Beste mensen,  

In deze nieuwsbrief vind ik de artikelen over Circulerend tumor-DNA (ctDNA) bij verschillende vormen van kanker de interessantste van afgelopen maand.

Al springt de studie met Interleukine-2 (IL-2) toegediend in 'bolletjes' er ook uit wat betreft hoop op genezing van kanker. In muizenstudies genazen alle muizen binnen 7 dagen van uitgezaaide gevorderde vormen van kanker. Eerste patientenstudie bij eierstokkanker loopt inmiddels. 

Verder blijken bij patiënten met langdurige Covid (long Covid) hun klachten en ziekte te verergeren als zij een lichamelijke inspanning doen. Dat lijkt vreemd maar komt overeen met wat patiënten met ME-CVS ervaren. 

En verder nog een aantal artikelen over immuuntherapie, preventie van gezondheidsklachten door vermindering suikergebruik en effecten van gezonde leefstijl en/of niet-toxische middelen / behandelingen bij verschillende vormen van kanker. 

Scroll maar in deze nieuwsbrief en klik de artikelen aan die u interesseren. 

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 
 
Wanneer patiënten met operabele niet-kleincellige longkanker stadium IB - stadium IIIA vooraf aan een operatie (neoadjuvant) eerst immuuntherapie krijgen met het anti-PD medicijn Nivolumab naast de chemotherapie met een dubbele platina chemo (zie richtlijnen welke chemo wordt geadviseerd) dan verbetert de ziektevrije overleving op 3-jaars meting met 14 procent (57 procent verus 43 procent) in vergelijking met alleen chemotherapie. Daarnaast verbeterde ook het wegblijven van een recidief bij de patiënten die een operatie kregen met 14 procent (28 vs 42 procent).>>>>>>>>>lees verder

Wanneer in een vroeg stadium van niet-kleincellige longkanker bij ouderen (gemiddelde leeftijd 79 jaar)  SABR (Stereotactisch precisie bestraling met hoge dosis met als doel chirurgische verwijdering van de kwaadaardige tumor)  wordt gecombineerd met durvalumab, een vorm van immuuntherapie met anti-PD medicijn, dan hebben de meeste patiënten daar baat bij met een behoorlijke verlenging van overall overleving zonder al te veel ernstige bijwerkingen, al blijken wel 5 patiënten ernstige bijwerkingen te hebben gehad. Maar overall overleving zonder recidief was echt goed.>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met een behandeling met Interleukine-2 (IL-2) via speciale ‘geneesmiddelenfabriekjes', bolletjes (beads) ingebracht waarmee continu hoge doses van Interleukine-2 (IL-2) kunnen worden toegediend hebben aangetoond dat ze eierstokkanker en darmkanker  in een vergevorderd stadium bij muizen in slechts zes dagen kunnen elimineren en de muizen genezen. Door deze bolletjes werden ernstige bijwerkingen die IL-2 op kan roepen grotendeels vermeden. Andere vormen van kanker met solide tumoren zouden ook door deze aanpak kunnen worden behandeld. Inmiddels loopt er een studie in Amerika bij eierstokkankerpatiënten.>>>>>>>>lees verder  

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


De artikelen onder personalised medicine heb ik in alfabetische volgorde op basis van de eerste letter van het alfabet geplaatst onder kopje Algemeen waaronder veel artikelen bij solide tumoren en artikelen over bloedtesten - ctDNA o.a.. En ook de artikelen gerelateerd aan de verschillende vormen van kanker gerangschikt op alfabetische volgorde van Alvleesklierkanker tot Schildklierkanker. >>>>>>>lees verder

Borstkanker

Alisertib, een zogeheten aurora A-kinaseremmer in combinatie met fulvestrant geeft geen extra voordeel in vergelijking met Alisertib alleen bij patiënten met hormoonresistente gevorderde borstkanker. Bij beide groepen lag de respons met alleen alisertib en de combinatiegroep met fulvestrant op respectievelijk 19,6% en 20,0%. De resultaten van de progressievrije overleving waren ook vergelijkbaar tussen de twee groepen. Uit de onderzoeksresultaten bleek wel dat in de groep die alleen Alisertib als medicijn kreeg veelbelovende klinische activiteit werd waargenomen bij patiënten met hormoonresistente en cycline-afhankelijke kinase 4/6-remmer-resistente gemetastaseerde borstkanker.>>>>>>>lees verder 

