Beste mensen,
 
Ondanks alle ellende in Ukraine die ook mij bang maakt heb ik weer een nieuwsbrief opgesteld met veel interessante berichten en voor blaaskanker en urineleiderkankernierkanker, prostaatkanker en teelbalkanker staat er een link naar alle abstracten van ASCO GU 2022.

Voor mij springen er twee berichten uit die bericht van de maand zouden kunnen zijn wat mij betreft. 

1. Een nieuwe vorm van opereren met hitte van kwaadaardige tumorcellen die tot op de milimeter nauwkeurig alleen tumorcellen vernietigt en omringend weefsel ongemoeid laat.
2. Het op basis van 'compassionate use' beschikbaar komen van immuuntherapie met DC-Vax voor hersentumoren.

Maar naast deze twee ook meerdere studies over immuuntherapie en over complementaire aanvullende middelen. 

Scroll dus naar beneden in deze nieuwsbrief. Is zeker de moeite waard naar mijn mening.  

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie  

Eerder werd al naar buiten gebracht dat immuuntherapie met pembrolizumab betere ziektevrije overleving (77 vs 68 procent) geeft na operatie bij patiënten met nierkanker die een hoog risico liepen op een recidief in vergelijking met een placebo. Na 30 maanden follow-up van de Keynote studie 564 studie blijven de resultaten consistent en blijkt pembrolizumab ziektevrije tijd sterk te verlengen en daarmee overall overleving.>>>>>>>lees verder 

Uit de tussenresultaten van de NeoAvAx-studie blijkt dat de combinatie van immuuntherapie met avelumab plus VEGF-remmer axitinib zorgt voor minder recidieven en langere ziektevrije tijd na operatie bij patiënten met hoogrisico, niet-uitgezaaide, heldercellig niercelcarcinoom graad III . Ook blijkt dat als er wel een recidief ontstaat de tumoren kleiner zijn. >>>>>>>lees verder

Het DC-VAX vaccin gaat op basis van compassionate use geproduceerd worden in Engeland en komt hiermee beschikbaar voor mensen met een hersentumor van het type Glioblastoma. De eerste patiënten zijn al geholpen. In een persbericht van Northwest Biotherapeutics staat vermeld hoe patiënten aanvraag kunnen doen.>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie
met anti-PD medicijnen geeft vaak goede resultaten bij gevorderde mond- en keelkanker, maar geeft soms ook ernstige bijwerkingen.  In een fase III studie, de zogenoemde GORTEXC 2017-01 studie: Randomized Trial of Avelumab-cetuximab-radiotherapy Versus SOCs in LA SCCHN werd in eerste instantie toevoeging van avelumab aan bestraling plus cisplatin onderzocht. Eerst moest echter worden onderzocht of dat niet teveel ernstige bijwerkingen op zou leveren. Uit een kleinschalige veiligheidstudie bij totaal 82 patiënten blijkt dat die bijwerkingen meevallen en ruim binnen de gestelde veiligheidsgrenzen vallen en is de fase III GORTEC 2017-01 studie voortgezet.>>>>>>>>lees verder 

Uit de fase III CheckMate 743-studie blijkt dat immuuntherapie als eerstelijns met de combinatie van ipilimumab plus nivolumab betere overall overleving geeft in vergelijking met chemotherapie met platina plus pemetrexed bij patiënten met inoperabele kwaadaardige asbestkanker - longmesothelioom . Op 3-jaars meting een mediane overall overleving van 23 vs 15 procent. Dat klinkt niet erg goed maar longmesothelioma is een agressieve ziekte en de kans dit te overleven is heel klein.Maar als de immuuntherapie aanslaat zijn er best veel jaren te winnen. >>>>>>>lees verder 

