kankerpatiënten met vergevorderde kanker (stadium III en IV) zijn gevolgd nadat zij begonnen met waterstoftherapie via inhaleren. Met opmerkelijk goede resultaten.Tumormarkers daalden, lichamelijke en geestelijke conditie verbeterde al snel, minder bijwerkingen van reguliere behandelingen en zelfs vermindering van tumorload door remissies. >>>>>>>lees verder

Veel koffie drinken blijkt langere prostaatkanker specifieke overleving te geven voor bepaalde groepen mannen met prostaatkanker, waaronder die met het CYP1A2 AA-genotype. Dat blijkt uit een studie met gegevens van 5.727 mannen met prostaatkanker. De onderzoekers ontdekten dat een hoge koffie inname geassocieerd bleek te zijn met langere prostaatkanker specifieke overleving en betere algehele overleving bij groepen mannen met prostaatkanker met een bepaald genotype. Niet elke man met prostaatkanker heeft het juiste genotype om van koffie drinken te profiteren.>>>>>>>lees verder

Mensen met chronische constipatie, harde ontlasting, kunnen veel baat hebben bij pruimensap. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin de effectiviteit van pruimensap bij de behandeling van chronische constipatie werd onderzocht, nam het percentage harde, klonterige ontlasting af vanaf begin van de studie tot week 3 en was over het algemeen lager in de pruimensapgroep dan in de placebogroep. Er was al na drie weken een toename van de snelheid van normale ontlasting in de pruimensapgroep. En dat bleef ook zo in de weken erna. Zonder dat de harde ontlasting veranderde in diarree.>>>>>>>lees verder

Uit een gerandomiseerde studie bij totaal 60 patiënten (3 x 20 patiënten) met potentieel kwaadaardige verschijnselen in het mondgebied blijkt dat wanneer deze patiënten een combinatie van groene thee extract plus curcumine nemen gedurende drie maanden dit in veel gevallen (65 procent) voorkomt dat deze patiënten chemo nodig hebben om de vorming van mond- en keelkanker te voorkomen. De combinatie was ook veel effectiever dan alleen groene thee exrtract of alleen curcumine. Uit 3 maandelijkse metingen blijken ook belangrijke biomarkers gerelateerd aan kanker zoals Ki67cyclin D1, en p53 verbetert ten opzichte van de basismetingen.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19.  

Uit grafieken in relatie tot het eerste coronavirus uit 2020 tot huidige Omikron variant en oversterfte bijgehouden door Maurice de Hond en Herman Steigstra en Anton Theunissen komt een opmerkelijk beeld naar voren. Na de intrede van de vaccinaties, inclusief de laatste boosters, stijgt de oversterfte aan andere oorzaken. Hoewel er grote verschillen zijn tussen RIVM-cijfers en CBS-cijfers wat dat betreft. In een blog bijgehouden door Herman Steigstra en Anton Theunissen zijn de verschillende gegevens geanalyseerd en worden deze grafieken van commentaar voorzien met hele opmerkelijke resultaten.>>>>>>>lees verder

In de Volkskrant een alarmerend artikel over het ontstaan van subvarianten van het coronavirus - Covid-19. Maarten Keulemans schreef een artikel naar aanleiding van een nieuwe Chinese studie. Dit alles lezende lijkt een nieuwe vaccinatie zinloos en zelfs gevaarlijk. >>>>>>>lees verder

Ervaringsverhalen

H. (60-plus)
kreeg in oktober 2020 de diagnose AML - Acute Myeloide Leukemie met een levensverwachting van enkele maanden tot maximaal een jaar met een belasting van blasten van 27 procent in zijn bloed. Met hulp van chemokuren (injecties met Vidaza - Acacitidine) plus een aantal voedingssupplementen hield hij de AML onder controle tot voorjaar 2022. In overleg met zijn hematoloog heeft hij de chemokuren afgebouwd omdat hij te veel last had van de bijwerkingen en is verder gegaan met  het voedingssupplement Metavo (werkzame stof Avocatine-B) dat bewezen had effectief AML - Acute Myeloide Leukemie te kunnen bestrijden. Nu oktober 2022 is H. in een volledige remissie en voelt hij zich als herboren. Hij vertelt ons zijn ervaringsverhaal van afgelopen jaren met details over zijn behandelingen enz.>>>>>>>lees verder

De ontstoken wond door de MRSA bacterie is helemaal genezen. Binnen drie weken was de wond dicht en genezen. Ik denk toch mede door de waterstoftherapie dat het zo snel is gegaan. Dermatoloog blijft verbaasd hoe snel ik dit onder controle kreeg. Wel ben ik nog drager van de MRSA bacterie hoorde ik 7 oktober en ga nu proberen met een zalf deze te elimineren: >>>>>>>lees verder

Nieuwsberichten over kanker in de media

Een verdrietig bericht maar zat er al een tijdje aan te komen wie Yvan Wolffers volgde. Hij is 7 oktober 2022 aan de gevolgen van zijn prostaatkanker overleden. >>>>>>>lees verder

Preventie
: Wanneer 65 plussers 3 jaar lang een multivitamine met mineralen slikken dan bleken zij er in mentale achteruitgang veel minder erop achteruit te zijn gegaan (60 procent verschil) in vergelijking met een groep ouderen die een placebotablet kregen te slikken. Zo was de globale cognitiehet episodisch geheugen en de executieve functie beter bij de groep ouderen die een multivitamine slikten in vergelijking met de controlegroep na drie jaar. Vooral valt op het verschil bij mensen die een hart- en vaatziekte hadden of het risico daarop.>>>>>>lees verder

Adressen

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Ook aan de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn een aantal nieuwe studies toegevoegd:>>>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Tot slot:

Ook dit jaar is de kalender 2023 van Stichting@Overleven weer te bestellen. Zoals elk jaar gaat deze weer echt mooi worden. En belangrijk want zij doen er zoveel goeds mee en bieden hulp aan zoveel mensen. Ook ons helpen ze regelmatig met donaties. De editie van 2023 is inmiddels klaar en te bestellen: https://stichtingoverleven.com/steun-ons/


Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 december 2022. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel. Help ons aub de website online te houden. Als u zo nu en dan eens op de advertenties van google klikt helpt u ons ook een beetje. Maar beter natuurlijk om rechtstreeks een donatie te doen:

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Bij de NatuurApotheek vindt u topkwaliteit medicinale paddenstoelpoeders en -extracten, westerse en Chinese kruiden en kruidenextracten en vele bijzondere middelen op advies van ons bekende behandelaars. De beste complementaire behandeling samen met uw behandelaar is onze ambitie. Vraag er naar bij de NatuurApotheek, www.natuurapotheek.com.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 10 oktober 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>