Tien jaar geleden bewees het meten van Circulerend tumor-DNA (ctDNA) al bij borstkankerpatiënten of een behandeling effectief was of niet. En nog steeds wordt dit niet algemeen gedaan bij kankerpatiënten terwijl dit een manier van meten is die weinig tot niet belastend is voor kankerpatiënten. In 2013 werd in een kleinschalige studie  Circulerend tumor-DNA (ctDNA) met succes gedetecteerd bij 29 van de 30 vrouwen (97%) bij wie somatische genomische veranderingen werden geïdentificeerd; ctDNA meten bleek beter te zijn dan CA 15-3 en bleek toen al een uitstekende biomarker voor effect van behandelingen. >>>>>>>lees verder

Minister Kuipers heeft besloten dat het medicijn Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy), een vorm van immuuntherapie met dit antilichaam, niet vergoed wordt omdat het te duur zou ziin ondanks dat dit medicijn bij veel borstkankerpatiënten met vergevorderde borstkanker alsnog effectief is ondanks veel voorbehandelde behandelingen.>>>>>>>lees verder

Leukemie

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) komt vooral voor op oudere leeftijd (gemiddelde leeftijd van een CLL patiënt is circa 70 jaar). Vaak wordt bij patiënten gezien hun leeftijd en vaak ook wegens andere aanwezige aandoeningen bij de patiënt een wait-and-see beleid gevoerd en niet echt meer een behandeling gedaan. Terwijl er best goede bewezen behandelmogelijkheden zijn voor Chronische Lymfatische Leukemie. In JAMA is recent een reviewstudie gepubliceerd die beschrijft hoe het beste een diagnose is uit te voeren voor Chronische Lymfatische Leukemie en welke behandelingen het beste passen bij het ziektestadium en leeftijd en/of de lichamelijke gesteldheid van de patiënt. >>>>>>>lees verder

Longkanker: 

Wanneer patiënten met niet-kleincellige longkanker vanaf de eerste diagnose aanvullend op standaard oncologische zorg ook palliatieve zorg krijgen dan leidt dat tot verbetering van kwaliteit van levenbetere voedingstatusbetere psychische sociale gesteldheid en ook tot langere overleving. Aldus blijkt uit de resultaten van een gerandomiseerde studie over 36 weken bij totaal 280 patiënten met nieuwe diagnose van niet-kleincellige longkanker. Verschil in voedingstatus was op 36-weken meting behoorlijk groot met ruwweg 25 procent (10,71 procent vs 35,71 procent) met ernstige ondervoeding in de groep patiënten die alleen standaard oncologische zorg kregen. Ook verschil in psychische gesteldheid was groot met veel minder depressiviteit in de combinatiegroep.>>>>>>>>lees verder

Wetenschappers hebben onderzocht wat de voorspellende waarde kan zijn van het regelmatig meten van circulerend tumor-DNA (ctDNA) bij patiënten met gevorderde longkanker en deze te combineren met de uitslag van een weefselbiopt. Door de weefselafname te combineren met de uitslag van een analyse van een circulerend tumor-DNA (ctDNA) steeg het detectiepercentage van bruikbare mutaties van 19,4% naar 26,9% en een ctDNA-detectie op het moment van diagnose was ook onafhankelijk geassocieerd met betere progressievrije overlevingsresultaten.>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak  

Wanneer patiënten met vergevorderde keelkanker 3x daags 4 capsules nemen met Maitake D-Fraction tijdens de periode dat zij behandeld worden met gelijktijdig chemo-radiotherapie dan verminderen de bijwerkingen veroorzaakt door de chemo en bestraling en blijft de kwaliteit van leven beter en verslechterde nagenoeg niet. In vergelijking met de patiënten uit de placebogroep waar wel meer bijwerkingen optraden en verminderde kwaliteit van leven.>>>>>>>lees verder