Uit de Keynote 522 studie blijkt dat het toevoegen van Atezolizumab (een vorm van immuuntherapie met anti-PD medicijnen) met neoadjuvante carboplatine/nab-paclitaxel bij borstkankerpatiënten met triple negatieve tumoren ongeacht PD-L1 expressie, geen statistisch significant verschil uitmaakte van het percentage pathologische complete remissies (pCR) vergeleken met alleen neoadjuvante chemotherapie in een vroeg stadium en bij lokaal gevorderde hoogrisico triple negatieve borstkanker. Er traden maar 4 procent meer complete remissies op bij totaal 280 borstkankerpatiënten die 1 op 1 gerandomiseerd waren ingedeeld. Echter de onderzoekers stellen dat de verbeterde overall overleving die in andere studies wel werd gezien niet afhankelijk is van de complete remissies. >>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Wetenschappers aan The CRUK & EPSRC Comprehensive Cancer Imaging Centre at KCL and UCL (CCIC) hebben een nieuwe manier van opereren met hitte van kwaadaardige tumorcellen ontwikkeld die tot op de milimeter nauwkeurig alleen tumorcellen vernietigt en omringend weefsel ongemoeid laat. Zij noemen deze methode MINIMA = minimaal invasieve beeldgeleide ablatie. Deze operatietechniek, waarvan is aangetoond dat deze bij muizen en ratten werkt bij hersentumoren, wordt uitgevoerd via een zogeheten ferromagnetisch thermozaadje dat naar een tumor wordt genavigeerd met behulp van magnetische sturing die wordt geleid door een MRI-scanner, voordat het eenmaal aangekomen op de plaats waar de tumor zit op afstand wordt verwarmd om de kankercellen te doden. Een prachtige manier van heel precies een tumor vernietigen. >>>>>>>>>lees verder 

Kankerremmende eiwitten
kunnen bij mutatie die werking van het RNF43 gen gedeeltelijk of geheel uitschakelt veranderen van kankerremmend in kankerstimulerend, ontdekten Nederlandse onderzoekers. Uit nieuwe studies blijkt dat wat de Utrechtse onderzoekers vonden ook optreedt bij leverproblemen en uit dierstudies blijkt ook leverkanker kan veroorzaken.>>>>>>>lees verder 

Blaaskanker en urineleiderkanker
Alle abstracten gepresenteerd op het American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium 2022 gerelateerd aan blaaskanker en 1 abstract specifiek gerelateerd aan urineleiderkanker.>>>>>>>>lees verder 

Nierkanker

Naast verschillende abstracten gepresenteerd op het American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium 17 tot 19 februari 2022 die we al hebben geplaatst bij artikelen over studies gedaan bij patiënten met nierkanker kunt u ook alle abstracten bekijken in dit artikel.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker


Door de PARP-remmer niraparib toe te voegen aan de behandeling met abiraterone plus prednison verbetert de proggressievrije ziektetijd met bijna 50 procent (16,6 vs 10,9 maanden) en is de kans op overlijden stukken minder voor patiënten met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker. Wel moet de patiënt een afwijking / mutatie hebben in een van de volgende genen: ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK2, FANCA, HDAC2, or PALB2. Anders werkt deze behandeling niet.>>>>>>>lees verder 

Naast verschillende abstracten gepresenteerd op het American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium 2022 die we al hebben geplaatst bij artikelen over studies gedaan bij patiënten met prostaatkanker staan in twee verschillende PDF's alle abstracten gerelateerd aan prostaatkanker zoals gepresenteerd bij de onlinebijeenkomst. >>>>>>>lees verder

Schildklierkanker

Wanneer bij mensen met schildklierknobbeltjes Bethesda III of IV vooraf aan de geplande operatie een nauwkeuriger diagnose werd gedaan met een FDG-PET/CT-scan dan bleek 42 procent van de operaties niet nodig te zijn omdat de knobbeltjes goedaardig bleken. Hiermee werd dus het verschil tussen goedaardige en kwaadaardige knobbeltjes aangetoond met alle gevolgen vandien voor de patiënt. Zij kregen dus veel meer zekerheid welke behandeling nodig was. Blijkt uit Nederlandse studie.>>>>>>>lees verder

Teelbalkanker: Alle abstracten gepresenteerd op het American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium 2022 bij patiënten met Teelbalkanker. Het zijn 22 abstracten:>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Wanneer patiënten met buikvlieskanker (in het Engels noemen ze dit endometriosekanker) naast de standaard chemokuur met megestrol extra aanvullend astragalus injecties krijgen dan verbetert de 3-jaars overleving met bijna 20 procent (76,32% versus 57,89%). Er overleden binnen drie jaar 18 patiënten in de TCM + WM groep en in de WM groep 32 patiënten. Dat blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 152 patiënten met buikvlieskanker - endometriumcancer.>>>>>>>lees verder

Op de website van mediwiet een lang artikel over de tussenresultaten van medicinaal cannabis gebruik uit een kleine observatiestudie die werd / wordt uitgevoerd aan de Harvard universiteit. Maar hoewel er maar totaal 37 patiënten met chronische pijn worden gevolgd in deze observatie studie zijn de tussenresultaten toch wel opmerkelijk positief voor de medicinale cannabis, maar wel bij maar een paar patiënten.>>>>>>>lees verder 

Wanneer maagkankerpatiënten vooraf aan een operatie naast hun chemokuren extra Omega-3 vetzuren (visolie) krijgen dan verbetert dit het resultaat van de operatie omdat door minder bijwerkingen tijdens de chemokuur er meer patiënten de chemokuur kunnen afmaken met de volledige dosis. Dat blijkt uit een gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie.>>>>>>>>lees verder

Uit een prospectieve studie blijkt dat een Rezūm behandeling, een minimaal invasieve transurethrale waterdamptherapie voor de behandeling van lagere urinewegsymptomen gerelateerd aan goedaardige prostaathyperplasie - goedaardige prostaattumoren, effectief kan verbeteren. De algehele International Prostate Symptom Score (IPSS) en kwaliteit van leven verbeterden tot 1 jaar postoperatief. Bovendien werden vroege en aanhoudende verbeteringen waargenomen in de maximale urinestroom en het restvolume na de lediging van de blaas.>>>>>>>lees verder 

Klik op deze link voor berichten over Coronavirus - COVID-19.

Preventie:   

Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat patiënten met Alzheimer minder van een bepaald type bacteriën in hun darm hebben dan gezonde mensen. Die goede bacteriën worden vaak gezien bij mensen die veel vezels eten. Al eerder is aangetoond dat veel groente en fruit eten helpt tegen het ontstaan van dementie. Nu hebben onderzoekers van het VUmc ook daadwerkelijk aangetoond dat de darmflora - darmmicrobioom is gekoppeld aan Alzheimer.>>>>>>>lees verder 

Volgens Amerikaanse onderzoekers kun je door gezonder te gaan eten en leven je leven minstens met 10 gezonde jaren verlengen. Een optimaal voedingspatroon, wat heel dicht ligt bij het Mediterane dieet, kan volgens de onderzoekers, in vergelijking met een traditioneel Westers dieet, bij 20-jarige vrouwen zorgen voor 10,7 extra levensjaren en bij mannen zelfs 13 extra levensjaren. Ook op oudere leeftijd je voedingspatroon en leefstijl veranderen kan veel voordeel opleveren. Zo zouden 60-jarige vrouwen met een optimaal dieet 8 extra jaren kunnen winnen en mannen 8,8 jaren. Het optimale dieet komt dicht in de buurt van  het Houtsmullerdieet>>>>>>>lees verder 

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen en de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Tot slot: We hebben het jaarverslag 2021 online gezet met daarin financieel verslag van 2021. Zie https://kanker-actueel.nl/NL/jaarrekening-2021.html

FAQ - veelgestelde vragen:  

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Maar ook plaats ik echt prive berichten daarop. Bv nu over de oorlog in Ukraine plaats ik daar soms berichten over.  Dus dit is niet ideaal want tussendoor plaats ik dan berichten over kanker-actueel. Die overigens ook in deze nieuwsbrief staan. Maar goed ik probeer toch berichten van kanker-actueel te plaatsen en alles is openbaar dus iedereen kan mijn berichten lezen. En wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Voor 2022 hebben we straks ook weer een ANBI status gaan we vanuit. Als u problemen hebt met inloggen als donateur, klik op wachtwoord vergeten en dan lukt het meestal wel. 

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel:

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 juni 2022. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos , waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Ook bij omicron blijkt de mond- en neusspray van Eddy heel goed te werken en is nog steeds te bestellen: https://kanker-actueel.nl/NL/een-neuspray-en-mondspray-zijn-beschikbaar-om-te-beschermen-tegen-het-coronavirus-covid-19-te-bestellen-voor-slechts-26-euro-voor-1-maand-gebruik-per-persoon.html


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 12 maart 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>