Uit de PRIMM studie, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland bij patiënten met een melanoom in gevorderd stadium die een behandeling kregen met immuuntherapie met een anti-PD medicijn - checkpointremmer, blijkt een voedingspatroon dat het beste overeenkomt met het Mediterrane dieet,de effectiviteit van de immuuntherapie te verbeteren. Bij 91 patiënten die grotendeels het Mediterrane dieet volgden was er een duidelijk betere respons met meer gedeeltelijke en complete remissies en op 1-jaars meting een betere progressievrije overleving.>>>>>>>>lees verder

Preventie

Uit een grote meta-analyse van eerder uitgevoerde meta-analyses en observatiestudies en over duizenden artikelen en studies over miljoenen mensen totaal blijkt dat een hoge suikerconsumptie in de voeding over het algemeen eerder schadelijk dan gunstig is voor de gezondheid, vooral bij cardiometabole aandoeningen en kanker is hoge suikerconsumptie echt schadelijk en beinvloed het de overall overleving en kwaliteit van de lichamelijke gesteldheid en gezondheid in het algemeen.>>>>>>lees verder

Ervaringsverhalen:

Met mij gaat het weer goed. Na een werkvakantie van drie weken in de Dominicaanse Republiek ben ik weer terug thuis>>>>>>>lees verder

Tineke liet mij weten dat ze na een tweede chemokuur vorig jaar het weer echt goed met haar gaat. De chemo sloeg heel goed aan en ze schreef me vandaag dat ze nu weer een tijdje zonder chemo kan waarschijnlijk. Best wel bijzonder om met soms een reguliere behandeling en verder alleen met gezond leven en wat voedingssuppletie je zo lang je kanker onder controle houdt.>>>>>>>lees verder   

Coronavirus - Covid-19


Ik heb Maurice de Hond altijd gevolgd over zijn visie op hoe om te gaan met het Coronavirus - Covid-19 omdat hij in mijn ogen heel goed kan aangeven wat nodig zou zijn geweest en waar het fout is gegaan. En hij onderbouwt zijn visie altijd met wetenschappelijke artikelen. Maurice gaat de komende weken in 10 artikelen een analyse geven. Hier als eerste een inleidend artikel en ik zal de links naar de volgende artikelen toevoegen zodra die beschikbaar zijn.>>>>>>>lees verder

Patienten met Long Covid hebben al een verergering van symptomen zoals vermoeidheid, moeite met het reguleren van de lichaamstemperatuur en cognitieve disfunctie, zelfs na een lichte inspanning. En klachten lijken sterk op klachten van patienten met ME/CSV die vaak last hebben van inspanningsintolerantie (PEM). In een artikel in Nature vragen patienten en hun advocaten aan het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) rekening te houden met inspanningsstudies in het RECOVER-initiatief. Ik heb een artikel uit Nature vertaald in het Nederlands.>>>>>>>>lees verder

Het artsencollectief heeft een opiniestuk over ivermectine uit de Australische Spectator vertaald met link naar het oorspronkelijke artikel over de Australische situatie maar in feite ook geldt voor de Nederlandse situatie en wereldwijd. 
"In wiens belang worden deze beslissingen eigenlijk genomen? Ivermectine is veilig, goedkoop, volledig goedgekeurd en is effectief gebleken bij de preventie en behandeling van Covid, zoals zal worden aangetoond." >>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Ook aan de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar is weer een nieuwe studie toegevoegd:>>>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Tot slot: door het verlies van een aantal sponsoren afgelopen jaar zouden we wel wat extra donaties / giften kunnen gebruiken voor dit jaar. Dus mocht u onze website waarderen misschien wilt u ons financieel helpen?  

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.  

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 juni 2023. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel. Help ons aub de website online te houden. Direct doneren kan via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster, namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 17 april 2023"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>